Finance Matchmaking-programma van Scaleup Vlaanderen

De juiste financieringshefbomen kunnen start-ups en scale-ups een flink eind op weg helpen in het waarmaken van hun ambities. Alleen is het voor snelgroeiende ondernemers niet altijd eenvoudig om te weten waar ze wanneer terechtkunnen om de broodnodige funding op te halen. Het Finance Matchmaking-programma van Scaleup Vlaanderen dat voortaan wordt gekoppeld aan het FINMIX-traject van VLAIO, speelt hier op in. Kim Eyckmans, founder en managing director van Virto Solar, volgde ze allebei en vertelt over zijn ervaringen. “Veel ondernemers beseffen te laat dat er veel tijd in financiering kruipt.”

Virto Solar maakt sinds 2019 ontwerpsoftware voor de zonne-energiesector, die het engineeringproces van grote zonneparken van A tot Z automatiseert én versnelt. Enerzijds mikt Virto Solar met zijn SaaS-oplossing op grote installatiebedrijven wereldwijd, anders heeft het een web-based product voor fabrikanten van componenten in de solar business.

“Het ging hard voor ons bedrijf, zodat de overgang van start-up naar scale-up zich al snel aandiende”, vertelt Kim Eyckmans. “Doorgaans is dat voor een scale-up ook de fase van Series A-kapitaalophaling bij institutionele investeerders. Om dat succesvol te doen, moet je pitch helemaal goed zitten. Ik had die weliswaar, maar hij moest gefinetuned worden en voorzien worden van cruciale informatie die op dat moment nog ontbrak.”

“Daarom heb ik deelgenomen aan het Finance Matchmaking-programma van Scaleup Vlaanderen: tijdens een professionele pitchingworkshop en -training wordt je verhaal richting investeerders scherper gesteld en oefen je de pitch voor je mededeelnemers, die input mogen geven. Zo leer je ook in de huid van je financier te kruipen.”

“Ook aan de personen die de workshop leidden en heel wat relevante ervaring hadden als investeerder heb ik veel gehad. Hun feedback op de pitch was heel waardevol en bovendien ongezouten”, lacht Eyckmans. “Ze zeggen waar het op staat, maar net dat laat je toe om je pitch gevoelig te verbeteren.”

Enorme bedragen

“Verder kom je tijdens een individueel begeleidingstraject dat deel uitmaakt van de Finance Matchmaking te weten wie potentieel relevante investeerders zijn, of op welke investor-events je idealiter je opwachting maakt. Ik heb er ook de kans gekregen een aanvullende internationalisatiecursus te volgen. Er is namelijk op internationaal vlak enorm veel concurrentie en er circuleren enorme bedragen. Dan zijn die inzichten welkom.”

“Kortom, aan alles wat binnen Finance Matchmaking aan bod kwam, heb ik enorm veel gehad. Niet in het minst omdat ik als product engineer weliswaar technisch onderlegd ben, maar niet goed genoeg mijn weg kende in het investeringslandschap.”

Aangewezen financieringsmix

Met die knowhow en een scherpgeslepen pitch op zak besloot hij aan nog een ander programma deel te nemen: FINMIX van VLAIO. Hierin worden ondernemers met stevige groeiambities – ongeacht of ze start-up dan wel scale-up zijn, uit om het even welke sector – gewezen op de verschillende financieringsmogelijkheden. Hoe ze met andere woorden het financieringslandschap kunnen ontginnen.

Kim Eyckmans, CEO van Virto Solar

Binnen FINMIX krijgen digitale groeibedrijven de kans hun business- en financieel plan voor te stellen aan een panel van financieringsexperten, die vervolgens adviseren over de meest aangewezen financieringsmix. Dat panel bestaat uit vertegenwoordigers van de banken, overheids- en private risicokapitaalverschaffers, investeerdersnetwerken en crowdfundingplatformen. Ook de haalbaarheid van het plan wordt beoordeeld, waardoor FINMIX meteen ook een goede wake-up call kan zijn.

Technisch risico afgedekt

“Ik vergelijk financiering graag met een huis met tien deuren”, legt Iris Detavernier uit. Zij is bedrijfsadviseur bij VLAIO, zowat hét aanspreek- en ondersteuningspunt voor alle ondernemers in Vlaanderen. “Waarbij elke deur staat voor een andere financieringswijze of een ander financieringsproduct. Wie zo’n FINMIX-panelsessie achter de rug heeft, weet waar hij wel of niet moet aankloppen, of nog niet kan aankloppen in deze fase, hoewel ze interessant zijn. Daar kan met andere woorden naar worden toegewerkt.”

