Het is niet evident een interview te hebben met een CEO die niet exact kan vertellen wat zijn bedrijf doet. Maar in de kern komt het businessmodel van EMDYN het hier op neer: op basis van visionaire technologie organisaties beter inzicht geven in de bedreigingen waarmee zij worden geconfronteerd, zodat die snellere en slimmere beslissingen kunnen nemen om vitale assets te beschermen. Dat gaat van ngo’s tot defensie, en van energiebedrijven tot nationale veiligheid. “We mogen ons product echt een topspeler binnen de Data Fusion Software noemen.”

Hoewel het Gentse EMDYN (‘EMerging DYNamics’) een wereldspeler is binnen zijn softwaredomein, bestaat er in ons eigen land nog weinig awareness rond. Ergens logisch, want founder Tim Van Renterghem kan en mag gezien de gevoelige materie slechts in bedekte termen spreken over wat ze doen, en voor wie precies.

Fusie van locatie-databronnen

“Wij pionieren met EMDYN in toekomstgerichte geospatial intelligence fusion”, begint hij. “Dat is een heel specifieke niche rond een al even specifiek problematiek. Wat wij doen, is analytische beveiligingstoepassingen maken – zowel ons eigen bestaand product, als maatwerk voor klanten.”

Altijd met het uitgangspunt van ‘let the data tell stories: we maken het analisten, die onze voornaamste gebruikers zijn, mogelijk om zowel ongestructureerde als gestructureerde data uit verschillende brontypes samen te brengen en die en masse en snel te verwerken en visualiseren met intelligente algoritmes en AI. Zodat daar inzichten uit komen, zonder segmentatie of blind spots laten we de context tussen verschillende bronnen zien.”

“Want net omdat alle databronnen met een locatie-aspect samenkomen – satellietbeelden, vluchtdata, schepen, … – zijn analisten in staat heel veel tegelijkertijd te zien op één centrale plek, én de onderlinge relaties en context tussen al die elementen te begrijpen. Er zijn weliswaar veel aanbieders op de markt van louter satellietbeelden of vluchtdata, maar wij pionieren echt in het samenbrengen van locatie-databronnen.”

Kort samengevat doen wij aan geografische risico mapping, zodat onze klanten kunnen vermijden dat dreigingen werkelijkheid worden door proactief te handelen – het is altijd beter te voorkomen dan te genezen. Fysical meets digital security: dat is misschien nog iets bondiger en begrijpelijker uitgelegd (lacht).”

“Door inzichten te halen uit digitale bronnen kunnen we de fysieke wereld beter beschermen. Daar verwijst onze slogan trouwens naar: ‘Ahead of the curve’. Waarbij die curve staat voor de bedreiging of attack vector, die niet tot stand komt omdat onze oplossing de inzichten biedt om deze te voorkomen.”

Topspeler

“Onze big data geospatial visualisation wordt ingezet met het oog op inzicht in situaties als natuurrampen, pandemieën, mensen- en drugssmokkel, oorlog, terrorisme, internationaal georganiseerde misdaad … Maar ook om de soevereiniteit van een land te behouden – dan spreken we meer over defensie en nationale veiligheid – of om risicoanalyse te doen binnen gevoelige domeinen als olie en gas, mijnbouw en financiële diensten.”

EMDYN

Maturiteit bij overheden en bedrijven

EMDYN groeit vandaag heel sterk, onder meer doordat de wereld al enige tijd in een geopolitieke crisis zit. “Ik denk dat we mogen stellen dat de illusie van vredig samenleven vandaag voorgoed is doorgeprikt”, zegt hij. “We leven momenteel in een uit elkaar getrokken wereld door onder andere het conflict in Oekraïne waar sommige landen een onduidelijke positie in dit conflict nemen.”

We merken een zekere maturiteit bij overheden en bedrijven. Ze begrijpen hun risico’s beter en ze zijn ook meer bereidwillig om effectief iets aan die noden te doen

Het gevolg is wel dat landen en regio’s nog veel meer dan vroeger hun belangen willen verdedigen, en daar kunnen wij met onze geospatial-kennis en -risicoanalyse een belangrijke rol in spelen, specifiek waar het over veiligheidsbelangen gaat. Met als outcome dat de overheden en bedrijven die er gebruik van maken betere inschattingen kunnen doen en betere beslissingen nemen.

We merken ook een zekere maturiteit bij overheden en bedrijven in vergelijking met 2008, toen EMDYN werd opgestart: ze begrijpen hun risico’s beter en ze zijn ook meer bereidwillig om effectief iets aan die noden te doen. Dat groeiende inzicht zien we ook aan de nieuwe landen en regio’s die we bedienen, en die werk willen maken van big data locatie-inzichten.”

Een veiligere toekomst bouwen

De fysieke wereld beter gaan beschermen: dat liet Tim Van Renterghem daarnet vallen. Betekent dit dan ook dat hij zichzelf en zijn bedrijf als wereldverbeteraar ziet? “Kijk, bijna iedereen die in deze sector actief is, vertelt mij dat hij of zij het doet omdat het spannender en uitdagender werk is dan in de corporate wereld van economics, maar ook en vooral omdat ze een betere toekomst willen helpen creëren. Wij dragen dat bijgevolg zonder gêne uit als onze missie, als ons DNA: wij willen technologie bouwen om de wereld veiliger te maken. Of toch mogelijk veiliger te maken.”

Voor EMDYN ziet de toekomst er goed uit, we breiden geografisch uit en noteerden vorig jaar een verdubbeling in headcount en een viervoudige groei in omzet tegenover 2022. Naast het kantoor in België heeft EMDYN een kantoor in Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk voor zijn international klantenbasis te bedienen en wereldwijd vertegenwoordigers en partners. Verder is EMDYN van plan om uit te breiden in de APAC-regio, Noord en Zuid-Amerika.”