“Scalen is écht geen gemakkelijke taak. De combinatie van heel hard werken, de juiste dingen doen op de juiste momenten, focus houden en daarenboven een portie geluk hebben, maakt dat het zelfs voor een bedrijf als Awingu niet te onderschatten is.” Aan het woord is Walter Van Uytven, sinds vier jaar aan het roer van de internationaal bloeiende Gentse scale-up Awingu dat je hele werkplek overal en op elk toestel beschikbaar maakt via de webbrowser. Hij neemt sinds kort ook de taak als voorzitter van Netwerk Ondernemen op zich, een vzw waarbinnen ervaren ondernemers belangeloos een langdurige, kwaliteitsvolle begeleiding geven aan beloftevolle scale-ups. Een nieuwe branding en nieuwe voorzitter moeten de sterktes van Netwerk Ondernemen nog beter in de verf zetten: “Tijd steken in het uitbreiden én onderhouden van een sterk netwerk moet een van de topprioriteiten van een ondernemer zijn. Wie je kent, is minstens even belangrijk als wat je kent. Je onderscheiden ligt ‘m dan ook vaak in introducties kunnen krijgen bij de juiste mensen, bij de juiste bedrijven.”

Ondernemersmicrobe gecombineerd met corporate ervaring

De ondernemersmicrobe heeft Walter Van Uytven al van jongs af aan te pakken: “Voor mij was het ondernemerschap een voor de hand liggende keuze. Op de leeftijd van 12 jaar liep ik al rond met de droom om ooit een eigen computerwinkel te hebben. Na mijn studies informatica besefte ik dat een computerwinkel misschien niet aan de orde was, maar het aanbieden van maatwerk in boekhoudsoftware wel. Dat evolueerde verder dan het aanbieden van enkel software, maar evengoed de verdeling van IT-infrastructuur, netwerken, enzoverder. Al redelijk snel kwam daar ook de particuliere markt bij, wat na 1,5 jaar uitgroeide tot 3 fysieke winkelpunten.” Nadien zag hij de IT-markt zienderogen verder ontwikkelen: “We spreken hier over de jaren negentig, een tijd waarin er binnen de Ring van Leuven 15 computerwinkels waren. Toen ik in 2000 alles verkocht, waren dat er nog slechts drie.” Walter richtte nadien IT-associatie Belgian Informatics Association op, wat hem contacten bij grote bedrijven als Proximus opleverde. Dat bedrijf wist hem te overtuigen om een IT-segment voor KMO’s op te starten en tegelijkertijd een stuk ondernemerschap binnen te brengen in het toenmalige Belgacom. “Binnen die functie heb ik heel wat zaken van nul gestart, gaande van het hele IT-gedeelte voor de KMO-markt, maar evengoed heel wat M&A. Een van de boeiendste participaties waar ik toen voor verantwoordelijk was, was Awingu. Op een bepaald moment word ik dan door de aandeelhouders gevraagd om de rol van CEO op mij te nemen. Nu, vier jaar nadat ik die stap zette, richt ik me op de verdere uitbouw van Awingu, een intussen sterk groeiende scale-up dewelke in 2011 opgestart werd door ondernemer Kristof De Spiegeleer.”

Mooi voorbeeld Belgische tech scale-up

Dat groeipad verliep heus niet zo rooskleurig als het op het eerste zicht lijkt: “Ik weet als geen ander dat scalen écht niet gemakkelijk is. De combinatie van heel hard werken, de juiste dingen doen op de juiste momenten, focus houden en een portie geluk hebben, maakt dat het niet te onderschatten is, zelfs voor een bedrijf als Awingu.” In diens vier jaar als CEO wist Walter dan ook Awingu als schaalbaar product sterk in de internationale markt te positioneren: “Vier jaar geleden konden we spreken van een sterk prototype. We hebben dat dan verder laten evolueren naar een schaalbaar product met een passende, internationaal georiënteerde go-to-marketstrategie. Intussen zijn we actief in meer dan 20 landen en laat ons product ons toe in concurrentie te treden met marktleiders als Citrix en VMware en strategische partnerships af te sluiten met bedrijven als Microsoft, HP en Barracuda.” Toch blijft hij er zelf bijzonder nuchter onder: “Ik besef dat we er met Awingu nog niet helemaal zijn. We hebben nog een weg af te leggen, maar ik denk dat we al een mooi voorbeeld vormen van hoe een kleine, Belgische tech start-up internationaal kan schalen.”

