Cynric Huys (CTOaaS lead Unikoo) en Nick Van Meerbeeck (CFOaaS lead & Head of Finance Unikoo)

Een ad hoc CFO of CTO op maat van de specifieke langetermijnuitdagingen en strategische ambities van uw bedrijf? “Met deze nieuwe service kunnen we snel en flexibel CFO’s of CTO’s met een ruime ervaring op parttime basis inzetten bij onze klanten” klinkt het bij Nick van Meerbeeck, CFOaaS lead & Head of Finance bij Unikoo. “Ad hoc expertise wordt steeds belangrijker,” vult Cynric Huys (CTOaaS lead) aan.

Op welk gat in de markt hopen jullie met deze nieuwe dienstverlening in te spelen? In welke mate verschilt die service dan van wat pakweg de consultants van the Big Four aanbieden?

Cynric Huys: “We zien dat de klassieke verhouding werkgever-werknemer overal begint te vervagen. Ad hoc dienstverlening wint fors aan belang. Unikoo mikt op startups en kleinere kmo’s die perfect aanvoelen dat ze op de kar van de digitalisatie moeten springen, maar die vaak zelf niet goed weten hoe ze dat moeten aanpakken. Het gaat dan zowel om de strategische benadering als om de operationele invulling daarvan. In vergelijking met de klassieke consultancybedrijven biedt Unikoo een totaalaanpak aan: een bredere omkadering voor groeibedrijven die zoekende zijn, zeg maar. We willen vooral ook een klankbord zijn voor onze klanten, en het nieuwe CFO en CTO-as-a-service aanbod vormt daarin een belangrijk nieuw speerpunt. Daarnaast zijn de klassieke strategische consultants meestal ook niet zo toegankelijk of betaalbaar voor dit klantensegment.

Nick van Meerbeeck: Het klopt inderdaad dat we een andere doelgroep voor ogen hebben. Bovendien is onze verbintenis anders: een CFO of CTO-as-service is een parttime executive die optreedt als een strategische partner voor het management. Het gaat dus om een samenwerking op lange termijn, terwijl een Big Four-consultant vaak op projectbasis en met een duidelijk afgelijnde scope en tijdlijn werkt. Zo zal een parttime executive bijvoorbeeld meer operationeel betrokken zijn in het dagelijks reilen en zeilen dan een consultant, die eerder een adviserende taak heeft. Aanvullend daarbij denk ik dat er een sterk groeiende vraag is naar het op- en afschalen van specifieke competenties wanneer bedrijven groeien. Groeibedrijven hebben nood aan flexibiliteit in de talentpool. Bedrijven die een beroep doen op onze diensten krijgen toegang tot een breder en meer gediversifieerd aanbod van profielen.

Nick Van Meerbeeck en Cynric Huys

Is de rol van de CFO binnen een bedrijf dan veranderd? Zijn er nog andere noden die jullie met deze nieuwe dienstverlening kunnen invullen?

Nick van Meerbeeck: Dat denk ik wel. De tijd dat CFO’s vooral number crunchers waren, ligt intussen al even achter ons. De focus is duidelijk verschoven naar een rol als strategisch adviseur en waardemaker die ook echt meedenkt met het bedrijf. Een CFO moet de strategie uitdragen en kracht bijzetten. Ook de snelle technologische innovatie van de voorbije jaren in alles wat rond financiën draait, gaven de CFO meer slagkracht. Het belang van een helder digitaliseringstraject waar Cynric het net nog over had is niet te overschatten, niet in het minst binnen finance, trouwens. Technologie maakt het mogelijk om repetitieve taken en processen te automatiseren waardoor financiële professionals zich kunnen toeleggen op meer analytische zaken. Meer dan ooit liggen data aan de basis van beslissingen; de nadruk ligt dan ook op breder gedragen inzichten en op samenwerking. Door in zee te gaan met een CTO of CFO-as-a-service kunnen bedrijven bovendien een parttime executive ook heel flexibel en gericht op- en afschalen. Zo kunnen ze een stevige besparing realiseren in vergelijking met een executive die ze het hele jaar vast op de loonlijst moeten houden. Doordat we financiële expertise heel gericht ter beschikking stellen, bieden we bedrijven ook de kans om bepaalde competenties – van een controller over een accountant tot iemand die echt op strategisch niveau meedenkt - heel gefragmenteerd binnen te halen. Last but not least kan je zo ook beroep doen op mensen die in heel uiteenlopende sectoren ervaring hebben opgedaan. Of omgekeerd, die net vanuit een heel specifieke niche hun expertise kunnen aanbieden.

Als externe CFO kan je bepaalde processen een stuk objectiever en met wat meer afstand bekijken, evalueren en bijsturen.
Nick Van Meerbeeck

Neemt een deeltijdse CFO binnen een bedrijf ook een andere positie in dan iemand die daar gewoon voltijds meedraait?

Nick van Meerbeeck: Absoluut. Vanuit zo’n rol is het een stuk gemakkelijker om binnen een bedrijf een moeilijke boodschap te brengen of een diepgaand veranderingstraject op gang te trekken. Als externe CFO kan je bepaalde processen objectiever en met meer afstand bekijken, evalueren en bijsturen.

