Hilde Schuddinck, Sofie Bracke en Bruno Vandegehuchte (© Simon Robbrecht)

Na een grondige renovatie herrijst het Gentse Wintercircus weldra uit zijn as. Het iconische gebouw mag zich de komende decennia ontpoppen tot de bruisende technologiehub van (inter)nationale key tech players, gaande van start-ups tot scale-ups en unicorns. Trekkers van dienst zijn Stad Gent, die haar ambitie om uit te groeien tot de technologiehoofdstad van Europa mee ondersteund ziet door ondernemersnetwerk Voka Oost-Vlaanderen, organisators (tech)ondernemers en kennisinstellingen, evenals eventorganisatoren Scaleups.eu. We spraken met betrokken bezielers van The Big Score, een matchmaking event dat veelbelovende Europese en Belgische start-ups koppelt aan het kruim van de Europese durfkapitaalwereld.

Bloovi bracht De Gentse Schepen van Economie, Handel, Haven, Sport, Digitalisering en Publiekzaken Sofie Bracke samen met regiodirecteur Voka Gent Hilde Schuddinck en The Big Score-organisator Bruno Vandegehuchte. Ontmoetingsplaats: het Wintercircus zelf, in één van de auditoria met zicht op de indrukwekkende centrale binnenplaats, waar een enorme lichtkoepel het daglicht royaal naar binnen strooit.

Gent als technologiehoofdstad van Europa? Het lijkt misschien wat hoog gegrepen, maar volgens Sofie Bracke is dat helemaal niet zo vergezocht, toch niet als je dieper ingaat op het ecosysteem van de Arteveldestad. “Onze doelstelling, die overigens in het bestuursakkoord is opgenomen, ligt perfect binnen handbereik. Zeker wanneer je kijkt naar de vier speerpuntsectoren waar we al geruime tijd op inzetten.”

Het Wintercircus in Gent (© Simon Robbrecht)

“Vandaag kunnen ze al een stevig fundament voorleggen, en voelen we dat ze mits de juiste ondersteuning nog veel verder kunnen springen.” Die sectoren zijn biotechnologie, waarin de Gentse regio niet enkel nationaal of Europees, maar zelfs mondiaal uitblinkt, healthtech - door de sterke aanwezigheid van hospitalen, kennisinstellingen en start-ups in die sector -, cleantech en digitech, waar ook al enkele wereldspelers te noteren vallen.

De Gentse regio blinkt niet enkel nationaal of Europees uit in healthtech, maar zelfs mondiaal

Stad Gent schreef een call uit om op middellange en lange termijn een consortium van uitbaters te zoeken. “In combi met de ambitie in het bestuursakkoord die wij als Voka Oost-Vlaanderen mee onderschrijven, wisten we meteen dat we voldoende spelers mee in dat bad konden trekken”, vertelt Hilde Schuddinck. “Techondernemers uiteraard, maar ook de universiteiten UGent en KULeuven, en onderzoekscentrum imec: samen kunnen zij deze ambitie volop waarmaken.”

Cruciale ontmoetingsplek voor de techcommunity

Gent mag dan de start-up en scale-up hoofdstad van het land zijn, voorlopig wordt dat te weinig uitgedragen. Een techhub die een hele community samenbrengt, is juist in staat de vruchtbare voedingsbodem die er al is nog verder te versterken. “Ze kan tevens een vitrine zijn, een uitstalraam van talent dat mensen nationaal én internationaal lokt zodat ze met eigen ogen kunnen aanschouwen wat de Gentse regio allemaal te bieden heeft”, stipt Bracke aan.

Voka trekt geregeld op techtrip naar het buitenland, naar plekken in de wereld die sterk inzetten op innovatie en technologie. “Telkens daagt het besef dat ook wij al die troeven in handen hebben, maar geen plek om ze uit te stallen”, zegt Schuddinck daarover. “Dankzij zijn uitstraling en historiek leent het Wintercircus zich daar perfect toe. En uiteraard hopen we stiekem dat inspiratiemissies voortaan ook Gent zullen aandoen.”

Hilde Schuddinck, Sofie Bracke en Bruno Vandegehuchte (© Simon Robbrecht)

“Want Gent mag fier zijn op zijn 400 start-ups, waarvan er 100 al meer dan een miljoen euro hebben opgehaald. En met 70.000 studenten barst de stad van aanstormend talent. Maar een uitgesproken ontmoetingsplek bestond er vreemd genoeg nog niet, en die komt er nu dus wél. Het Wintercircus als spreekwoordelijke smoel van 13.000m² aan werk-, evenement- en creatieruimte, in zo’n dynamische stadswijk, zal de community-werking tussen start-ups, onderzoekers en creatief talent zeker ten goede komen”, weet Bruno Vandegehuchte.

Gent mag fier zijn op zijn 400 start-ups, waarvan er 100 al meer dan een miljoen euro hebben opgehaald. En met 70.000 studenten barst de stad van aanstormend talent

Kantoor houden?

De lancering van een techhub betekent evenwel niet dat de diverse spelers er kantoor zullen houden. “Hoewel die vraag inderdaad regelmatig opduikt, is dat niet de opzet”, legt Schuddinck uit. “Hoe groot het Wintercircus ook is, de ruimte is hier gelimiteerd. We willen er een vernieuwend businessmodel op loslaten, met tal van evenementen en het creëren van vaste ontmoetingsmomenten, zoals een soort van Members Club, waar de community elke week samenkomt voor een glas, het luisteren naar keynote sprekers enz. Het programma zal gaandeweg groeien en naargelang de behoeften worden bijgestuurd.”

