Brik De Maeyer en Christophe Geudens

Content platform StoryChief is aan een stevig groeitraject bezig en maakt om die reden zijn platform ook steeds robuuster én beter. Onder meer met de toevoeging van nieuwe features. De laatste feature is een AI-module, een content assistant die de gebruiker blogartikels, socialmediaposts, FAQ’s,… helpt verwerken. Voor wie nu denkt dat het moment gekomen is dat AI de job van content marketeers en copywriters komt overnemen: geen paniek! StoryChief co-founder Brik De Maeyer en AI-researcher Christophe Geudens lichten toe: “Wij willen de wanverhouding aanpakken die vaak bestaat tussen de schrijftijd en de succesratio van een artikel.”

Met het online platform StoryChief kunnen bedrijven hun volledige content lifecycle – van blogs, video’s, social media tot interne communicatie – managen door in één digitale omgeving te schrijven, plannen, verspreiden en bovendien performance te meten. Sinds vorig jaar werkt StoryChief aan een reeks nieuwe features die gebruik maken van artificiële intelligentie (AI). De eerste release van de AI suite vond plaats in december 2022; meer features zullen stelselmatig worden uitgerold doorheen 2023.

Onze ambitie is om hét content marketingplatform te worden

“Wij steken niet onder stoelen of banken dat het onze ambitie is om hét content marketingplatform te worden”, steekt co-founder Brik De Maeyer van wal. “Wie denkt aan content marketing, moet automatisch denken aan StoryChief: dat is het plan. Dat betekent ook dat we onszelf regelmatig moeten vernieuwen en naar innovaties in de markt kijken, als we die ambitie willen waarmaken.”

StoryChief

Vandaar dus deze AI-module die we in het platform geïntegreerd hebben, en die in principe iedereen binnen een bedrijf moet helpen bij het genereren van content. Iedereen beschikt namelijk over bepaalde expertise, maar is niet altijd in staat om daar op de juiste manier uitdrukking aan te geven. Als we die knowhow kunnen ontginnen via maximale AI-ondersteuning, kan dat tot heel positieve resultaten leiden binnen het bedrijf in termen van thought leadership. Dat deden we daarvoor al met ons platform, maar nu nog sterker.”

Wanverhouding tussen schrijftijd en succesratio

“Wat de module doet, is content teams helpen doorheen de volledige contentcyclus. Door niet alleen als een slimme assistent artikels, titels, social media-posts of andere content te genereren die als inspiratie of aanzet kunnen dienen, maar ook te helpen bij contentplanning.”

“Dat alles moet vooral de efficiëntie van de processen binnen marketingteams vergroten, zeker als je kijkt naar de wanverhouding die vaak bestaat tussen de tijd die in het schrijven van een artikel kruipt en de uiteindelijke succesratio ervan. Als we die creatietijd kunnen reduceren, zal die verhouding verbeteren omdat er meer tijd vrijkomt voor strategie, nadenken over topics, enzovoort.”

Teams worden dankzij de tool productiever, omdat ze gewoon meer tijd krijgen om kwalitatief hoogstaande content te plannen, creëren en verspreiden
Christophe Geudens en Brik De Maeyer

Geudens en De Maeyer benadrukken dat de menselijke input bij het schrijven van de content cruciaal blijft. “We noemen de tool nadrukkelijk een assistant”, duidt Christophe Geudens, “die met je team samenwerkt om op die manier iets moois te creëren. Teams worden dankzij de tool productiever, omdat ze gewoon meer tijd krijgen om kwalitatief hoogstaande content te plannen, creëren en verspreiden.”

Symbiose tussen schrijver en intelligente schrijfassistent

Maar hoe werkt het dan concreet, willen we weten. “Stel dat je een artikel hebt geschreven, dan kan onze AI-module op basis daarvan een aantal titels genereren, waarop je zelf beslist of je daar mee aan de slag wilt”, legt Brik De Maeyer uit.

