Nicolas Bearelle, founder en Executive Chairman van Revive (© Wim De Wulf)

Al vijftien jaar pioniert de Gentse projectontwikkelaar Revive, in de vastgoedwereld, door met een team van meer dan 80 experts brownfields om te toveren tot woonwijken die beantwoorden aan de allerstrengste donkergroene duurzaamheidscriteria. Maar even belangrijk voor founder en Executive Chairman Nicolas Bearelle is dat de wijken ook een sterk sociaal weefsel creëren. “Het is mijn ultieme droom om te kunnen bewijzen dat mensen die in Revive-wijken wonen langer en gezonder leven”, zegt Bearelle die zijn vizier nu ook richt op het buitenland.

Buitenbeentje in projectontwikkeling

Hij is architect van opleiding, vertelt Nicolas Bearelle aan het begin van ons gesprek. “Maar ik vond mezelf niet de beste ontwerper en heb zelfs nooit mijn stage gedaan”, biecht hij op. “In de plaats daarvan volgde ik een MBA bij Vlerick. Daar ben ik nog een jaartje blijven hangen om er te werken. Nadien ben ik in de vastgoedwereld beland, maar het ondernemerschap is me altijd blijven aantrekken.”

Bearelle zag enorme kansen in de immosector voor een bedrijf dat het radicaal anders zou aanpakken. “De vastgoedwereld is heel erg product driven: projectontwikkelaars bouwen iets en gaan dan met dat product de markt op. Ik wilde dat omkeren en vertrekken van de noden en de wensen van de klant. Die begonnen te veranderen, mensen begonnen meer kwaliteit te vragen van projectontwikkelaars. We wilden met Revive milieuvriendelijker én socialer bouwen. Met een totaal nieuwe visie op projectontwikkeling. Vandaag is dat de normaalste zaak van de wereld, ik denk dat wij een pionier zijn geweest in die belangrijke omwenteling.”

De opstart van Revive had nochtans wel wat voeten in de aarde, klinkt het. “Ik was in 2008 helemaal klaar om mijn eigen bedrijf te lanceren, een Angelsaksische groep zou me financieel ondersteunen. Maar toen ging Lehman Brothers failliet in de Verenigde Staten en brak er een wereldwijde financiële crisis uit. Mijn investeerders trokken zich terug. De hemel viel op mijn kop. Gelukkig ben ik dan in contact gekomen met Piet Colruyt. Het klikte meteen, hij geloofde in mijn idee en besliste al na één gesprek mee aan boord te stappen als investeerder. Ondanks de crisis.”

Vlaanderen is rode oceaan

Revive tovert zogenaamde brownfields om tot nieuwe woonwijken, legt de uitvoerend voorzitter uit. “Dat is al een eerste verschil met de meeste andere projectontwikkelaars. We kopen enkel brownfields, geen greenfields. Dat wil zeggen dat we dus nooit open ruimte aansnijden, we doen enkel aan het upcyclen van bestaande sites. Dat waren vooral industriële sites die niet meer gebruikt werden en vaak ook zwaar verontreinigd waren. Dat drukt natuurlijk de prijs van zo’n grond. De eigenaars, overheden of grote bedrijven, willen graag af van die sites. Het risico van de bodemsanering nemen wij volledig op ons.”

Revive-CEO Alexandre Huyghe en Nicolas Bearelle (© Wim De Wulf)

Het allereerste project was een verlaten staalfabriek, herinnert Bearelle zich alsof het gisteren was. “Maar vroeg of laat geraken die industriële sites natuurlijk ook uitgeput. Ook andere projectontwikkelaars richten zich bij gebrek aan open ruimte op brownfields. Voor onze samenleving is het een uitstekende zaak dat we verstandiger omspringen met onze open, groene ruimte en die eindelijk beter beschermen. Maar dat maakt het natuurlijk lastiger voor ons als bedrijf. Want intussen begeeft iedereen zich op het speelveld waar wij ons in het begin zo goed als alleen op konden uitleven. Nu richten we ons bijvoorbeeld ook op leegstaande kantoorgebouwen of winkelcentra die smeken om een nieuwe bestemming. Maar ook die worden alsmaar schaarser.”

Intussen begeeft iedereen zich op het speelveld waar wij ons in het begin zo goed als alleen op konden uitleven

Vlaanderen is stilaan een red ocean. Daarom richten we onze blik nu ook op het buitenland. We hebben onze eerste projecten opgestart in Polen en Portugal, twee landen met een rijk industrieel verleden en dus ook nog heel wat brownfields die wachten op een nieuwe bestemming.”

Energiepositieve wijken

Revive ontwikkelt alleen nieuwe woonwijken, benadrukt Bearelle, en dus geen solitaire appartementsblokken. “Elke nieuwe wijk moet duurzamer zijn dan de vorige”, zegt hij vastberaden. “We zijn altijd strenger geweest dan wat de wet ons voorschrijft. De wetgeving loopt altijd achter op datgene wat onze maatschappij echt nodig heeft, dus moét je wel voorlopen op de bestaande regels. Toen we onze eerste wijken ontwikkelden, was er nog geen sprake van een energiecrisis en was de aandacht voor de klimaatcrisis in de publieke opinie nog niet zo groot. Het was toen voor ons echt zoeken naar architecten, ingenieurs en aannemers die onze duurzame visie deelden en met ons mee die extra mile wilden lopen.”

