Door de hoge werkdruk, het stijgende aantal burnouts en de groeiende concurrentie beseffen bedrijven dat ze zich moeten aanpassen om talent aan te trekken en te behouden. In die context is flexibiliteit doorslaggevend geworden in de onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers. “Flexibiliteit is tegenwoordig de norm binnen HR, en het personaliseren van loonpakketten past perfect in het concept van de moderne werkplek”, vertelt Maura Nachtergaele. Zij is een van de oprichters van Payflip, een Oost-Vlaams softwarebedrijf dat werknemers in staat stelt om hun loonpakket flexibel en persoonlijk in te vullen. “We willen uitgroeien tot dé salary partner in crime voor bedrijven.”

“Zoals dat in veel ondernemersverhalen het geval is, kwam de inspiratie voor Payflip voort uit persoonlijke ervaring”, steekt Maura Nachtergaele van wal. In 2019 hing zij haar toga aan de haak – ze werkte toen als tax lawyer bij een internationaal advocatenkantoor – om aan de slag te gaan als directrice bij een microkredietinstelling. “Dankzij mijn fiscale kennis kreeg ik bij mijn nieuwe werkgever de kans om mijn eigen loonpakket te optimaliseren en zo mijn nettoloon te verhogen, zonder dat de kost voor mijn werkgever de hoogte in schoot. Ook voor mijn nieuwe collega’s was dit goed nieuws: ik zorgde ervoor dat er een loonbonus, een onkostenvergoeding en een cafetariaplan werden ingevoerd voor elke werknemer. Zo had ik al meteen punten gescoord in het team, nog voor ik daar goed en wel gestart was”, herinnert ze zich.

Salary partner in crime

In die tijd woonde Nachtergaele samen met een vriendin. “Haar lief, Filip Van Doninck, kwam veel bij ons over de vloer en ik vertelde hem over de dialoog over verloning bij mijn nieuwe werkgever. Het zette hem aan het denken. Want ook hij stelde zich vragen bij het generieke loonpakket dat hij aangeboden kreeg bij de software start-up waar hij werkte”, vertelt ze. “Ik deed dezelfde oefening voor hem en door de switch van een bedrijfswagen – die hij eigenlijk niet wou – naar een mobiliteitsbudget, verhoogde het nettoloon van Filip met maar liefst 700 euro.”

Samen met Jon Lopez Garcia, een collega van Van Donick, begonnen de twee volop gedachten en ideeën uit te wisselen. Ze merkten dat veel bedrijven enthousiast waren over hun ‘experiment’. “De sociale secretariaten doen doorgaans wel goed werk op het vlak van payroll, maar op gebied van strategisch denken rond verlonen is er nog veel ruimte voor verbetering. We beseften dat we een gat in de markt konden vullen door via een eenvoudig platform een flexibel laagje aan te brengen op het delicate en complexe onderwerp dat verloning is”, gaat Nachtergaele verder. “We waren ervan overtuigd dat we als ‘salary partner in crime’ bedrijven konden helpen om hun medewerkers slimmer én beter te verlonen.”

Meer inspraak in loonpakket

Sinds de oprichting in 2020 is Payflip uitgegroeid tot een full-blown SaaS-bedrijf dat ruim 22.000 werknemers bij meer dan 600 bedrijven toelaat om zelf hun loonpakket samen te stellen via een digitale salaris portefeuille. Op een gebruiksvriendelijk platform kunnen ze met verschillende budgetten (bv. mobiliteitsbudget, eindejaarspremie, learning & development, smartphone, sport…) als het ware ‘shoppen’ in een brede waaier aan employee benefits. Door die flexibele verloning bieden werkgevers meer aan hun team, zonder verhoging van de personeelskosten of de HR-administratie.

