De kmo’s zijn de belangrijkste motor van de Belgische economie. Hun kleinschaligheid zorgt ervoor dat ze flexibel zijn en vaak ook innovatief. Het ontbreken van de financiële slagkracht die nodig is om te investeren in vernieuwingen is echter een heikel punt. Daarom lanceerde de FOD Economie recent een campagne om kmo’s te informeren over de verschillende financieringsmogelijkheden. “Zo helpen we hen om mee te blijven evolueren met de snel veranderende wereld, wat cruciaal is voor een goedwerkende en duurzame Belgische economie”, zegt Laurence Geradon, kmo-specialiste op de Federale Overheidsdienst Economie.

België staat bekend als een echt kmo-land. Door hun kleinschaligheid – 97% van de kmo’s heeft minder dan 10 werknemers – kunnen deze bedrijven sneller en eenvoudiger schakelen, wat hen flexibeler maakt. “Uit een enquête van de FOD Economie in 2020 bleek dat kmo’s niet altijd op de hoogte zijn van hun rechten bij de aanvraag van een krediet. Ook alternatieve financieringsvormen zijn vaak niet gekend”, vertelt Laurence Geradon. Zij is stafmedewerker kmo-beleid bij de FOD Economie, de overheidsdienst die als missie heeft de economische groei van ons land te ondersteunen. De bescherming van de consumenten en de ondernemingen, met specifieke aandacht voor kmo’s, staat hierbij altijd centraal.

Financiële ondersteuning broodnodig

Om te blijven vernieuwen en steeds one step ahead te blijven, hebben kmo’s geld nodig. Daar wringt vaak het schoentje voor deze ondernemingen. “Onze bevraging wees uit dat banken vaker kredieten weigeren aan de kleinste kmo’s. De voornaamste redenen hiervoor zijn onvoldoende beschikbare (persoonlijke of zakelijke) zekerheden, een zwakke financiële positie en gebrek aan eigen vermogen. Tijdens de pandemie deden tal van kmo’s een beroep op overheidssteun, wat velen redde van het faillissement. Ook nu blijft financiële ondersteuning broodnodig om hun positie in de Belgische economie te behouden, en liefst ook te versterken”, weet Geradon.

Voor kmo’s is het belangrijk dat banken transparant zijn over de kredietmogelijkheden en dat ze een schriftelijke toelichting geven als antwoord op een kredietaanvraag. Dit stelt de bedrijven in staat om een krediet af te sluiten dat past bij hun situatie en dat op lange termijn duurzaam is. Daarnaast is het belangrijk dat kmo’s geïnformeerd worden over de financieringsmogelijkheden die er allemaal bestaan, ook naast het bankkrediet. Een gebrek aan informatie in combinatie met de schroom die sommige ondernemers voelen om een beroep te doen op een kredietverlener, zorgt ervoor dat beloftevolle plannen in de kast blijven liggen. Dat is uiteraard zonde”, licht Geradon toe.

We willen in de eerste plaats informeren en faciliteren. We zijn ervan overtuigd dat we ondernemingen hiermee de nodige handvaten bieden om hun ambitieuze groeiplannen waar te maken en zo mee te bouwen aan de Belgische economie.

Campagne over financieringsmogelijkheden

Om de toegang tot financiering voor kmo’s makkelijker te maken, besliste de federale overheid om de rechten van kmo’s te verankeren in de wet over kmo-financiering. Die biedt meer transparantie in het kredietaanbod en een beter evenwicht in de relatie tussen kredietgever en onderneming. Een gedragscode zorgt ervoor dat de verwachtingen van alle belanghebbenden overeenstemmen. “Daarnaast willen we hen concrete en toegankelijke tools aanbieden die hen ondersteunen bij hun financieringsaanvragen. Daarom lanceerden we vanuit de FOD Economie recent een informatieve campagne om kmo’s te laten kennismaken met de verschillende financieringsmogelijkheden waarvan hun onderneming gebruik kan maken. Het doel is om hen in te lichten over hun eigen rechten als kredietnemers en de plichten van de kredietgevers – de banken dus. Welke gegevens zijn er nodig? Wat te doen in het geval van weigering van de kredietaanvraag? Het zijn allemaal vragen waarop we een antwoord willen geven, met als doel de drempel te verlagen die kmo’s nog te vaak ervaren om naar de bank te stappen”, legt Geradon uit.

“De campagne focust op de financiering van de belangrijkste uitdagingen en problemen waar kmo’s tegenaan lopen. Denk aan de uitbreiding van hun vloot, verbetering van de huisvesting of optimalisatie van hun IT-infrastructuur. Zo goed als alle kmo’s krijgen hier vroeg of laat mee te maken als ze willen groeien”, zegt Geradon.

Informeren en faciliteren

Deze herkenbare thema’s werden vertaald naar een heldere online campagne op LinkedIn, Facebook en Instagram. Geradon: “Herkenbaarheid is in deze campagne voor ons van groot belang, zodat ondernemingen snel tot actie worden aangezet.” Naast het social media luik hoort bij de campagne ook een landingspagina die leidt naar de website van de FOD Economie. Hier vinden kmo’s heel wat info en een antwoord op veel vragen. “Dit zou hen in principe al moeten wapenen om naar de bank te stappen of inzicht te krijgen in andere financieringsmogelijkheden”, stipt Geradon aan.

Het is voor alle duidelijkheid niet de bedoeling dat de overheidsdienst de adviserende rol van de banken of gespecialiseerde instellingen gaat overnemen. “We willen in de eerste plaats informeren en faciliteren. We zijn ervan overtuigd dat we ondernemingen hiermee de nodige handvaten bieden om hun ambitieuze groeiplannen waar te maken en zo mee te bouwen aan de Belgische economie”, besluit Geradon.