Frank Guns en Peter Magherman

Wat gebeurt er als een verzekeringsmakelaar en een software developer de handen in elkaar slaan? Dan krijg je DORI, een digitaal platform dat alle taken van een verzekeringskantoor voor zijn rekening neemt en de eindklanten ook nog eens een helder overzicht geeft van hun levensverzekeringen. Verzekeringsexpert Peter Magherman (Octavio) en ontwikkelaar Frank Guns (Metanous) bouwden samen met hun vennoten een cloud platform voor eigen gebruik, maar hun platform/mobiele app groeide organisch naar meer dan 1.200 gebruikers per maand.

“We voelden dat er nood was aan een digitale verzamelplek voor alles wat een verzekeringsmakelaar nodig heeft”, vertelt Peter Magherman. “Frank is software ontwikkelaar, ik heb wel wat kilometers op de teller staan in de verzekeringswereld. We hebben onze expertise gebundeld om zelf te bouwen wat we nergens op de markt vonden.

Toen we DORI in 2018 lanceerden, was het nooit onze bedoeling om een commercieel platform te bouwen. Het was in eerste instantie gebouwd voor puur intern gebruik in ons eigen kantoor. Maar toen we het uittesten bij bevriende makelaars waren de reacties zo positief dat we toch hebben besloten om het platform te commercialiseren. Zo is de bal beginnen rollen.”

Zes jaar geleden stond de digitalisering in de verzekeringswereld nog in zijn kinderschoenen, blikt Frank Guns terug. “De verzekeringswereld heeft de reputatie een digitale achterblijver te zijn. Dat klopt zeker voor een deel van de sector. De verzekeringswereld bestaat uit twee grote takken. Je hebt alles wat te maken heeft met schade, de brandverzekeringen en allerlei andere soorten polissen die je beschermen tegen onverwachte gebeurtenissen. Daarnaast heb je de levensverzekeringen, die eigenlijk beleggingen zijn, verpakt als verzekeringen. In de eerste groep waren er al wel wat goeie digitale oplossingen op de markt. Maar bij de levensverzekeringen stond de digitalisering in 2018 nog echt in zijn kinderschoenen. Makelaars werkten nog met papier, met Excel of in het beste geval met oude en logge beheerpakketten.”

“Daarom waken we er echt over dat onze tool intuïtief en gebruiksvriendelijk is. Elke makelaar moet er snel mee weg zijn, het kan niet de bedoeling zijn dat ze eerst nog een steile leercurve van een paar maanden moeten afleggen. Wij voorzien een korte opleiding en dan zijn ze vertrokken. Dat er zoveel sectorexpertise bij de oprichters zit, is een grote troef. We kunnen niet alleen snel de noden en de wensen van de markt vertalen naar nieuwe features om DORI te verbeteren, Peter weet ook perfect wanneer de technologie te complex wordt voor de makelaars.”

In de toekomst zullen we AI nog veel meer inzetten, denk maar aan Large Language Models die ons zullen helpen om de data op een meer toegankelijke manier te consulteren. De digitale trein is niet meer te stoppen, dat heeft ook de verzekeringswereld begrepen.
Peter Magherman

Wapen tegen witwassen

DORI bundelt alle commerciële, administratieve en juridische taken van een verzekeringsmakelaar. Dat gaat onder andere over een uitgebreide CRM-module en over het automatisch opstellen en het digitaal ondertekenen van documenten. Het platform leidt de dagelijkse gang van zaken in een makelaarskantoor in goede banen.

Maar ook de zogenaamde ‘zorgplicht’ van makelaars krijgt een prominente plaats in de tool, legt Magherman uit. “Verzekeringsmakelaar is een gereglementeerd beroep dat onder de toezichthouder FSMA valt. De financiële waakhond in ons land, zeg maar. Na de aanslagen van 9/11 hebben ook de Europese lidstaten hun toezichthouders opgedragen om streng te waken over het witwassen van geld. Verzekeringsmakelaars hebben in het kader van de anti-witwaswetgeving de plicht om een aantal controles uit te voeren en om verdachte klanten en situaties te melden. Wij hebben al die controles opgenomen in DORI. Het platform checkt automatisch internationale embargolijsten, schat witwasrisico’s in, gaat na wie er achter een vennootschap zit.”

