Op het eerste gezicht kan het lijken alsof Junior Argonauts kampen voor jongeren organiseert, zonder meer. Maar eigenlijk is het opzet van de non-profitorganisatie om gelijkgestemde jongeren, kinderen en begeleiders samen te brengen. “Jongeren die in contact komen met andere jongeren die dezelfde interesses hebben doet hen groeien. Daarbovenop vinden we het geweldig om verschillende ‘soorten’ jongeren samen te brengen als kampen op dezelfde locaties lopen.”

De missie van Junior Argonauts, wat neerkomt op ‘jonge ontdekkingsreizigers’, in een notendop? Jongeren future-proof maken, onder meer via creatieve ondernemerskampen. Daarin worden ze uitgedaagd om rond businesscases te werken en na te denken over maatschappelijk relevante topics. Tijdens die ondernemerskampen komen ook boeiende experts of ondernemers spreken, vinden bedrijfsbezoeken plaats en wordt er samengewerkt met creatieve organisaties, musea en andere toffe locaties. Allemaal op een ongedwongen manier, omdat je jongeren nu eenmaal niet te veel mag sturen. Maar verwar ‘ongedwongen’ niet met ‘vrijblijvend’, want de kampen zijn geen opvang: ouders kiezen echt voor een groeimoment voor hun kind. En de jongere denkt dat hij of zij op kamp gaat om een skill bij te leren, terwijl de rest subtiel wordt toegevoegd, volgens het principe van ‘al spelend leren en groeien’.

Eigen brand creëren

Junior Argonauts vzw organiseert daarnaast kampen voor bedrijven, steden en gemeenten. Hierbij kunnen de jongeren aan de slag om bijvoorbeeld een creatieve en effectieve oplossing te ontwikkelen, voor een interessante vraag of probleemstelling waar de organisatie mee zit. “We merken dat jongeren na een kamp starten met hun eigen brand te creëren en online te gooien, op basis van wat we hen geleerd hebben over hoe een merk niet over henzelf mag gaan”, aldus Karolien De Craecker, een van de drijvende krachten achter Junior Argonauts. “Tot slot organiseert Junior Argonauts lezingen rond topics als puberteit, ouderschap, opvoeden vanuit talent, het effect van digitalisering op onze kinderen en jongeren, enzovoort.”

Junior Argonauts is een netwerkorganisatie, die zich omringt met bedrijven, organisaties en een topteam aan vrijwilligers en freelancers. Via onder meer haar zusterorganisatie The Argonauts blijven ze steeds op de hoogte van de nieuwste trends en innovaties.

Modekamp bij Junior Argonauts

Omgeving van gelijkgestemden

Maar in dit artikel gaat het dus specifiek over de ondernemerskampen. En in de loop daarvan komen deelnemende jongeren in contact met begrippen als passie en talent – misschien wel de twee belangrijkste drijfveren in het leven, en voor een ondernemer al helemaal onmisbaar. En hoe kan je die begrippen beter leren kennen dan in een omgeving met gelijkgestemden?
“Ik kom uit de wereld van digitale marketing”, aldus Karolien De Craecker, een van de drijvende krachten achter Junior Argonauts, “en ik stelde vast dat werken in een omgeving met gelijkgestemden je gewoon sterker maakt als mens. Je krijgt het gevoel van hey, ik ben niet alleen. Dat gegeven trekken we door in onze ondernemerskampen, waarin we gelijkgestemde jongeren op een ludieke en speelse manier leren wat het is om een eigen initiatief uit de grond te stampen. Individuele talenten en vaardigheden worden daarbij centraal gesteld, zodat de jongeren voeling krijgen met de richting die ze uitwillen: expert of ondernemer worden. Dat is iets waar we sterk in geloven: wat je aandacht geeft, groeit. Als de jongere na een Junior Argonauts kamp zichzelf beter heeft leren kennen of het yes I can-gevoel heeft ervaren, zijn wij tevreden en weten we weer waarom we doen wat we doen.”

Geen ondernemer moéten worden

“Zijn de jongeren eruit na zo’n kamp? Dan kunnen we die, als ze dat tenminste willen, begeleiden bij de realisatie van hun ondernemers- of creatieve droom. In samenwerking met onze partners Flanders DC en Cronos-group, en onze zusterorganisatie The Argonauts, een innovatiebureau dat zowel actief is bij bedrijven als in de overheidssector. Wat we bij dat alles echter absoluut willen vermijden, is dat jongeren of kinderen denken dat ze ondernemer moéten worden om gelukkig te zijn. Er zijn immers veel manieren om impact te hebben, het verschil te maken, verantwoordelijkheid te nemen of toegevoegde waarde te creëren.”

Karolien gebruikt bij dit alles haar energie vollenbak om anderen te ondersteunen, te helpen en een duwtje in de rug te geven. Joost Thurman & Björn Accoe (als medebestuurders) dragen graag hun steentje bij in de ondersteuning van Karolien in haar drive en focus naar kwaliteit, betrouwbaarheid en getting the job done. “We starten in 2025 met een programma waarbij we ondersteunen in het waarmaken van die droom”, vertelt ze. “Ook alweer door gelijkgestemden samen te brengen en elkaar begeleid en rustig naar dat doel te brengen wat je graag wil bereiken. Voor mijzelf betekent dat mijn werk en passie voor Junior Argonauts kunnen combineren met ruimte voor maatschappelijk werk, mijn gezin, vrienden en familie. Slim werken helpt om daar een juiste balans in te vinden.”

