Pieter Van Neste, Katrien Yde en Stefaan Vanden Berghe

Ondernemers werken keihard om een bedrijf en een vermogen op te bouwen. Maar wanneer dat vermogen dan met veel zwoegen en zweten opgebouwd is, wordt het vaak wat stiefmoederlijk behandeld. Vermogensbeheerder Truncus wil daar iets aan doen, met een persoonlijke en unieke aanpak op maat van elke ondernemer. “In de financiële wereld kom je veel cowboys tegen, die elkaar overbluffen met beloofde rendementen. Wij vertrekken altijd van de persoonlijke doelstellingen”, benadrukt mede-oprichter en managing partner Pieter Van Neste. “Rendement, groei en winst moeten hand in hand gaan met het bereiken van die doelstellingen.”

Truncus beheert al meer dan 20 jaar de vermogens van ondernemende families. Stefaan Vanden Berghe, CEO van Truncus ziet een opvallende contradictie. “Hun onderneming pakken ze hyperprofessioneel aan. Maar aan hun eigen privévermogen besteden ze te weinig aandacht. Ze hebben daar geen tijd voor, ze vinden het financiële landschap te complex, ze zijn volledig gefocust op het uitbouwen van hun onderneming. Maar wanneer ze hun onderneming verkopen, weten ze niet goed waar ze naartoe moeten met hun opgebouwde vermogen. Dan lopen ze verloren in de wereld van beurs en beleggingen en zien ze door de bomen het bos niet meer.”

Managing partners Pieter Van Neste en Stefaan Vanden Berghe

“Op het moment dat ondernemers hun onderneming verkopen, verandert de perceptie. Plots zijn ze in de ogen van de buitenwereld geen ondernemers meer, maar worden ze ‘vermogende personen’. Ze krijgen de ene na de andere financiële adviseur aan hun deur. Vaak zijn dat cowboys, die met rendementen goochelen en elkaar proberen te overtreffen. Als je dan geen visie en geen businessplan hebt voor je privévermogen word je de speelbal van die haaien.”

Unieke, persoonlijke aanpak

Katrien Yde, Senior Family Officer raadt ondernemers aan om op tijd een businessplan op te stellen voor hun privévermogen. Net zoals ze dat in hun onderneming doen. “Eigenlijk moet men een businessplan voorbereiden op de dag dat men begint na te denken over de verkoop van de onderneming. De verkopende onderneming moet op twee sporen werken en het privévermogen apart beheren dan dat van de onderneming. Een ondernemingsbankier is niet de aangewezen specialist om het privévermogen te beheren. Of omgekeerd.”

Senior Family Officer Katrien Yde

Truncus zweert bij een unieke, persoonlijke aanpak. “Geen twee ondernemingen zijn gelijk, geen twee ondernemers zitten in dezelfde situatie en hebben dezelfde doelstellingen. Wij vertrekken altijd vanuit een inventarisatie, we brengen het totale vermogen in kaart: bedrijfsvermogen, roerend vermogen, onroerend vermogen.

Dan, en dat is waar we volgens mij echt het verschil maken, gaan we samen met de ondernemers na wat hun doelstellingen zijn. Dromen ze van een huis aan zee of in Zuid-Frankrijk? Willen ze al een deel van hun vermogen nalaten aan hun kinderen? Willen ze nog investeren in andere bedrijven?”

Waardecreatie op langere termijn

“Op basis van die doelstellingen gaan we de vermogensstructuur concreet invullen. Hoeveel zet je opzij om de dagdagelijkse behoeftes in te vullen? Hoeveel investeer je in vastgoed, hoeveel in financiële producten, en op welke termijn?

De laatste jaren zit investeren in andere bedrijven in de lift. Doe je dat alleen in een sector die je kent, of ga je een stap verder? Word je een passieve investeerder, of wil je die bedrijven actief opvolgen, bijvoorbeeld vanuit een raad van bestuur? Dat zijn allemaal vragen die afhangen van de doelstellingen van elke individuele ondernemer. Wij geloven niet in one size fits all.”

Natuurlijk is rendement belangrijk, maar het mag niet de meest bepalende parameter zijn. Wat heb je aan een product met een hoog rendement van 5 procent, maar met strenge fiscale regels die dat rendement bijna volledig wegbelasten?

“Ondernemers die hun bedrijf net hebben verkocht, krijgen vaak te maken met een opbod van spelers die beloven hun geld te laten renderen. ‘Wij bieden 5 procent rendement!’ ‘Wij 6 procent!’ ‘Wij 8 procent!’

Natuurlijk is rendement belangrijk, maar het mag niet de meest bepalende parameter zijn. Wat heb je aan een product met een hoog rendement van 5 procent, maar met strenge fiscale regels die dat rendement bijna volledig wegbelasten? Dan ben je misschien veel beter af met een fiscaalvriendelijke belegging die op het eerste zicht een kleiner rendement biedt. Je moet naar het totaalplaatje kijken.”

Vermogensbeheerder Truncus

“Wij focussen ons op waardecreatie op langere termijn. Waar wil je staan over 5 of 10 jaar? Rendement, winst en groei zijn belangrijk, maar ze moeten hand in hand gaan met het realiseren van je doelstellingen. Wij kijken niet alleen naar vermogensopbouw, maar ook naar vermogensbescherming en vermogensoverdracht. Al die elementen moeten in evenwicht zijn. Onze missie en visie zitten niet voor niets vervat in onze slagzin ‘generaties rekenen op ons’.”

Controleverlies vermijden

Voor Van Neste staat het opbouwen van een vertrouwensrelatie centraal in die persoonlijke benadering. “Banken hebben hun diensten de voorbije jaren massaal gedigitaliseerd en ze hebben overal aan schaalvergroting gedaan. Ze hebben kantoren gesloten, het persoonlijk contact met hun klanten is grotendeels verdwenen. Hoe je het ook draait of keert: geld is emotie. Net daarom is persoonlijk contact zo belangrijk. Ondernemers willen weten wié hun geld beheert.”

“Wij merken dat veel ondernemers bang zijn voor controleverlies. Ze zijn het hun hele loopbaan gewoon geweest om zelf keuzes te maken en knopen door te hakken. Maar de financiële wereld is te complex om zelf altijd de juiste beslissingen te nemen. Als er dan een financiële adviseur hen om de oren slaat met allerlei jargon en digitale tools voelen ze zich geïntimideerd en zijn ze bang dat ze de controle kwijt geraken.

Geld is emotie. Net daarom is persoonlijk contact zo belangrijk

Wij stellen ons op als een partner. We maken hen wegwijs in alle opportuniteiten, we leggen hen de verschillende opties en de consequenties van elke optie uit, maar finaal zitten de ondernemers zelf achter het stuur en draaien ze zelf aan de knoppen.”

“Het helpt dat we met Truncus zelf een onafhankelijke onderneming en bovendien een KMO zijn. We hangen niet vast aan één bank of aan één beheerder, we moeten geen producten aan de man brengen. Voor ons is er één belangrijk criterium dat er bovenuit steekt. Wij vragen altijd aan de beheerder of hij zijn eigen geld of dat van zijn familie zelf in het product heeft geïnvesteerd dat hij ons aanraadt. Als dat zo is, als die belangen gealigneerd zijn, weten we dat we goed zitten.”