“We helpen makelaars inschatten hoe waakzaam ze moeten zijn en we helpen hen om compliant te zijn. Als ze ooit controle krijgen, kunnen ze alle bewijsstukken meteen terugvinden die aantonen dat ze aan alle wettelijke verplichtingen voldoen. Met die compliance checks hebben we echt een niche aangeboord. Dat merken we aan de interesse van andere sectoren. Ook advocatenkantoren of notarissen moeten zich naar de anti-witwaswetgeving schikken. De vragen die zij hun cliënten moeten stellen, verschillen nauwelijks van de checks die verzekeringsmakelaars moeten uitvoeren.”

We zien nog heel wat groeimarge, binnen én buiten de verzekeringswereld. Het is onze ambitie om de komende jaren ons groeitempo aan te houden. Maar we willen dat op dezelfde manier doen als de voorbije jaren, we zweren bij organische groei.
Frank Guns en Peter Magherman

100.000 eindklanten

DORI is er niet alleen voor makelaars, maar ook voor hun eindklanten, benadrukt Magherman. “Op het persoonlijke klantenportaal kunnen ze beleggingen bij verschillende verzekeraars checken. Die staan allemaal in de mobiele applicatie, klanten moeten dus niet van elke verzekeringsmaatschappij een aparte app downloaden om hun waardestanden te consulteren. Aan de hand van een vermogensanalyse kunnen ze nagaan of ze op koers zitten om hun persoonlijke levensdoelstellingen te bereiken. Is dat niet het geval, dan kunnen de makelaars samen met hun klanten tijdig bijsturen en andere keuzes maken.”

“Via de makelaars die ons platform gebruiken, bereiken we 100.000 eindklanten”, vult Guns aan. “Ondertussen hebben we elke maand 1.200 ingelogde gebruikers, zowel verzekeringsmakelaars als hun klanten. We zien nog heel wat groeimarge, binnen én buiten de verzekeringswereld. Het is onze ambitie om de komende jaren ons groeitempo aan te houden. Maar we willen dat op dezelfde manier doen als de voorbije jaren, we zweren bij organische groei.”

Het is de uitdrukkelijke wens van alle aandeelhouders om géén extern kapitaal aan te trekken, benadrukt Magherman. “We hebben 0,0 euro schulden. We zien bij overgekapitaliseerde fintechts en insurtechs dat de zware financiële last als een molensteen rond hun nek hangt. Wij willen verzekeringsmakelaars niet warm maken voor een platform dat misschien binnen een paar jaar failliet is en niet meer bestaat. Dan zijn zij hun data kwijt en zijn wij onze geloofwaardigheid kwijt. Die is ons veel te veel waard om ons in risicovolle avonturen te storten.”

Onze geloofwaardigheid is ons veel te veel waard om ons in risicovolle avonturen te storten.
Frank Guns en Peter Magherman

Digitale inhaalbeweging voor de verzekeringssector

DORI krijgt meer en meer navolging in de verzekeringswereld, merkt Guns. “Sinds wij het platform lanceerden in 2018 is er wel wat veranderd. De banken hadden al veel langer een klantenportaal en een gebruiksvriendelijke mobiele app, verzekeringsmaatschappijen zijn aan een inhaalbeweging begonnen. Het is wel opvallend hoe makelaars meer en meer druk op de ketel zetten. Zij eisen van de grote spelers dat ze op de digitale trein springen, omdat hun klanten daarop aandringen. De grote maatschappijen hinken hierbij meer achterop.”

“Ik zie bij de digitalisering een verschil met Luxemburg. Daar krijgen we van nagenoeg alle verzekeringsmaatschappijen API’s, zodat we snel en eenvoudig data kunnen integreren. In België gebeurt dat nog vaak via uitwisseling van bestanden. De maatschappijen zorgen ervoor dat die perfect veilig zijn, maar het kan in deze technologische tijden veel efficiënter. Gelukkig bewegen er volop dingen. Onder het motto ‘beter voorkomen dan genezen’ zijn ook de beroepsverenigingen van de financiële sector meer en meer vragende partij om hun leden te ontzorgen. Het meest recente voorbeeld is de samenwerking met BZB-Fedafin, waar DORI een ledenvoordeel bedongen heeft.”

Magherman ziet ook nieuwe mogelijkheden in de snelle opmars van Artificiële Intelligentie. “We gebruiken nu al AI om bestanden te herkennen wanneer we data van verzekeringsmaatschappijen integreren. In de toekomst zullen we AI nog veel meer inzetten, denk maar aan Large Language Models die ons zullen helpen om de data op een meer toegankelijke manier te consulteren. De digitale trein is niet meer te stoppen, dat heeft ook de verzekeringswereld begrepen.”