“Even goed kan de tool een post voor sociale media produceren. En enkele zinnen breidt de tool desgewenst uit tot een volledige paragraaf. Op een heel laagdrempelige manier, want user experience is voor ons cruciaal – het is niet de bedoeling dat je er een opleiding voor moet volgen vooraleer je ermee aan de slag kan. Geen technische set-up, geen moeilijke interface, geen ellenlange tutorial: wie StoryChief al gebruikte, moet er meteen mee kunnen werken.”

In zekere zin kan je de feature zien als een digitale sparringpartner die je inspireert en voorzetten geeft. Die de typische struikelblokken, zoals writer’s block, wegneemt. In het beste geval komt het zo tot een echte symbiose tussen de schrijver en zijn intelligente schrijfassistent.”

Christophe Geudens, AI-researcher bij StoryChief

“Het ontwikkelen van de tool was een complexe en tijdrovende klus”, licht Christophe Geudens toe als tipje van de sluier over het werkproces. “We hebben bèta-users ingezet, feedback verzameld, maar vooral: we moesten de AI-modellen ook trainen voor de Nederlandstalige markt. Dat was niet evident, omdat de meeste tools om taaltechnologie te bedrijven, zijn afgestemd op het Engels. Ondertussen ondersteunen we trouwens ook Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans en Portugees.”

Geen bezorgdheid nodig

Af en toe duikt een opiniestuk of blogbericht op waarin de bezorgdheid wordt uitgesproken dat artificiële intelligentie op termijn menselijke intelligentie zal vervangen. Of in dit concrete geval: de job van contentmarketeers, copywriters of journalisten. Die bezorgdheid is volgens Geudens en De Maeyer niet nodig.

“De AI-assistent zal nooit de menselijke schrijver kunnen vervangen, om de eenvoudige reden dat hij alleen maar output kan genereren op basis van de info die hij 'gestudeerd' heeft tijdens zijn trainingsfase”, aldus Christophe Geudens.

De AI-assistent zal nooit de menselijke schrijver kunnen vervangen

“Dat is een klassiek probleem van machine learning. AI-modellen zijn digitale sparringpartners die ons toelaten om onze eigen creativiteit beter aan te boren, en ook niet meer dan dat. Onze AI-tool zal voor alle duidelijkheid contentmarketing niet overbodig maken. Hij maakt het integendeel gewoon beter.”

Proactief contentkalender vullen

Er zit nog heel wat in de pijplijn, lieten Geudens en De Maeyer hierboven weten. Nieuwsgierig als we zijn, willen we graag weten of ze daar al iets over kunnen vertellen. “Momenteel zijn we dus, zoals duidelijk mag zijn, gefocust op assisteren tijdens het schrijven”, vertelt de co-founder van StoryChief.

Brik De Maeyer, StoryChief co-founder

“Maar tegelijk bouwen we aan een reeks features die het managen van de contentcyclus makkelijker moeten maken. Het einddoel is om aan onze gebruikers – zoals bijvoorbeeld Bloovi – een platform aan te bieden dat niet alleen de schrijver, maar het hele marketing team kan helpen met waardevolle feedback.

Het einddoel is om aan onze gebruikers een platform aan te bieden dat niet alleen de schrijver, maar het hele marketing team kan helpen met waardevolle feedback

“Daarnaast zijn we aan het kijken hoe AI proactief en op een slimme manier een contentkalender kan vullen, zodat die heel evenwichtig is en alle nodige topics covert”, pikt Christophe Geudens in.

“Dat is namelijk iets wat heel wat organisaties mee worstelen: ze beseffen weliswaar het belang van goede content, maar een hele contentkalender gevuld krijgen is vaak niet evident, terwijl een goede planning cruciaal is. Ook hier maakt de AI-assistent dus het leven van de content marketeer gemakkelijker, in plaats van diens werk over te nemen.”

“En laten we niet vergeten dat zo’n AI-assistent ook de klanten van een content agency gerust kan stellen”, besluit Brik De Maeyer. “Zij zien dat die het maximum haalt uit de content, met optimale resultaten voor de klanten. Iedereen tevreden.”