Google Adwords is het grootste advertentie netwerk binnen Google. In dit artikel geef ik 7 tips over hoe je jouw Adwords-kwaliteitsscore kan verhogen en zo kan zorgen voor lagere kosten en een hogere advertentiepositie. 

Kwaliteitsscore is cruciaal 

Google biedt adverteerders de mogelijkheid om te adverteren via een CPC (Cost per Click), CPM (Cost per Mille) of CPA (Cost per Acquisition) kostenstructuur. Adverteren kan in het Zoek en Display netwerk van Google en zijn partners.

Binnen Google Adwords is kwaliteitsscore één van de belangrijkste vertrekpunten om te starten met Google Adwords. De kwaliteitsscore is een cijfer tussen 0 en 10 en officieel omschreven door Google als ‘De kwaliteitsscore geeft een schatting van hoe relevant uw advertenties, zoekwoorden en bestemmingspagina zijn voor wie uw advertenties te zien krijgt. Een hogere kwaliteitsscore leidt tot lagere kosten en een hogere advertentiepositie.’

Onlangs hebben we bij een klant de kwaliteitsscore van 3/10 tot 10/10 verbeterd. Hieronder een inzicht in onze optimalisaties die we deden. 

7 Tips om de kwaliteitsscore te verbeteren

1) Gebruik maximum 40 keywords per advertentiegroep

We vonden bij de start van de optimalisaties 150 keywords in 1 advertentiegroep.  Door Google wordt dit allerminst aangeraden, een advertentiegroep mag maximum 35-40 keywords bevatten.  Splits de keywords op basis van type/structuur/categorie in meerdere advertentiegroepen.

2) Maak per advertentiegroep een specifieke landingspagina

De 150 keywords werden verbonden met één landingspagina namelijk de homepage.  Door het aanmaken van meerdere landingspagina’s met de keywords in de meta title en copywrited tekst zagen we een flinke verbetering.


3) Gebruik Negatieve Keywords

Voeg uitsluitingszoekworden toe. Deze negative keywords zorgen ervoor dat advertenties niet getoond worden op bepaalde zoekopdrachten van de gebruiker. Deze ingreep zal u meer kwalitatieve bezoekers opleveren en uw CTR (Click Through Ratio) zal stijgen.

4) Optimaliseer jouw keywords

Optimaliseer jouw keywords door jouw keyword-type aan te passen. Zo kies je het best om modifier broad, exact & phrase types toe te voegen van elk keyword. 

Voorbeelden :

Broad match (breed zoeken)      keyword
Broad modifier match (modifier voor breed zoeken)  +keyword
Phrase match (zoeken op woordgroep)    “keyword”
Exact match (exact zoeken)       [keyword]
Negative match (uitsluitingszoekwoord)    -keyword

5) Zorg voor relevante tekstadvertenties per advertentiegroep. 

Zorg voor herhaling van het keyword in de headline en in de display url. Dat zal zorgen voor betere relevantie tussen de tekst advertenties en de landingspagina. Maak gebruik van 2 of meer tekst advertenties zodat ze minstens 90 dagen kunnen roteren om hun success te kennen.

Via geavanceerde instellingen op campagne niveau kunt u deze optie aanzetten:


6) Optimaliseer met geduld

Heb geduld en schiet niet in paniek. Na het toevoegen van uw keywords zal de kwaliteitsscore laag zijn, wacht minstens enkele uren om de definitieve kwaliteitsscore te zien.  Keywords zonder impressies hebben een kwaliteitsscore 0 in de beginfase.

U ziet de kolom kwaliteitsscore niet?

  • Klik op de vervolgkeuzelijst Kolommen in de werkbalk boven de tabel met statistieken.
  • Selecteer Kolommen aanpassen.
  • Selecteer Kenmerken.
  • Klik op Toevoegen naast Kw.score.
  • Klik op Opslaan.

7) Evalueer jouw Optimalisaties en stuur bij

Het belangrijkste bij de kwaliteitsscore is het meten en weten. Sinds enige tijd kan je via Google Adwords scripts veel meer geautomatiseerde metingen doen. Deze optie bevindt zich onder bulkbewerkingen aan de linker kant van uw Adwords start scherm. Dit script zal u via een Google Docs document de evolutie weergeven van uw kwaliteitsscore.

Meer weten over Adwords? Lees dan zeker verder op de Duo Adwords Weblog .