Een belangrijke stap werd deze week gezet in de overgang van Ethereum van een Proof-of-Work (PoW) naar een Proof-of-Stake (PoS) systeem. Hierdoor zal het stroomverbruik bij block mining flink zou dalen. Ethereum's negende “shadow fork” ging woensdag live en markeert daarmee een belangrijke mijlpaal op weg naar de overgang van Ethereum 1.0 naar Ethereum 2 (ETH2).

Ethereum ontwikkelaar Tim Beiko stelde 19 september voor als de voorlopige streefdatum voor de fusie. De voorgestelde datum stuitte niet op bezwaren van de kernontwikkelaars. Ethereum's overgangsreis naar het op PoS-gebaseerde ETH2 begon op 1 december 2020 maar werd steeds uitgesteld vanwege onvoltooid werk en de complexiteit van de code.

De laatste test van de samenvoeging zal plaatsvinden op het Goerli netwerk, deze staat gepland voor de tweede week van augustus. Na deze test zou de officiële samenvoeging een prioriteit worden voor de ontwikkelaars. Ethereum's overgang naar een PoS-gebaseerd netwerk zal naar verwachting het energieverbruik met 99% verminderen. Dit zou het netwerk zeer schaalbaar maken en op gelijke voet plaatsen met gecentraliseerde betalingsverwerkers

Het PoS vs PoW debat is een langlopend debat, waarbij PoS voorstanders beweren dat het milieuvriendelijker en even veilig is, terwijl PoW voorstanders PoS gecentraliseerd en minder veilig noemen. Ethereum mede-oprichter Vitalik Buterin verdedigt PoS de laatste tijd op een agressieve manier.

Het Ethereum netwerk is deze week in ieder geval een stap dichter bij het bereiken van het doel om het nieuwe thuis te worden voor gedecentraliseerde applicaties.