"Je onderscheiden ligt ‘m vaak in introducties kunnen krijgen bij de juiste mensen, bij de juiste bedrijven"

Een stevige dosis van die groei wijdt Walter niet alleen aan hard werken en focus houden, maar zeker ook aan het netwerk dat hij doorheen de jaren wist op te bouwen: “Vroeger werden statuten als start-up en scale-up niet uitgesproken, met als gevolg dat er weinig initiatieven waren ter ondersteuning van die starters. Toch was er al zeer snel bij mij het besef dat het uitbouwen en onderhouden van een netwerk van cruciaal belang is. Zo’n netwerk vormt een belangrijke aanvulling op je eigen competenties. Wie je kent, is minstens even belangrijk als wat je kent. Je onderscheiden ligt ‘m dan ook vaak in introducties kunnen krijgen bij de juiste mensen, bij de juiste bedrijven. Nu gaat dat er, dankzij organisaties als Netwerk Ondernemen, veel gestructureerder aan toe, wat voor een startende ondernemer een geweldige opportuniteit is.”

En laat dat laatste nu net een van de grote redenen zijn waarom de ondernemer zich eerst overtuigd zag om als mentor in het netwerk te stappen en sinds kort de rol van voorzitter op zich te nemen: “Tijd steken in het uitbreiden én onderhouden van een sterk netwerk moet een van de topprioriteiten van een ondernemer zijn. Een groot LinkedIn-netwerk hebben, veel mensen kennen is voor mij geen sterk netwerk, maar mensen waarop je echt kunt beroep doen, die als ambassadeurs voor je fungeren en deuren openen, is dat wel. Mijn eigen netwerk belangeloos kunnen aanwenden om startende ondernemers een stukje voorsprong te kunnen geven, was voor mij de grootste motivatie om toe te treden tot Netwerk Ondernemen.” Binnen dat netwerk heerst een Code of Conduct die de waarden duidelijk in kaart brengt: Het belangeloze karakter gaf voor mij de doorslag. We doen dat niet om er zelf geld aan te verdienen of te investeren, want dat is trouwens niet toegelaten bij Netwerk Ondernemen, maar echt vanuit een ondernemers-voor-ondernemersinsteek.”

"Wanneer we met Awingu naar een land trokken wat ons op dat ogenblik nog redelijk onbekend was, dan pas merk je hoe beperkt je bent als je er niemand kent."

Walter ziet dan ook het immense potentieel van het Belgische scale-up landschap: “In België hebben we zeker en vast voldoende potentieel om mooie scale-ups voort te brengen. Ook het kapitaal is aanwezig.” Toch heeft de CEO ook mogen ondervinden dat organisaties als Netwerk Ondernemen van groot belang kunnen zijn voor deze bedrijven: “Hetgeen scale-ups soms tegenhoudt om het net als Awingu te schoppen tot internationale scale-up, is vaak de Vlaamse bescheidenheid. Daar zie ik voor organisaties als Netwerk Ondernemen een rol weggelegd om deze startende ondernemingen aan te sporen sneller naar het buitenland te trekken. Hen voorbereiden op wat dat precies inhoudt, wanneer ze dat best doen, waar ze dienen mee rekening te houden, dat zijn zaken waar een klankbord, iemand die het je al heeft voorgedaan echt wel mee kan helpen. Wanneer we met Awingu naar een land trokken wat ons op dat ogenblik nog redelijk onbekend was, dan pas merk je hoe beperkt je bent als je er niemand kent.”

