Ann-Sophie Deprez en Katrijn Steenbeke, oprichters van marbl (© Emilie Bonjé)

Corporate positivity®: het klinkt op het eerste gehoor misschien als iets vaag en ongrijpbaar, maar in werkelijkheid is het een evidence based manier om organisaties te bewegen naar een positieve cultuur. Marbl zet corporate positivity® in de markt, met opmerkelijke resultaten. Die ervaringen worden nu ook neergeschreven in een boek dat volgend jaar wordt uitgegeven. Maar de founding partners zijn bereid voor Bloovi al een tip van de sluier op te lichten. “Via vaardigheden ontwikkel je gewoontes die een impact hebben op de cultuur binnen team en organisatie.”

Corporate positivity® is een manier om organisatieculturen te dynamiseren, gebaseerd op de positieve psychologie en met een heel praktische insteek”, licht founding partner van marbl Katrijn Steenbeke toe. “Er zijn vandaag heel veel initiatieven rond het inrichten van organisaties, met hun waarden, normen en vaak ongeschreven gedragsregels, maar de focus op dat evidence based gegeven is wat marbl van die initiatieven onderscheidt.”

Corporate positivity® gaat niet over continu geluk op de werkvloer: het objectief is niet om altijd gelukkig te zijn, wel dat je in staat bent om optimaal te functioneren

Corporate positivity® is een methode die je in je organisatie kan inzetten om mensen via tastbare gewoontes nieuwe patronen te laten ontwikkelen die bijdragen tot een positieve organisatiecultuur. Zo breng je mensen en cultuur in beweging. Organisaties op vandaag gaan door ongekende transities, en dat vergt ondersteuning om welbevinden, energie en motivatie op peil te houden. Precies hiervoor hebben we deze methode ontwikkeld.

De methode vertrekt van vijf patronen die worden ontwikkeld door het aanleren of versterken van telkens vier gewoontes. Deze gewoontes leer je aan door heel specifieke competenties verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld: het vertalen van waarden in tastbaar gedrag; het inspireren rond de visie en doelstellingen; het overbrengen van hoop en optimisme, positief leren denken, overtuigingen ombuigen, etc.

Het gaat niet over continu geluk op de werkvloer: het objectief van de positieve psychologie is niet om altijd gelukkig te zijn, wel dat je in staat bent om optimaal te functioneren – ongeacht de context. Dus ook op een dag waarin alles lijkt tegen te slaan. Je moet op die momenten niet de allergelukkigste man of vrouw op aarde te zijn, maar je kan wel leren om in die moeilijke omstandigheden te blijven doorgaan.

Tastbare ingrediënten

“Dankzij de traditionele psychologie weten we veel van de redenen waarom mensen vastlopen en problemen ontwikkelen. Vanuit onze ervaring weten we dat deze spontane focus op problemen en het oplossen ervan zich ook vertaalt in leiderschap en het beleven van organisatiecultuur. We kunnen beter leren ons te ontwikkelen op het werk vanuit kwaliteiten en andere tastbare ingrediënten”, vertelt Katrijn Steenbeke.

Waarom corporate positivity®

“Het biedt een andere kijk op organisaties. Dat gedachtegoed meenemen in bedrijven helpt bedrijven vooruit. Wij ervaren een groot hiaat: er is al heel wat verschenen rond positieve psychologie, maar nog weinig over hoe je dat op een praktische manier meeneemt in jouw organisatie. Dat is wat wij met corporate positivity® doen.”

Van klacht naar kracht

“Het is dus heel belangrijk om een onderscheid te maken tussen focus op klacht en op kracht”, vult founding partner Ann-Sophie Deprez aan. “Corporate positivity® is dus géén happyology, het is geen zweverige theorie, maar een methode onderbouwd met intussen heel veel wetenschappelijk én bedrijfsonderzoek.”

“Zo geeft wetenschappelijk onderzoek bijvoorbeeld aan dat het belangrijk is om in te zetten op positieve emoties. Dat wordt bevestigd in tal van bedrijfssurveys. We merken dat op vandaag, in een context waar meer en meer bedrijven door een transformatie gaan, de vraag leeft of de bestaande bedrijfscultuur beantwoordt aan de verwachtingen van morgen. Door nieuwe gewoontes aan te leren maak je de beweging van klacht naar kracht, van probleem naar oplossing.”

Leren om optimaal te functioneren

“Optimaal functioneren zit deels in je genen en wordt ook bepaald door je context. Het goede nieuws is dat je het los daarvan ook kan leren”, pikt Ann-Sophie Deprez in. Kwaliteiten bij een ander erkennen en die inzetten is bijvoorbeeld een vaardigheid die iedereen kan ontwikkelen. Niet alleen door te denken, maar ook door te voelen.”

“Op die manier kan die vaardigheid een vanzelfsprekend patroon met zijn bijhorende gewoontes worden die in de cultuur van een organisatie wordt ingebed, zodat kwaliteiten optimaal worden ingezet. Anders gezegd: via vaardigheden ontwikkel je gewoontes die een impact hebben op de cultuur.”

(©Emilie Bonjé)

“Leren en groeien is een continu proces. It’s a never ending story, waarin de cultuur de mensen vormt en de mensen de cultuur vormen. Iedereen in de organisatie is dan ook verantwoordelijk voor die cultuur, niet alleen de leidinggevenden. Iedereen heeft eigenaarschap.”

Positieve verbinding

Corporate positivity® is opgebouwd uit vijf patronen: positieve betrokkenheid, connecties, mindset, communicatie en sfeer. “Als je daar in je organisatie op inzet, zal je impact hebben op je organisatiecultuur”, aldus Katrijn Steenbeke, “mensen zullen kunnen floreren in wat ze doen, ongeacht de situaties die zich aandienen.”

Vijf patronen binnen corporate positivity®

Goed voelen in woelwater

Corporate positivity® heeft impact op de hele 'employee journey': je bedrijfsimago, het vinden en behouden van talenten, het samenwerken, de energie die er aanwezig is, de motivatie en het welbevinden en bijgevolg het bedrijfsresultaat. Dit is onze missie. Daar doen we het voor.”

De energie die we van onze klanten terugkrijgen zegt alles. Corporate positivity® bieden we concreet aan via tal van leermethodieken: hybride leertrajecten, individuele coaching, teamcoaching, keynotes, learning snacks, 360° bevragingen en een digitaal do it yourself platform. Het is een ondersteunende manier die ervoor zorgt dat mensen zich in dat woelwater goed blijven voelen en optimaal functioneren. Is corporate positivity® dan nodig? We zeggen in deze woelige tijden: it’s now or never.”