Wie een FINMIX-panelsessie achter de rug heeft, weet waar hij wel of niet moet aankloppen

“Cruciaal om deel te nemen is dat het technisch risico van de schaalbare oplossing moet afgedekt zijn. De onderneming moet de eerste financieringsfase van de drie F’en (friends, family and fools/fans, red.) achter de rug hebben, en er wordt toch al wat tractie en/of omzet gegenereerd. Dat maakt het iets gemakkelijker voor de financiers rond de tafel: er is wel degelijk een markt voor de oplossing.”

Iris Detavernier, bedrijfsadviseur bij VLAIO

“Belangrijk om te weten is dat volgend jaar Finance Matchmaking en FINMIX aan elkaar worden gekoppeld in één en hetzelfde traject”, benadrukt Detavernier. “Gedurende twee dagen – er is een sessie in februari en een sessie in maart – zullen ondernemers eerst hun pitch kunnen finetunen om vervolgens met hun plan naar het panel te stappen. Eigenlijk is het een heel organisch samengaan: eerst worden de ondernemers gecoacht in hoe ze een goede pitch moeten brengen en vervolgens kunnen ze die brengen voor een raad van experten.”

Toegevoegde waarde

“VLAIO zet in 2023 nog verder in op de samenwerking met andere kennispartners binnen het FINMIX project: zo starten we volgend jaar een samenwerking met Blue Health Innovation Center, zodat ook healthtech-dossiers kunnen pitchen voor experts met kennis ter zake. Met Flanders Food, Vlaanderen Circulair en imec werken we reeds samen. Logisch ook: VLAIO is een overheidsspeler die nauw samenwerkt met clusterorganisaties en kennisinstellingen, dus waarom zouden we daar ons FINMIX-karretje niet aan koppelen? Alleen maar toegevoegde waarde voor onze start-ups en scale-ups!”

“Voor alle duidelijkheid: deelnemers aan de Finance Matchmaking-workshop zullen volgend jaar automatisch doorstromen naar de FINMIX-panelsessie, maar daarnaast blijft FINMIX ook toegankelijk voor ondernemers die niet aan de workshop deelnemen. Er zijn met andere woorden verschillende instromen mogelijk.”

Financiële geletterdheid

Hefbomen als Finance Matchmaking en FINMIX zijn ook nodig, omdat de financiële geletterdheid bij start-ups en scale-ups al te vaak beperkt is. Op de schoolbanken is het alles behalve een prioriteit. “Het kan inderdaad beter op vlak van financiële knowhow”, beaamt Iris Detavernier. “We geven dat ook mee aan ondernemers: een belangrijke voorwaarde om externe financiering op te halen is de opmaak van een deftig businessplan, en de vertaalslag daarvan in een financieel plan. Daar zie je – vooral startende – bedrijven vaak mee worstelen.

“Daarom verwijzen wij ondernemers ook graag door naar – o.m. door VLAIO gesubsidieerde – specifieke trajecten die zijn opgezet om de financiële geletterdheid van ondernemers op te krikken, en die hun meerwaarde al afdoende hebben bewezen. Ook al omdat ze je als deelnemer vaak toelaten om over het muurtje te kijken, naar hoe andere bedrijven het doen.”

Dé tip die ik bedrijven kan geven die op zoek zijn naar financiering? Begin er op tijd mee én voorzie voldoende tijd om die funding op te halen

“Dé tip die ik bedrijven kan geven die op zoek zijn naar financiering? Begin er op tijd mee én voorzie voldoende tijd om die funding op te halen. Geloof me, vaak is men daar gewoon te laat mee, omdat men er niet bij stilstaat dat er veel tijd kruipt in het zoeken en ophalen van financiering. Tijd is cruciaal.”

“Maak daarnaast werk van een zo realistisch mogelijk businessplan en financieel plan en klop aan bij instanties als VLAIO, die al in een vroege fase kunnen detecteren of er potentieel is voor mogelijke subsidies, en zo ja, welke dan. Gericht advies vanaf de start, om een zo succesvol mogelijke fundingronde te kunnen opzetten: dat is waar wij met bedrijven voor willen gaan.”