“Neem nu een telefoon van het werk”, geeft Nachtergaele als voorbeeld. “In veel bedrijven is dat altijd een telefoon van merk x, voor iedereen gelijk. Maar waarom laat je je medewerkers niet zelf kiezen welke telefoon ze willen, zolang die maar binnen een bepaald budget past? Hetzelfde voor een bedrijfswagen. Daar heb je niet veel aan als je in de stad woont, dus het is dan toch beter om dat budget ter beschikking te stellen voor alternatieve mobiliteit?” Wanneer werknemers meer inspraak hebben in hun loonpakket, verhoogt dit hun motivatie en betrokkenheid op de werkvloer. “In dat opzicht is flexibele verloning een cruciale manier om talent aan te trekken én te behouden”, weet Nachtergaele, die aanstipt dat ze geen fan is van het veelgebruikte woord ‘cafetariaplan’. “Die term dekt de lading niet, ik spreek liever over een ‘all-in-one marktplaats’ voor employee benefits.”

De cirkel is rond

Veel bedrijven hebben een mooi HR-verhaal waarin zaken als team spirit, ownership, flexibiliteit en duurzaamheid centraal staan. Dat verhaal klopt echter pas volledig als ook het loonbeleid daarbij aansluit, meent Nachtergaele. “Omdat we merken dat dat voor veel werkgevers niet eenvoudig is om hun HR-values concreet te vertalen naar het loonpakket dat ze aan hun medewerkers bieden, willen wij hen helpen de brug slaan tussen het HR-beleid en verloning. Als verloning en HR deel uitmaken van hetzelfde verhaal, is de cirkel rond. Dat draagt echt bij aan de employee experience.”

HR-teams die een cafetariaplan willen invoeren louter omdat het fiscaalvriendelijk is: daar knappen Nachtergaele en haar team van Payflip op af. “Wij richten ons op bedrijven die al over een zekere HR-maturiteit beschikken, veelal kmo’s van 20 tot 600 medewerkers. Op ons platform kunnen hun medewerkers zelf hun loon samenstellen in lijn met de payroll-verplichtingen. Hebben ze hulp nodig, dan kunnen ze een beroep doen op een chatbot en customer support. Op die manier wordt flexibel verlonen een commodity in de HR wereld, eerder dan een exotische fiscale constructie.”

Practice what you preach

We geloven dat onze missie - van flexibel verlonen de norm maken via eenvoudige software - ons uniek maakt op de Belgische markt. Er zijn andere organisaties die dit ook trachten te doen, maar daar zien we niet dezelfde focus en passie voor het onderwerp, vertelt Nachtergaele, die tegen 2025 met Payflip wil uitgroeien tot dé flex reward partner in België. Om die ambitie te verwezenlijken, wil het jonge bedrijf sterke schouders aan boord halen. “Daarom hechten we veel belang aan een transparante, logische en motiverende loonpolitiek in ons bedrijf. Alle collega’s weten van elkaar hoeveel ze verdienen en ze worden om de zes maanden geëvalueerd om te kunnen stijgen in de loonschaal. Zo’n loonbeleid werkt zeer motiverend, merken we.”

Onder het motto ‘practice what you preach’ biedt Payflip veel flexibiliteit aan haar 23 medewerkers.
Zo gebruiken sommige medewerkers hun mobiliteitsbudget voor de afbetaling van een hypothecaire lening of voor de aankoop van tickets voor het openbaar vervoer, en hun remote working budget om een tijdje in een coworking te gaan werken in binnen- of buitenland.
“Op die manier kunnen ze dit zelfs combineren met een reis, waardoor ze twee vliegen in één klap slaan”, weet de CEO. Met hun learning & development budget bepalen de Payflippers volledig zelf welke beurs ze willen bijwonen of kunnen ze kiezen om een specifieke opleiding te volgen. Het home office budget stelt hen dan weer in staat om het ‘standaard’ tweede computerscherm - dat de meesten intussen al hebben - in te ruilen voor een ergonomische muis, eventueel in een fancy uitvoering als het budget het toelaat. “Verloning en HR zijn bij ons deel van dezelfde puzzel. Het resultaat? Een enthousiast team van gedreven medewerkers, allemaal met dezelfde passie als mijzelf en mijn cofounders. Dat is voor mij hét beste bewijs dat een HR-beleid met veel flexibiliteit, waar medewerkers zelf hun loonpakket kunnen samenstellen, echt werkt”, besluit Nachtergaele.