Scale-up Marathon

Belangeloze karakter als onderscheidende factor

Een klankbord, daarmee is het woord gevallen wat van Netwerk Ondernemen zo’n uniek concept maakt: “Netwerk Ondernemen biedt zeer bewust geen coachingsverhaal aan scale-ups aan, het is mentoring wat we doen. Het belangrijkste onderscheid daartussen ligt wat mij betreft in het aanbieden van een klankbord, een luisterend oor, kritische feedback, eerder dan het aanleren van een bepaalde set competenties of skills. Aan de ene zijde heb je de mentoren, die onderling een eigen netwerk vormen waarbij we op elkaar kunnen beroep doen voor een second opinion. Aan de andere kant hebben we de mentees, die ook bij elkaar terecht kunnen voor ervaringsuitwisseling. Daarbinnen heb je een sterke matchmaking, waarbij een mentee gekoppeld wordt aan een voor hem of haar passende mentor, wat dan weer afhankelijk is van ervaring, netwerk, competenties en profiel. De mentor stelt dan voornamelijk open vragen, wat de mentee laat meedenken naar mogelijke oplossingen. Dat maakt dat de mentor nooit sturend zal zijn, maar eerder ondersteunend.” Walter beseft dat ze zeker niet het enige initiatief in de sector zijn. Toch is er een duidelijk verschil: “In het bloeiende starterslandschap is de coaching van starters een business an sich geworden. Er zijn heel wat bedrijven die daar hun verdienmodel hebben van gemaakt. Als je dan weet dat we het binnen Netwerk Ondernemen heel doelbewust belangeloos en kosteloos houden, dan heb je meteen een hele duidelijke onderscheidende factor.”

Nieuwe look-and-feel met logo en website om waarden duidelijker te visualiseren

Als nieuwe voorzitter kan de ondernemer heel wat van zijn ervaring en kennis binnenbrengen in de vzw. “Wat ik bij Awingu geleerd heb, is om je product, organisatie en governance zo snel als mogelijk te professionaliseren. Dat is een skill die ik niet alleen tracht over te brengen naar de scale-ups waarvan ik mentor ben, maar evengoed naar de organisatie Netwerk Ondernemen zelf.” Daarmee bewijst de voorzitter dat het netwerk zelf ook de scale-upmentaliteit hoog in het vaandel draagt: “We willen ons constant verbeteren door onze werking kritisch in vraag te stellen. Zo lanceerden we enkele dagen geleden een geheel nieuwe look-and-feel, waaronder een nieuw logo en website. Dat is niet alleen nodig om er een hedendaagse schwung aan te geven, maar ook om onze waarden, namelijk die relatie mentor-mentee en de boost die we de scale-ups geven om verder te schalen om zo aan jobcreatie te doen, sterker visueel over te brengen.” Die vernieuwing wordt dan ook ondersteund door een stevige visie. Walter zou Walter niet zijn zonder ook binnen zijn taak als voorzitter de nodige groeiambitie te koesteren: “Mijn ambitie voor Netwerk Ondernemen is om uit te groeien tot dé referentie, de automatische reflex voor mentoring voor scale-ups. Daar geloof ik rotsvast in, mede dankzij onze sterke core values, het belangeloze karakter van de werking en het unieke aanbod om een persoonlijke 1-op-1-band op te bouwen tussen mentee en mentor.”

Ben je een scale-up die meer dan 50 000 euro omzet draait en zie je het helemaal zitten om door Netwerk Ondernemen een persoonlijke mentor als Walter toegewezen te krijgen? Neem dan snel een kijkje op de website en dien dan je kandidatuur in! Wie weet word jij geselecteerd voor het Mentor Me of Boost Me-programma!