Mobiel internetgebruik neemt met rasse schreden toe. En bijgevolg dus ook het belang van mobile marketing. Toch benutten veel adverteerders en creative agencies deze relatief nieuwe discipline nog te weinig, zegt Dennis De Cat, CEO van digitale business accelerator Upthrust (een spin-off van The House of Marketing). “Mediabureaus blijven halsstarrig denken dat mensen ’s avonds nog altijd achter hun desktop zitten.” Dat kan volgens hem dus veel beter. Hij stelt ons daarom de vijf belangrijkste trends in mobile marketing voor, als leidraad voor de mobiele toekomst.

69% van alle digitale mediatijd wordt tegenwoordig op mobiele toestellen gespendeerd. In 2018 waren 61,9% van alle betaalde clicks op Google afkomstig van mobile devices. 87% van de advertisinginkomsten van Facebook kwamen datzelfde jaar van mobile. En tegen eind dit jaar zal 72% van alle digitale advertentiebudgetten naar mobile zijn gegaan.

Eén ding is duidelijk: mobile marketing gaat almaar harder. Dat vertaalt zich ook in de budgetten, stelt Dennis De Cat vast. Hij is CEO van Upthrust, een digitale business accelerator die digitale sales- en marketingexpertise aanbiedt: “Mobile marketing is momenteel nog altijd goedkoper dan desktop traffic. Maar de CPM’s zijn duidelijk aan het stijgen. Dan kan je niet zomaar blijven aanmodderen. De huidige strategieën voor media buying, de gebruikte technologieën en de creatieve benaderingen op vlak van mobile marketing zullen veel grondiger en uitgebreider moeten uitgewerkt worden dan vandaag het geval is.”

Maar in welke richting moet men dit dan uitwerken? Dennis De Cat voorspelt 5 trends voor de mobiele marketing van morgen.

Trend 1: Sell it to me, baby

“Mobiele kanalen evolueren naar een hard sell medium”, stelt De Cat vast. “Lead forms zijn bijvoorbeeld steeds vaker aan zet op mobiele kanalen. Creatieve bureaus zijn er begrijpelijkerwijs niet wild van. Lead forms bieden je immers geen tijd noch ruimte om alles creatief te kaderen en overal begeleidende leuke teksten bij te schrijven. Alles moet veel korter worden, sneller gaan en vooral veel diepgaander uitgewerkt worden dan wat creatieve bureaus vandaag gewoon zijn.”

CEO van Upthrust, Dennis De Cat

“Neem bijvoorbeeld een uitgewerkte lead flow: dan lanceren we een video op Facebook en tracken we wie die video voor meer dan 85% heeft uitgekeken. Die mensen stoppen we in een micro audience pool en gaan we retargetten met een single offer landing page en een lead form. De hiërarchie op mobile moet veel meer richting hard selling gericht zijn.”

Mobile marketing is momenteel nog altijd goedkoper dan desktop traffic. Maar de CPM’s zijn duidelijk aan het stijgen. Dan kan je niet zomaar blijven aanmodderen

Niet alleen creatieve bureaus gaan vandaag nog verkeerd om met mobiele kanalen. Ook mediabureaus schieten er volgens Dennis De Cat vaak nog naast: “Mediabureaus blijven halsstarrig denken dat mensen ’s avonds achter hun desktop zitten. Dat klopt niet. Wij zetten op zo’n moment volop in op mobile als kanaal, want dat is wat mensen ’s avonds vluchtig doen tijdens het reclameblok. We hebben vastgesteld dat de conversieratio’s op mobile op die momenten veel hoger zijn dan op eender welk ander kanaal.”

Trend 2: Into the cloud

Dennis De Cat voorspelt dat die typische hard sell flows op mobile voornamelijk in de cloud gaan plaatsvinden: “Bedrijven willen die flows graag in hun eigen salesomgeving stoppen of in hun SAP Hybride omgeving, maar veel van die tools zijn helemaal niet mobile ready. Daardoor zit je vast aan formaten die niet converteren op mobiel.”

“Een eenvoudig voorbeeld is een formulier met veel vragen onder elkaar. Dat werkt gewoonweg niet op mobiel. Mobiele gebruikers willen niet scrollen. Verander dat formulier echter in een swipe-beweging en je kan diezelfde gebruikers zonder enig probleem twintig vragen voorschotelen. Maar om dat te kunnen, moet je wel bereid zijn om met cloud based tools buiten je corporate stack te werken.”

Trend 3: Meer mobiele mogelijkheden

Anderzijds ziet de CEO van Upthrust steeds meer mogelijkheden om creatief om te gaan met mobile marketing: “Jongeren bereik je niet meer met een suffe Facebook of Instagram ad. Gelukkig ontstaan er steeds meer toffe formaten die zich specifiek op mobile richten, waar je marketinggewijs zoveel mee kan doen. Ik denk maar aan aangepaste filters, aan user generated stories en zo verder. De mogelijkheden worden steeds groter.”

“Daarnaast krijg je via mobile marketing toegang tot andere kanalen en specifieke doelgroepen die je via andere marketingkanalen maar moeilijk zou bereiken. Wij runnen bijvoorbeeld vrij veel ads op Twitch, een gaming platform. Die werken bijna uitsluitend met native mobile formaten. Je kan er zeer specifieke doelgroepen targetten op basis van spelersgedrag, sociale demografie, enzovoort. Een ander kanaal dat je steeds vaker gaat zien opduiken in mobile marketing in de nabije toekomst, zijn chatbots. Een lead generation campagne zou je dan niet naar landing page sturen, maar naar een messaging app. We werken hier regelmatig met chatbot advertising, en dat slaat heel hard aan.

Trend 4: Ruimte om te experimenteren

Nu er zoveel nieuwe mogelijkheden aankomen in mobile marketing, raadt Dennis De Cat adverteerders aan om meer en vaker te experimenteren: “Ik zie tegenwoordig nog veel te veel gepruts met veel te lange flows en verkeerde formaten op mobiel. De CPM’s gaan stijgen, dan kan je je dergelijk gepruts niet meer veroorloven. Wij werken niet met één campagne met één boodschap, maar met cyclussen. Wekelijks werken we een reeks experimenten af van verschillende marketingtechnieken. Aan het einde van de week onderzoeken we welke experimenten het best hebben gewerkt. Dergelijke experimenten moeten er veel meer komen.”

Nu er zoveel nieuwe mogelijkheden aankomen in mobile marketing, raad ik adverteerders aan om meer en vaker te experimenteren

Trend 5: Uberplatformization

In de verre toekomst ziet De Cat op vlak van mobile marketing een verschuiving naar wat hij ‘uberplatformization’ noemt: “Die enorme platforms zie je vandaag al in China en andere Aziatische landen, zoals WeChat, maar ook in Duitsland. Ik verwacht dat die verschuiving van 25 verschillende platforms naar één platform waarop alles gebeurt, uiteindelijk overal zal plaatsvinden. Als je mobile flows op die platformen niet goed zitten, dan zal je eenvoudigweg niets meer verkopen. We moeten dan ook veel beter opvolgen wat er op ons afkomt.”

Wil jij jouw mobiele marketing efficiënter en future proof maken? Neem een kijkje op de websites van The House of Marketing of Upthrust en ontdek hoe zij kunnen helpen met jouw business growth issues.