De enige uitweg uit deze crisis is vooruit. Daarom investeert POM West-Vlaanderen volop in innovatie, met behulp van onder meer Sirris, het collectief centrum van de technologische industrie. Het West-Vlaamse bedrijf Ethilog, marktleider in geautomatiseerde medicatiedistributie, sprong op deze opportuniteit. “Strategische projecten zijn door de coronacrisis op de lange baan geschoven. Dankzij de hulp van POM West-Vlaanderen en Sirris zetten we nu volop in op innovatie”, zegt president Stefaan Dewulf.

Als vice-president Mechatronics bij de Picanol Group stond Stefaan Dewulf begin jaren 2000 mee aan de wieg van tal van innovatieprojecten bij de West-Vlaamse industriële reus, tot een crisis binnen het bedrijf alle innovatieprojecten stillegde. “Samen met een collega hebben we beslist om een van die projecten verder te zetten buiten Picanol. Zo hebben we in 2010 Ethilog opgericht. Het heeft nog tot in 2017 geduurd tot we onze eerste projecten hebben opgestart.”

Stefaan Dewulf, President van Ethilog

Marktleider in medicijndistributie

Amper enkele jaren later is Ethilog de Vlaamse marktleider in de automatisering van distributie en traceerbaarheid van medicijnen in ziekenhuizen. “Onze systemen maken het mogelijk om geneesmiddelen te volgen en te beheren van zodra ze het ziekenhuis binnenkomen totdat ze worden toegediend aan de patiënt”, legt Stefaan Dewulf uit.

Het succes van Ethilog schuilt volgens hem in de vergaande automatisering van deze processen: “Vroeger gebeurde de distributie grotendeels vanuit de apotheek van het ziekenhuis. Daar werd medicatie klaargezet voor de komende twee à drie dagen, die vervolgens vertrok naar de afdeling. Dat was problematisch, want tegen dat de medicijnen bij de patiënt aankwamen, was het voorschrift vaak al gewijzigd en had de patiënt andere medicijnen nodig. Er was een retourstroom van 20 tot 40 %.”

Eén van de toestellen van Ethilog

Dichter bij de patiënt

“Ethilog lost dit probleem op door het ontkoppelpunt dichter bij de patiënt te brengen”, gaat Stefaan Duwulf verder. “Vandaag zetten wij medicijnkasten rechtstreeks op de afdeling. Daardoor kan 80 % van het volume geneesmiddelen op een afdeling just in time onmiddellijk vanuit de kast toegediend worden. De verpleegkundige hoeft niet meer om de 24 uur naar de apotheek, maar haalt de medicijnen meermaals per dag uit de kast, op basis van het laatste elektronische voorschrift.

Door medicijnkasten rechtstreeks op de afdeling te zetten kan 80 % van het volume geneesmiddelen op een afdeling just in time onmiddellijk vanuit de kast toegediend worden

Er is ons verweten dat we de werklast daardoor naar de verpleegkundigen verschuiven, maar het tegendeel is waar. Onderzoek heeft duidelijk aangetoond dat we de werklast van verpleegkundigen juist met 15 % verlichten, en de werklast in de ziekenhuisapotheek zelfs met 50 %. Het beste bewijs is ons proof of concept: we laten ziekenhuizen onze kasten altijd twee weken uitproberen. En we hebben nog nooit een kast opnieuw moeten weghalen. Iedereen ziet er het nut meteen van in.”

Het cobot-tijdperk

Toch wil Stefaan Dewulf de automatisering van Ethilog nog verder drijven. “Er is nog veel automatisering mogelijk in de ziekenhuisapotheek. Hiervoor kijken we naar robotisering. Het probleem is dat de oplossingen die vandaag al op de markt zijn, grote robots zijn met gigantische budgetten, zowel in aankoop als in total cost of ownership.

Er is nog veel automatisering mogelijk in de ziekenhuisapotheek. Hiervoor kijken we naar robotisering

Dat is niet haalbaar. Een ziekenhuis kan die investering niet maken om daar dan de komende vijftien jaar afhankelijk van te zijn. Ze hebben een evolutief systeem nodig. Daarom kwamen we al snel bij cobots uit (robot die samenwerkt met mensen; nvdr). Bovendien bleek deze technologie de voorbije vijf jaar ook volop toegepast te worden in de industrie. De tijd was dus rijp. Het enige probleem was dat we zelf geen enkele ervaring hadden met cobots.”