Ook het multidisciplinaire aspect mag en moet zelfs een plaats krijgen. Wat een sterk signaal zou het niet zijn mochten onderwijs- en kennisinstellingen, geruggensteund door enkele bedrijven, de handen in elkaar slaan met de start-ups, waarna ze daar hun plannen showcasen? Voeg daarbij nog een publiek dat en passant komt meekijken en bewonderen, of een wisselwerking met kunst en creatievelingen.

We willen er een vernieuwend businessmodel op loslaten, met tal van evenementen en het creëren van vaste ontmoetingsmomenten, zoals een soort van Members Club

“Vergeet niet dat in het Wintercircus zowel horeca, retail, een concertzaal, auditoria en kantoorruimtes samenkomen. Die kruisbestuiving vormt net de meerwaarde van het hele project”, verduidelijkt Schuddinck. “We gluren weleens naar het MIT in Boston, waar dat multidisciplinaire aspect zeer sterk aan bod komt: mensen die elk vanuit hun eigen discipline handelen, zij het creatief, wetenschappelijk of puur ondernemend. De vibe die dat kan creëren, de projecten die daaruit zullen voortvloeien …”

Schepen Sofie Bracke (© Simon Robbrecht)

Geen wonder dat de plannen op grote geestdrift worden onthaald, de ondernemers beseffen wel wat Gent allemaal te bieden heeft. Tegelijk wordt het een uitdaging om ervoor te zorgen dat de techhub blijft bruisen, en niet enkel van nine to five.“Eén van de eisen van Stad Gent is dat het gebouw minstens gedeeltelijk openbaar toegankelijk moet blijven, zodat het publiek te allen tijde kan komen binnenwaaien”, weet Bracke.

Elke keer wanneer mensen toevallig of niet voorbijkomen, moet hier iets gaande zijn. Dat verrassingsaspect willen we volop uitspelen.” Een ambitie die minder valt waar te maken door het gebouw louter als kantoorruimte te verhuren. Maar een levendige vibe creëren is iets wat alle stakeholders sterk voor ogen hebben. De procedure die nu werd opgestart is een erfpachtovereenkomst van 75 jaar. Het toont dat Stad Gent met het gebouw een bepaalde koers is ingeslagen en dat het alle tijd krijgt om te groeien.

Ondersteuning next level

“In mijn beginjaren als schepen vroeg ik aan start-ups en scale-ups want Stad Gent voor hen kon betekenen”, herinnert Bracke zich. Niet zelden kreeg ze als antwoord: ‘Sofie, onze business leiden en investeringen binnenhalen, dat lukt ons wel. Zorg jij er intussen voor dat dit de ‘max’ van een stad is en blijft? Dat studenten hier willen blijven wonen, betaalbare huisvesting vinden, zich vlot van punt A naar punt B kunnen begeven, een bruisend cultureel en nachtleven aantreffen: dat is jouw job.’ “Een niet mis te verstane boodschap”, lacht ze.

Wat we al vele jaren voelen is een grote liefde voor Gent, plus ondernemers die hun kennis en ervaring willen delen met de jongere generaties. Als stadsbestuur plaatsen wij ons daar niet boven, nee: wij zijn maar één van de vele spelers in dat web. Hoogstens proberen we lijntjes te trekken en partners met elkaar in contact te brengen.”

Het Wintercircus in Gent (© Simon Robbrecht)

Een echte USP voor Gent is het aantal kwalitatieve STEM-richtingen, met afgestudeerde profielen die relevant zijn voor start-ups en een hele rits serieel start-up ondernemers die het klappen van de zweep al kennen. “Internationaal gezien vergeten we vaak de zorg-, onderwijs- en levenskwaliteit en de relatieve betaalbaarheid van Gent als belangrijke troeven”, aldus Vandegehuchte. “Toptalent wordt immers niet alleen met zware paychecks overtuigd. Zo opende deze zomer de Amerikaanse CRM-reus HubSpot zijn nieuwe Europees kantoor in Gent: dat zegt iets over het competitief voordeel van deze stad.”

Deze zomer opende de Amerikaanse CRM-reus HubSpot in Gent zijn nieuwe Europees kantoor. Dat zegt iets over het competitief voordeel van deze stad

Durfkapitaal op The Big Score

Van 15 tot en met 17 november strijkt The Big Score neer in Gent. Daartoe werden, samen met een hele reeks partners als Voka, Stad Gent, Deloitte, Vlaio, PMV en binnen- en buitenlandse durfkapitaalfondsen, een 800-tal SaaS start-ups uit België en gans Europa gescreend. “Uit die longlist selecteren we 90 scale-ups, die zich kunnen voorstellen aan het puik van het Europese durfkapitaal en aan grote bedrijven op jacht naar relevante tech-oplossingen”, geeft Vandegehuchte nog mee.

Tijdens The Big Score hopen we Europese founders en tech investeerders een preview te geven van het Wintercircus, als extra troef van Gent als Europese hotspot voor start-ups

Een uitgelezen kans om op korte tijd uiterst efficiënt heel wat topinvesteerders en prospecten te ontmoeten. Tijdens The Big Score hopen we aan deze Europese founders en tech investeerders een preview te geven van het Wintercircus, als extra troef van Gent als Europese hotspot voor start-ups.”