Na bijna twee jaar onderhandelen hebben de Europese Raad en het Parlement overeenstemming bereikt over het Markets in Crypto-Assets (MiCA) voorstel. Deze maatregelen zijn in het leven geroepen om bedrijven in de sector voor het eerst onder een regelgevend kader te brengen. Het voorlopige akkoord moet nog definitief worden goedgekeurd voordat het formeel wordt aangenomen.

De nieuwe regels van de Europese Unie vereisen dat cryptobedrijven met een licentie werken. Het zal ook verplicht worden dat uitgevers van stablecoins grotere reserves aanhouden op de zelfde manier als banken. Deze maatregelen zijn onderdeel van een nieuwe poging om een chaotische sector te reguleren.

"Recente ontwikkelingen in deze zich snel ontwikkelende sector hebben bevestigd dat er dringend behoefte is aan een EU-brede regelgeving", aldus Bruno Le Maire, de Franse minister van Economie, Financiën en Industriële en Digitale Soevereiniteit, in een verklaring. "Deze baanbrekende verordening zal een einde maken aan het crypto-wilde westen en bevestigt de rol van de EU als normbepaler voor digitale onderwerpen."

Onder de nieuwe MiCA-regels zullen crypto-dienstverleners aansprakelijk zijn in het geval ze het vermogen van beleggers verliezen. Ook zullen ze onderworpen worden aan de Europese regelgeving inzake marktmisbruik, waaronder die inzake marktmanipulatie en handel met voorkennis.

De regels hebben geen betrekking op een aantal veelbesproken issues in de cryptowereld, zoals proof-of-work, dat de wetgevers aanvankelijk vanuit milieuoogpunt wilden aanpakken. NFTs en gedecentraliseerde financieringsprojecten werden ook niet gedekt.

De MiCA bevat wel nieuwe regels voor stablecoins - cryptotokens die zijn ontworpen om aan een ander activum te worden gekoppeld, meestal de dollar of de euro. Stablecoins vormen het hart van de crypto-economie en zorgen voor een stabiele opslag van waarde in een volatiele wereld en fungeren als de basis van alle liquiditeit.

Dat deel van de industrie wordt sinds mei onder de loep genomen, toen de ineenstorting van een stablecoin genaamd TerraUSD een verkoopgolf veroorzaakte die meer dan 380 miljard euro aan marktkapitalisatie wegvaagde. Deze situatie heeft het vertrouwen van beleggers sterk verzwakt.

De MiCA zal uitgevers van grote stablecoins aan strikte regels onderwerpen, zoals het aanhouden van reserves om alle claims te dekken en het verlenen van onmiddellijke terugbetalingsrechten aan houders. Er komt ook een limiet op 200 miljoen euro aan transacties per dag als onderdeel van de beperkingen als stablecoins op grote schaal als betaalmiddel worden gebruikt.

Onder een andere reeks voorschriften waarover wetgevers een voorlopig akkoord bereikten, zijn cryptobedrijven binnenkort ook verplicht om bepaalde informatie over partijen aan beide zijden van een transactie te verzamelen en toegankelijk te maken.

"Het resultaat weerspiegelt een verstandige coalitieaanpak en verschaft duidelijkheid op kritieke gebieden. Het vermijdt ook, voor het grootste deel, het verstikken van innovatie waarvan zo'n 450 miljoen mensen in 27 landen zullen profiteren," aldus Sheila Warren, CEO van de Crypto Council for Innovation, in een verklaring.