Wie denkt dat lifelong learning een carrièreoptie is in plaats van een professionele (en persoonlijke) noodzaak, denkt beter tweemaal na. In deze snel veranderende wereld blijf je alleen maar bij de les als je jouw expertise regelmatig bijschaaft, nieuwe inzichten opdoet en inzet op persoonlijke ontwikkeling. Antwerp Management School komt daar met zijn Executive Master in Business Administration ofte EMBA perfect aan tegemoet. “Zo’n EMBA is pure luxe: je krijgt de kans om twee jaar lang in jezelf te investeren.”

Jeroen Martens is binnen Antwerp Management School (AMS) business lead voor de executive masters. “Wij zijn niet de grootste management school, maar wat ons van de andere onderscheidt, is dat we zowel binnen de Executive MBA’s als de andere masters focussen op actuele punten zoals bijvoorbeeld duurzame transformatie.

Daarnaast zetten we sterk in op docenten met internationale ervaring, op persoonlijke ontwikkeling en vooral op individuele begeleiding. We werken met kleine groepen zodat we onze deelnemers gericht kunnen begeleiden. Dat moet ook, omdat ons programma voor de meesten echt een career changer is.”

Skills en technieken die je niet aan de universiteit aanleert

Zo’n EMBA vormt inderdaad vaak een kantelmoment, omdat deelnemers ervoor kiezen in een fase waarin ze beseffen dat het hen aan skills ontbreekt die ze niet aan de universiteit kregen aangeleerd. “Doorgaans doorloop je binnen een organisatie een carrièretraject waarbinnen je gaandeweg meer taken krijgt, bijvoorbeeld op vlak van management”, vertelt Martens daarover.

“Op een bepaald moment kom je echter tot de vaststelling dat je bepaalde skills en technieken mist om optimaal te functioneren – zo hebben wij heel wat kandidaten die het bedrijf van hun ouders overnemen en opeens veel meer behoefte hebben aan een helikopterzicht om dat bedrijf juist te kunnen leiden. Je kan natuurlijk een eind ver komen met gezond verstand, maar er komt nu eenmaal onvermijdelijk een punt waarin een en ander gestructureerd moet worden. Dan komt zo’n EMBA in beeld maar even goed onze andere masterprogramma’s.”

Bij AMS worden geen klonen afgeleverd

Die opleidingen gaan een stuk verder dan het bijbrengen of aanscherpen van skills: zo is er ook heel veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. “We willen bij AMS geen klonen afleveren”, gaat Jeroen Martens verder. “Iedereen heeft specifieke uitdagingen en behoeftes, en al even specifieke sterktes en zwaktes. Het is aan ons om daarop in te spelen en te kijken wat kan uitgespeeld of net gecompenseerd worden.”

Daarom hebben wij een persoonlijk ontwikkelingstraject uitgewerkt waarin we gebruikmaken van assessments en zelfs het eerste Belgische NeuroTrainingLab TM, waarin deelnemers de confrontatie aangaan met emotioneel uitdagende bedrijfssituaties, met elkaar en met een speciaal getrainde acteur. Onze feedback stelt hen in staat om hun reacties, argumenten, gedrag en hun biometrische of EEG-activiteit met onderliggende leiderschapscompetenties te testen, te observeren en te verbeteren.

Jeroen Martens, programmadirecteur van Executive MBA van AMS

Investeren in jezelf

Dat klinkt allemaal mooi, maar the proof of the pudding is in the eating. Daarom laten we ook graag iemand aan het woord die dergelijke EMBA volgde. En die iemand is Cecilia Citterio, die zich na een carrière als research analist verder specialiseerde in operations binnen een trademark-bedrijf. “Ik koos voor een EMBA omdat ik ten eerste mijn zakelijk inzicht wilde verdiepen”, vertelde ze over haar keuze voor AMS.

“Ik had de indruk dat ik voldoende praktijkervaring had opgedaan, maar dat ik nieuwe kennis nodig had voor de carrièreswitch die ik voor ogen had en waarin ik me meer wilde focussen op markt- en bedrijfsstrategie. Ik wist intussen dat ik ver kon komen met gezond verstand en teamwork, maar ik miste de technieken om daar écht efficiënt en pienter in te zijn.”

(© Philippe Smet)

“Waarom aan Antwerp Management School? Omdat hun internationale focus me enorm aansprak, maar ook omdat de school en de docenten op de infodag een heel goede indruk op me maakten. Waarna het gesprek met de programmadirecteur me helemaal overtuigde van mijn keuze (lacht). Achteraf bekeken was het ook de juiste, want ik kreeg veel meer dan wat ik er wilde uithalen.”

Ik deed inzichten op uit de interacties binnen de cohorte, bijvoorbeeld door samen aan cases te werken, ik bracht mezelf de discipline bij om op eigen tempo studieboeken te verwerken, en vooral: ik heb er ook veel plezier gehad. Omdat zo’n EMBA ook een pure luxe is: je krijgt de kans om twee jaar lang in jezelf te investeren, om te reflecteren, … Akkoord, ik had daarnaast een privéleven – als iemand met een job, als partner en als moeder van twee kinderen – maar om die combinatie nu moeilijk te noemen? Ja, je moet bepaalde dingen opgeven, maar anderzijds stelt de school het programma zo op dat de combinatie perfect haalbaar is.”

Ervaringen uitwisselen

Wat is voor Jeroen Martens als programmadirecteur het belangrijkste dat EMBA’ers meenemen uit hun traject? “Voor mij zijn er twee zaken. Ten eerste hopen we dat iedereen individueel het zelfvertrouwen opdoet om zijn of haar bedrijf of groep mensen te begeleiden richting duurzame toekomst. Ten tweede hopen we vanuit AMS dat we onze drie kerndoelen behalen: dat de EMBA’ers naar huis gaan met een internationale mindset en een focus op persoonlijke ontwikkeling en duurzame transformatie. Zaken die ze trouwens niet alleen leren van onze docenten: we zeggen hier met een boutade dat 50 procent van wat onze EMBA’ers opsteken van hun medestudenten komt. Er worden hier enorm veel ervaringen uitgewisseld.”

Ja, een EMBA is een forse investering, zowel qua tijd, geld als energie. Maar je krijgt er heel veel voor terug en je zal jarenlang de vruchten plukken van die investering

Of professionals vandaag nog kunnen groeien zonder lifelong learning, willen we ten slotte van hem weten. “Ik vrees van niet, want de wereld, technologie, uitdagingen én generaties veranderen gewoon te snel. Er zijn vandaag maar heel weinig jobs meer waarin je kan blijven zonder je verder te ontwikkelen. Ja, een EMBA is een forse investering, zowel qua tijd, geld als energie. Maar je krijgt er heel veel voor terug en je zal jarenlang de vruchten plukken van die investering.”

Holistische ervaring

“Het is namelijk een investering in jezelf. Doordat je twee jaar lang reflecteert over en interageert met businesses en domeinen waar je niet vertrouwd mee bent. Je krijgt de kans om je brein zo flexibel mogelijk te maken”, besluit Cecilia Citterio.

“Met als gevolg dat ik vandaag veel meer vertrouwen heb in wat ik doe. Voor mij was dat traject in de eerste plaats een holistische ervaring. Op mijn aanraden zijn er zelfs al verschillende van mijn vrienden en kennissen een EMBA begonnen. Nu ik erover nadenk: ik moet AMS dringend commissie beginnen vragen (lacht).”