Inschrijvingen voor technologiestudies blijven status quo

Bloovi Redactie
Door Bloovi RedactieInnoveren
Inschrijvingen voor technologiestudies blijven status quo

Enkele weken voor de start van het nieuwe academiejaar hebben 7.357 generatiestudenten zich ingeschreven voor technologiestudies aan onze Vlaamse hogescholen en universiteiten. Bijna evenveel als op hetzelfde tijdstip vorig jaar, maar nog lang niet voldoende. Agoria lanceert daarom een oproep aan alle jongeren: “Als je een relevante job met maatschappelijke impact zoekt, is technologie de absolute ‘way to go’.”

Volgens cijfers van Agoria zijn er in ons land nog altijd zo’n 9.000 vacatures voor ICT-functies. We hebben ook meer dan 5.000 ingenieurs te kort. Toch blijkt uit de voorlopige inschrijvingscijfers voor technologiestudies aan de Vlaamse hogescholen en universiteiten dat het aantal inschrijvingen voor technologiestudies, na enkele jaren van stijging, vandaag terug op een status quo belandt. Vorig jaar werd bij aanvang van het academiejaar afgetikt op 9.047 generatiestudenten (6% meer dan het jaar voordien). Op dit moment staat de teller voor het komende academiejaar op 7.357 generatiestudenten. Dat is vergelijkbaar met dezelfde periode vorig jaar (7.399 inschrijvingen), maar de tendens lijkt te vertragen.Het is dus onzeker of we het eindcijfer van vorig jaar zullen evenaren of overschrijden.

Maatschappelijke ‘mindset’ moet anders

De oorzaak voor de vertraging van de populariteit van technologiestudies is wellicht voor een deel te zoeken in de psychologie van onze samenleving, meent Peter Demuynck, Algemeen directeur van Agoria Vlaanderen: “Onbekend is onbemind. Ondanks de grote inspanningen die overheden, bedrijven en organisaties zoals Agoria al ettelijke jaren leveren, associeert het grote publiek de technologierichtingen blijkbaar nog te weinig met boeiende, maatschappelijk relevante jobs. Terwijl de realiteit andersom is: technologie is juist dé sleutel naar de oplossing voor onze grote maatschappelijke uitdagingen: energie, klimaat, gezondheidszorg, mobiliteit. We nodigen jongeren dus uit om zeker technologie te studeren, als ze die uitdagingen willen helpen aanpakken.”

"Het grote publiek associeert technologierichtingen nog te weinig met boeiende en relevante jobs"

Die oproep willen we in het bijzonder ook richten tot meisjes. Want met voorlopig 827 inschrijvingen tegenover 6.350 ingeschreven jongens zullen zij ook dit academiejaar slechts 11% uitmaken van de nieuwe technologiestudenten. Om de keuze voor technologiestudies evidenter te maken,  ziet Agoria een belangrijke opdracht weggelegd voor de bedrijven, het onderwijs en de overheid.

Onderwijs grondig vernieuwen

De industrie moet voluit blijven inzetten op acties om zoveel mogelijk jongeren en hun ouders te overtuigen van de meerwaarde van onze technologiebedrijven en de oplossingen voor maatschappelijke problemen die zij aanreiken. Maar tegelijk moeten scholen hun pedagogische aanpak aanpassen aan de behoeften van vandaag en morgen. Ze hebben daar nu al de nodige vrijheid voor.

Het basisonderwijs moet de plaats zijn waar kinderen spelenderwijs gestimuleerd worden om hun talenten te ontdekken. Samenwerking met bedrijven kan helpen om de kennismaking met technologie boeiender in te vullen, want leraren voelen zich vaak niet thuis op het terrein van technologie. Slimme leerlingen automatisch naar Latijn toe leiden, zoals nu al te vaak gebeurt, is voorbijgestreefd. In onze moderne maatschappij is STEM het nieuwe Latijn.

"In onze moderne maatschappij is STEM het nieuwe Latijn"

In het secundair onderwijs moet de klemtoon komen te liggen op nieuwe, hedendaagse vormen van onderwijs die jongeren zoveel mogelijk kansen zelf in handen geven. Peter Demuynck: “Ik denk daarbij onder meer aan het duaal leren, dat we moeten uitbouwen tot een volwaardige vorm van onderwijs en geen opvangnet om leerlingen die schoolmoe zijn, aan het werk te zetten. Maar ook het gebruik van nieuwe, interactieve onderwijsvormen moet meer aandacht krijgen. Het is pas door technologie te gebruiken dat jongeren er ook echt de waarde van leren kennen.”

Ook in het hoger onderwijs is meer interactie en samenwerking met het bedrijfsleven een absolute must. Daarnaast zou het hoger onderwijs niet enkel op het afleveren van diploma’s moeten focussen, maar ook op levenslang leren. Levenslang inzetbaar zijn betekent continu kennis bijwerken.

Investeren in maatwerk

De overheid ten slotte moet ervoor zorgen dat het onderwijs maatwerk kan bieden voor elke leerling. Daartoe zou ze op korte termijn onder andere de middelen moeten vrijmaken die scholen en bedrijven in staat stellen om het duaal leren verder uit te bouwen.

“We doen een warme oproep aan jongeren die nog twijfelen, om voluit te kiezen voor technologie. Zo kunnen ze de samenleving van morgen mee vorm geven”, besluit Peter Demuynck. “Bedrijven, onderwijs en overheid roepen we op om de traditionele paden te verlaten en te investeren in maatwerk en samenwerking.”