Versnelde innovatie

Net op dat moment verscheen Sirris op hun pad. Sirris is een Belgische non-profitorganisatie die bedrijven ondersteunt bij het invoeren van technologische innovaties. In West-Vlaanderen krijgt Sirris hierbij de steun van POM West-Vlaanderen om bedrijven ook tijdens de coronacrisis verder te laten innoveren, onder andere met het Sirris Code Cracker programma.

West-Vlaanderen telt veel innoverende bedrijven in de metaalverwerking, textiel, voeding en machinebouw. Maar innovaties in de biotech en de medische sector zijn in deze regio minder aanwezig. Daarom was Ethilog een interessante case voor Sirris.

Een ideale opportuniteit

Voor Stefaan Dewulf was de samenwerking een succesverhaal: “We hadden zelf al commerciële partners aangesproken om het idee van cobots te verkennen. Zij benaderden ons probleem vanuit de producten die zij vandaag aanbieden, en wij waren er niet 100% van overtuigd dat we die nodig hadden.

Daarom was Sirris zo’n verademing. Zij hadden dezelfde expertise in huis, zonder commerciële insteek. We zaten er onmiddellijk met specialisten aan tafel. Dat bleek een ideale opportuniteit om te testen of onze visie haalbaar was, zowel op technologisch vlak als op performantie.”

Industrie 4.0-proeftuin

De Industrie 4.0-proeftuin in Kortrijk is een labo dat bedrijven toegang biedt tot een waaier aan apparatuur, zoals cobots, AMR …”. Bedrijven of collectieve projecten voeren hier binnen de maand wetenschappelijk onderbouwde verificaties of pilots uit. Dat is uitzonderlijk snel, en bovendien zonder zware investeringen van de bedrijven zelf of commerciële verbintenissen met partners.

Sirris in Kortrijk
De Industrie 4.0-proeftuin in Kortrijk

“Dat was net het punt waar we zelf vast zaten in onze innovatie”, bevestigt Stefaan De Wulf. “We hadden zelf al wat simulaties gedaan en we dachten wel dat het ging werken, maar hoe moesten we dat testen in een reële omgeving op een reële robot? Eerst helemaal zelf zo’n robot opbouwen voor een project waar je nog zoveel vraagtekens rond hebt, dat is een veel te grote investering.

Nu de haalbaarheid van ons idee definitief bewezen is, willen we zo snel mogelijk een proof of concept bouwen

De commerciële partners waar we gingen aankloppen wouden eerst een verbintenis in een lang project. Maar dan nog verlies je heel veel tijd, want je moet eerst die kennis intern opbouwen om die testen uit te kunnen voeren. In de Industrie 4.0-proeftuin hebben we letterlijk in één dag tijd de haalbaarheid kunnen testen en aantonen. Enerzijds door onze goede voorbereiding, en anderzijds doordat alle infrastructuur voorhanden was én we beroep konden doen op de uitgebreide kennis van de aanwezige experten.”

Proof of concept

De steun van POM-West-Vlaanderen en Sirris kwam voor Ethilog dan ook net op het juiste moment, besluit Stefaan Dewulf: “Door de coronacrisis hadden we onze strategische projecten wat op de lange baan geschoven. Dankzij hun zijn we nu weer volop aan het innoveren. Nu de haalbaarheid van ons idee definitief bewezen is, willen we zo snel mogelijk een proof of concept bouwen. Dat moet ons helpen om de pijnpunten te verkennen. Maar we willen er ook mee naar prospecten stappen om hen te overtuigen om samen met ons een pilootproject op te zetten.”

(Copyright foto’s Industrie 4.0-proeftuin in Kortrijk: Sirris)


Heeft uw technologisch bedrijf nood aan innovatie of hernieuwde veerkracht in deze crisis?

Ontdek op www.gahelemaaldigitaal.be het aanbod van scans, audits, implementatietrajecten en webinars die POM West-Vlaanderen gratis ter beschikking stelt.