Op 8 en 9 november is het opnieuw tijd voor The Big Score. Tijdens dit prestigieuze, tweedaagse matchmaking event rond durfkapitaal en corporate sourcing zullen Europese scale-ups, internationale tech investeerders en corporate innovators elkaar ontmoeten. En niet zomaar ergens, maar in het Gentse MeetDistrict, dat zelf volop voor technologische innovatie en digitalisering gaat. “Technologie is hét low-hanging fruit om de klimaatdoelstellingen te halen.”

MeetDistrict ging zo’n tien jaar geleden van start, met als doel in te spelen op de sharing economy. Want als mensen auto’s, gereedschappen en wat nog meer deelden, waarom dan ook niet gebouwen? “Mensen komen om verschillende redenen naar MeetDistrict”, vertelt general manager Geoffroy Speybrouck. “De ene om te vergaderen, de andere om er vast te werken en de ander voor events als The Big Score.”

“Allemaal functies die door elkaar lopen, maar die je wél moet georganiseerd krijgen. En hoewel MeetDistrict van in het begin een succes was, kregen we dat niet efficiënt gemanaged. Bovendien kwamen we tot de conclusie dat de juiste technologie niet bestond om dat onder controle te krijgen, dus werd besloten om die zelf te ontwikkelen. In eerste instantie op de transparante allocatie van de kosten, dit om discussies over facturen te vermijden.”

Geoffroy Speybrouck (Photographer: Nikita Duchie | ©MyStudio)

Betere service verlenen met dezelfde mensen

Corona gaf Meetdistrict de kans om een versnelling op die ontwikkeling te zetten en – naar eigen zeggen – de lekken in het schip te zoeken en te dichten. “Het komt erop neer dat we alle kosten zoveel mogelijk hebben gedigitaliseerd”, gaat Geoffroy Speybrouck verder. “Niet alleen de huur, maar ook parking tickets, aankopen van koffie, gebruik van meetboxen, bestellen van catering, enzovoort. Dat liet ons toe die kostenallocatie veel juister en zelfs individueel te doen, omdat we alles koppelden aan het member en diens membership account op de smartphone. Dat liet ons toe die kosten te presenteren als een soort telefoonrekening, waarop alles duidelijk per member wordt vermeld. En dan volgt de betaling veel vlotter.”

Bij ons kan je nu perfect loggen wie wanneer welke koffie gekocht heeft, of wanneer welke vergaderzaal geboekt heeft. Allemaal dingen die we ervoor digitaal niet onder controle hadden

“Bij ons kan je nu perfect loggen wie wanneer welke koffie gekocht heeft, of wanneer welke vergaderzaal geboekt heeft. Allemaal zaken die we voordien digitaal niet onder controle hadden. En nu onder controle moeten hebben, aangezien we intussen op vier locaties zitten, goed voor 30.000 vierkante meter. Of je moet heel veel ogen hebben om dat in de gaten te houden, en veel ogen kosten veel geld.”

Nog een crisis

Na de coronacrisis volgde de energiecrisis, en ook die greep MeetDistrict aan om te optimaliseren. “Onze rekeningen ontaardden gigantisch, ook omdat we als gevolg van corona veel meer moesten ventileren. Crisis op crisis dus. Op vlak van verluchting, verlichting en verwarming zijn we dus eveneens op zoek gegaan naar efficiëntie.”

“Aangezien we door ons membership-systeem al iemand konden koppelen aan een ruimte, konden we ook weten wanneer er niemand gekoppeld was aan die ruimte. Dat liet ons toe elke individuele unit te deactiveren qua verbruik, terwijl dat in de meeste gebouwen per verdieping of gebouw gebeurt. Zo hebben we tot 50 procent energie en 60 procent CO2-uitstoot kunnen besparen, ofte 2000 euro per jaar per unit van gemiddeld 50 vierkante meter. Dat is toch aanzienlijk. De best bespaarde energie is energie die niet gebruikt is.”

Het zorgt bovendien voor nog een efficiëntiemeevaller. “Bij ons boek je nu een vergadering voor een bepaald tijdsblok”, legt de general manager uit. “Na die pakweg zestig minuten, gaat het licht onherroepelijk uit. Ben je nog niet klaar? Dan moet je je misschien de vraag stellen of je wel efficiënt vergaderd hebt, als je dacht dat zestig minuten zouden volstaan. Zo ja, dan boek je gewoon tijd bij. Zo niet, dan was je misschien gewoon een praatbarak aan het organiseren.”

(Photographer: Babeth Albert)

Eenvoudige rapportering

Met die ingrepen speelt MeetDistrict perfect in op wat Europa vraagt aan energiebesparende maatregelen. “Onze gebouwen waren uiteraard al conform de regels”, verduidelijkt Geoffroy Speybrouck. “Maar je mag dat niet zo zien van Europa. Vergelijk het met de auto-industrie: als je een wagen koopt met een verbruik van zeven liter, vraagt Europa nu om te rapporteren hoeveel je effectief verbruikt hebt. Met andere woorden: niet alleen de wagen, maar ook het rijgedrag wordt in kaart gebracht.”

“Hetzelfde geldt voor gebouwen: het volstaat niet meer te zeggen dat je een energiezuinig gebouw hebt en de juiste BREEAM of andere green building certificaten kan voorleggen, Europa vraagt nu effectief te rapporteren wat dat gebouw in realiteit heeft uitgestoten. Strenge regels die alleen nog maar zullen verstrengen richting 2030 en 2050. Maar dankzij onze monitoring beschikken wij over de data om te kunnen rapporteren, waardoor we erin geslaagd zijn verschillende ISO-certificaten te halen, waaronder de laatste, 50001, over energiemanagement. Sterker nog, de grote bedrijven die in MeetDistrict gevestigd zijn, zoals T-Mobile, Kraft Heinz en IBM, kunnen om dezelfde reden ook heel vlot over ESG en CSRD rapporteren.”

Hogere beleving

Proximus is partner geworden om deze technologie naar de markt te brengen. Want uiteraard zijn zij perfect geplaatst om de impact van deze evolutie juist in te schatten”, stelt Geoffroy Speybrouck. “En het moet snel gaan, want nu we in oktober nog in T-shirt rondlopen, denk ik dat er genoeg signalen zijn die zeggen we er maar beter hoogdringend kunnen aan beginnen. Als we moeten wachten op enkel nieuwbouw zal dat te lang duren, en renoveren is duur, dus technologie is echt hét low-hanging fruit.”

Als we moeten wachten op enkel nieuwbouw zal dat te lang duren, en renoveren is duur, dus technologie is echt hét low-hanging fruit

Tot slot willen we nog weten van welke technologie de general manager in de toekomst het meest verwacht. Bijna onvermijdelijk komt hij dan uit bij artificiële intelligentie. “Dat zal ons toelaten nog efficiënter te worden, flows te verbeteren en de klantenbeleving te verhogen. Het potentieel daar lijkt me enorm. Maar: in een serviced omgeving moet de technologie niet dienen om die efficiëntie te verhogen, maar om ontmoetingen nog waardevoller te maken en naar een hoger niveau te tillen. Er is nog veel waar technologie, en met name AI, een verschil kan maken om een hogere beleving te garanderen, zodanig dat de waarde van de fysieke ontmoetingen alleen maar stijgt.”