Foto: Shutterstock

Vijftien jaar na publicatie van het Cluetrain Manifesto in boekvorm, lijken de voorspellingen van Rick Levine, Christopher Locke, Doc Searls en David Weinberger eindelijk uit te komen. Ze voorspelden dat in tijden van het internet conversaties centraal zullen staan in marketing.

Uit het 4de hoofdstuk van het Manifesto:

“When you think of the Internet, don’t think of Mack trucks full of widgets destined for distributorships, whizzing by countless billboards. Think of a table for two.”

Markten zijn conversaties. Altijd geweest, maar het internet en de social media hebben dit nog extra versterkt. Ook communicatie over merken wordt meer en meer communicatie van mens tot mens, waarbij beide gesprekspartners elkaar op gelijke voet behandelen.

Krijg meer inzicht in conversatiemarketing: download het handboek gratis.