Geen blad voor de mond

Gelijkgestemden samenbrengen houdt ook in dat de kampen niche zijn: ze draaien specifiek rond mode, interieurvormgeving, fotografie, film, games, bushcrafting, tekenen, enzovoort. “Op de modekampen zie je dan sommige jongens geschminkt of in rokken aankomen, en op de STEM-kampen zijn het allemaal kinderen met die specifieke interesse. Ze begrijpen elkaar op die kampen en kunnen er elkaar écht ontmoeten. Een nieuw kamp sinds 2024 is ons ‘Creëer je eigen pop-up restaurant’. Ook hier kunnen we zoveel ondernemerszin en creativiteit kwijt.”

“En zelfs al is het niche, dan nog kan je alle kanten uit. Stel nu dat mode binnen jouw interesseveld ligt. Fijn, maar wat vind je er precies zo leuk aan? De kleding ontwerpen? Of ook de winkel aankleden, of het Instagram-account verzorgen? Wij tonen hen op zo’n kamp de verschillende facetten binnen hun interesseveld: we laten hen aan de slag gaan met stoffen, maar ook een logo bedenken, een website maken, een Instagram-account opzetten, een prijszetting bepalen ... We nemen daarbij geen blad voor de mond. Vroeger gingen we sneller beweren dat the sky the limit is qua professionele dromen, nu zijn we realistisch: wil een jongere iets doen rond duurzame mode? Prima, maar we benadrukken dan wel dat het niet gemakkelijk zal zijn. En we tonen hen waar ze moeten zijn om zich te laten ondersteunen/omringen.”

Op zoek naar passies en talenten

De kampen zijn gericht op 7- tot 18-jarigen, maar niet getreurd voor jongeren die 18+ zijn: die kunnen namelijk mee als begeleider. “Ook daarin focussen we sterk op begeleiding”, vertelt Karolien, “en op zoek gaan naar talent. Talent is een woord waar iedereen het vandaag van krijgt, maar het geeft wel veel inzichten. Zo kreeg ik zeven jaar geleden te horen dat ik een een bruggenbouwer, een grenzenverlegger en een aansteker ben. Ik dacht: wat kan ik daar nu professioneel mee aanvangen? Maar kijk, het bleken de perfecte kwaliteiten om met Junior Argonauts te beginnen. Ik wil maar zeggen dat talenten veel zeggen over jou als persoon. Meegaan op zo’n kamp als begeleider kan je dus zeker inzicht geven in wat je energie geeft. Zeker omdat je vaak van jezelf niet weet waar je passies liggen of wat je talenten zijn, omdat ze zo vanzelfsprekend zijn voor jou.”

“We creëren graag een platform voor enthousiaste jongeren en experts. Zo ontstaan vaak nieuwe kampthema's vanuit de begeleiders die eens iets nieuw willen proberen. Heerlijk. Wij omringen hen met al het geneuzel dat bij een kamp of een workshop komt kijken en zij focussen zich puur op de inhoud.”

“En of het werkt: er zijn zelfs nu (jong)volwassenen die werken die verlof nemen om kampen te begeleiden. Ooit hadden we een tekort aan begeleiders, maar die tijden zijn voorbij. Dan weet je dat het goed zit.”

“Karolien geeft aan dat ze geluk had met ouders die haar onvoorwaardelijk steunden in haar 1.000.000 projecten. Ze zeiden: “probeer maar, val maar, bots eens goed, jij staat wel weer recht en komt er wel. En wij vangen je wel op als dat nodig is.”

Dat wil ik bieden voor jongeren en experts. Een vangnet, Yes you can, maak maar wat fouten, wij helpen je wel terug recht, …. En dat binnen een kader, een structuur, … zodat ze niet te hard vallen :-)

Karolien De Craecker

Out-of-the-box ideeën

Karolien benadrukte hierboven al dat een kind of jongere nooit mag denken dat je alleen succesvol bent als je uiteindelijk ondernemer wordt. Maar wat we toch wel graag zouden willen weten, is of je op zo’n kamp al kan zien of er een entrepreneur in zo’n jong lichaam schuilt, en zo ja, hoe dan. “Bij sommige is er echt geen twijfel mogelijk”, antwoordt ze. “De manier waarop ze vragen stellen, hoe ze met out-of-the-box ideeën komen … Het zijn bijvoorbeeld jongeren die op modekamp niet blijven vastzitten op het ontwerpen of bedenken, maar stappen verder denkt en mee zijn met de verschillende facetten die nodig zijn. Het zijn ook jongeren die minder bang zijn om iets fout te doen, hun ontwerp al durven tonen als het nog niet ‘af’ is ... Ze hebben van nature minder schrik en proberen gewoon. Ja, bij sommigen voel je dat ondernemerschap direct. Maar nogmaals: er zijn heel veel manieren om het verschil te maken.”

“We zetten trouwens ook heel hard in op kwetsbare jongeren en willen er echt in investeren. Kwetsbare jongeren en kinderen in een ander netwerk plaatsen, werkt gewoon, en ons hart gaat sneller slaan als we kwetsbare jongeren bereiken. Wist je dat sommigen van hen een paar jaar later zelf meegaan als begeleider? Van echte groeimomenten gesproken! Onze kampen kunnen trouwens gratis of aan sterke korting worden aangeboden aan jongeren en kinderen die het minder makkelijk hebben.”