Stel: een klant komt bij jullie aankloppen, op zoek naar een CFO/CTO voor een bepaalde periode. Hoe gaan jullie dan te werk, waaruit bestaat de voorbereiding, en hoe lang duurt die?

Cynric Huys: In eerste instantie zullen wij altijd een analyse maken van de omgeving waarin we terechtkomen. Dat gaat dan over de technologische context, maar net zo goed over de uitdagingen en ambities van die klant. Die voorbereidende fase duurt gemiddeld één tot twee weken, waarna de verdere invulling van onze dienstverlening à la tête du client gebeurt. Zijn ze op zoek naar iemand voor een projectrol, of hebben ze vooral nood aan iemand met een strategische visie?

Op C-niveau hoor je ook strategisch mee te denken en te beslissen. Kan dat wel in zo’n korte periode? Is het geen nadeel dat je als buitenstaander het bedrijf of de sector waar je belandt nauwelijks kent?

Nick van Meerbeeck: Het is een steile leercurve, zeker in het begin. We proberen natuurlijk zoveel mogelijk mensen aan te reiken die de juiste achtergrond hebben of die het reilen en zeilen binnen een bepaalde sector al enigszins kennen. Los daarvan kan het ook net verfrissend zijn om inzichten vanuit een heel andere sector aan te dragen. Soms moeten we de klant zelf ook bepaalde prioriteiten bijbrengen en hier en daar bijsturen. Daarmee bedoel ik: het puur transactionele of regulatoire aspect overstijgen en hen ook helpen om meer toegevoegde waarde te halen uit die financefunctie. We helpen hen om één of twee stappen vooruit te denken.

Cynric Huys: Als ik specifiek vanuit mijn CTO-achtergrond spreek, dan merk ik dat de grotere lijnen vaak behoorlijk generiek zijn en dat je de ervaring vanuit andere sectoren of niches vaak heel breed kan inzetten, over sectorgrenzen heen. En wat Nick zegt, klopt natuurlijk ook: onze dienstverlening houdt geen silo-aanpak in. We kijken niet puur naar de technologie of naar het financiële aspect, maar gaan op zoek naar de meerwaarde voor het bedrijf in een bredere context.

We kijken niet puur naar de technologie of naar het financiële aspect, maar gaan op zoek naar de meerwaarde voor het bedrijf in een bredere context.
Cynric Huys

Bedrijven die met jullie in zee gaan mogen met andere woorden vooral een holistische visie en aanpak verwachten?

Cynric Huys: Zeker, en dat is ook net wat de klanten in ons segment verwachten. Digitalisatie gaat veel verder dan het zuiver technologische luik. Het vereist een end-to-end transformatie van bestaande processen en structuren. Wij gebruiken onze services als een noemer om die zaken geïntegreerd, vanuit de kern van de organisatie, aan te pakken. We doorbreken op die manier de klassieke afdelingsgrenzen.

Wat is nu jullie doelgroep, anno 2024? Gaat het vooral om starters of kmo’s die nog niet over de financiële draagkracht beschikken om iemand voltijds op de payroll te zetten als CFO of CTO, of mikken jullie net zo goed op bedrijven die in een nieuwe fase beland zijn?

Cynric Huys: Toch wel. Klassieke bedrijven vervellen steeds meer tot netwerkorganisaties, waarbij ze ad hoc expertise inschakelen. kmo’s hebben het vandaag, in een bijzonder krappe arbeidsmarkt, ook almaar lastiger om bepaalde profielen aan te trekken. Hierdoor zal het tijdelijke maatwerk dat wij aanbieden nog flink aan belang winnen.

Wat maakt iemand nu tot een geschikte CFO/CTO-as-a-Service? Welke eisen stellen jullie zelf aan de mensen die bij Unikoo aan de slag gaan?

Nick van Meerbeeck: Er zijn een aantal competenties die sowieso sterk ontwikkeld moeten zijn: een helder begrip van financiële concepten en analyses, het vermogen om de strategische drijfveren van een onderneming te herkennen en daarop in te zetten, een goed begrip van de huidige technologische mogelijkheden, solide stakeholdermanagement, authentiek leiderschap,… Bovendien vind ik het zelf belangrijk dat we mensen kunnen inzetten die met bevlogenheid, goesting en een groot gevoel voor positiviteit elke dag het beste van zichzelf geven. Als ik specifiek vanuit mijn rol als CFO spreek, dan denk ik dat het belangrijk is dat je begrijpt wat er in elk financedomein gebeurt en dat je ook de taal spreekt van al die verschillende professionals in hun diverse vakgebieden. Je moet inzien hoe alle processen op elkaar inspelen en welke meerwaarde ze kunnen bieden. Daarnaast moet je resoluut naar klanten durven te stappen met de duidelijke boodschap dat je er alles zal aan doen om hen te ontzorgen én hun business te doen groeien. Voor die klant resulteert dit niet zelden in een soort van ontdekkingstocht die een stuk verder gaat dan wat hij oorspronkelijk voor ogen had.

Cynric Huys: In mijn sector kom je er niet langer alleen met de puur technische bagage. Wij gaan op zoek naar mensen die op het kruispunt zitten van de technische expertise en het bredere strategische inzicht. Onze klanten zijn zelf ook zoekende, dus moet je als CTO of CFO ook de strategische ambities van een klant kunnen vertalen naar een haalbare manier van werken.