We zijn altijd strenger geweest dan wat de wet ons voorschrijft. De wetgeving loopt altijd achter op datgene wat onze maatschappij echt nodig heeft, dus moét je wel voorlopen op de bestaande regels

De markt staat natuurlijk niet stil, beseft Bearelle. “Vandaag vraagt iedereen energiezuinige woningen die de energiefactuur drukken en de doorverkoopwaarde van woningen opkrikken. We zijn al heel vroeg afgestapt van fossiele brandstoffen, maar nu is dat voor elke projectontwikkelaar een no brainer. Om voorop te blijven lopen, moeten we dus continu innoveren. We bouwen vandaag zelfs geen energieneutrale woningen meer, we evolueren naar energiepositieve wijken. De grote winst zit niet meer bij individuele woningen, wel bij collectieve energievoorzieningen. Denk maar aan de opslag van energie op wijkniveau, of aan waterinfiltratie en het upcyclen van regenwater.”

Revive besteedt ook steeds meer aandacht aan het verhogen van de biodiversiteit in wijken. “Het is een geïntegreerde aanpak”, legt Bearelle uit. “Groene wijken laten meer water insijpelen, stimuleren de biodiversiteit en beschermen de inwoners tegen de hitte. Brandend actueel na de groeiende impact van de klimaatopwarming, die we deze zomer nog maar eens hebben gezien in grote delen van Europa.”

Nicolas Bearelle (copyright: Wim De Wulf)

Donkergroene witte raaf

Revice lanceerde zopas een nieuw vastgoedfonds - Revive Impact Fund - waarmee het 5.000 nieuwe woningen wil ontwikkelen. Ook Virginie Saverys, een telg uit de bekende Antwerpse scheepvaartfamilie, investeerde mee. Opvallend is dat het nieuwe fonds beantwoordt aan de donkergroene ‘artikel 9’-verplichtingen die Europa oplegt rond duurzaamheidsdoelstellingen. Revive is daarmee een witte raaf op de Belgische vastgoedmarkt, maakt Bearelle zich sterk. “We hebben altijd voldaan aan de strengste classificaties en hebben daar vaak zelfs nog iets aan toegevoegd. Dat donkergroene label maakt het nu ook officieel. We behoren nu zwart op wit bij de outperformers in onze sector.

Dat donkergroene label focust niet alleen op de ‘E’ in ESG, maar ook op de ‘S’, benadrukt Bearelle. “Vanaf dag een wilden we woonwijken ontwikkelen die ook op sociaal vlak voor toegevoegde waarde zorgen. We willen veel meer zijn dan de zoveelste betonboer. Naast woningen bouwen we ook collectieve ruimten, in elke wijk stellen we bijvoorbeeld een buurtschuur ter beschikking van de community. We hebben twee voltijdse impactmanagers in dienst. Die blijven nog twee jaar na de oplevering van een nieuwe wijk de buurt ondersteunen om het sociaal weefsel op te bouwen. Maatschappelijk weefsel groeit niet zomaar vanzelf, dat moet je echt mee helpen creëren.”

Vanaf dag een wilden we woonwijken ontwikkelen die ook op sociaal vlak voor toegevoegde waarde zorgen. We willen veel meer zijn dan de zoveelste betonboer

“Het is mijn ultieme droom om te kunnen bewijzen dat mensen die in Revive-wijken wonen fysiek en mentaal gezonder zijn. Dat is niet zomaar een holle ambitie, we onderzoeken hoe we dat hard kunnen maken. Met wearables kan je vandaag stresslevels en heel wat andere dingen meten. Het is helemaal niet onrealistisch dat we binnen een paar jaar op een wetenschappelijk onderbouwde manier kunnen aantonen dat mensen in onze wijken gezonder en langer leven.”

Trouwe waakhonden

2023 is geen goed jaar voor de vastgoedsector, maar Revive zwemt volgens Bearelle tegen de stroom in. “We zijn opgericht in volle crisis, hebben altijd graag gekocht en geïnvesteerd in crisistijden en we gaan ook tijdens deze crisis tegen de trend in. Vijftien jaar geleden dacht de vastgoedmarkt: ‘Laat die nieuwkomer maar wat prutsen’. Vandaag zijn we één van de grotere spelers in de markt.”

We zijn altijd blijven groeien door consequent te focussen op waardecreatie en ons niet blind te staren op cijfers”, zegt de oprichter. “Daarom hebben we ook in onze governance - de ‘G’ in ESG - stappen gezet om te verankeren dat we een veerkrachtige, vooruitziende, waardegedreven onderneming blijven.”

“In onze adviesraad zetelen mensen als Piet Colruyt, Wouter Torfs, GoForest-founder Sarah Parent en UGent-professor Koen Schoors. Die gedragen zich zeker niet als schoonmoeders, eerder als trouwe waakhonden. Het zijn kritische stemmen die ons continu uitdagen en steeds bij de les houden. Zij moeten erover waken dat we impact blijven maken en voldoende relevant blijven en ons niet laten opslorpen door operationele en financiële beslommeringen.”