E-mailmarketing is permanent onderhevig aan veranderingen en trends. Daarom peilt Flexmail met haar Email Barometer ieder jaar naar de strategie en de verwachtingen van Belgische e-mailmarketeers. Benieuwd naar status van emailmarketing in 2015-2016? Hier kan je alle resultaten van het onderzoek gratis downloaden. 

Er vloeien steeds meer middelen naar e-mailmarketing

Eerst en vooral geven de resultaten prijs dat zowel B2B- als B2C bedrijven meer en meer middelen naar e-mailmarketing vloeien. Waar vorige edities van deze enquête aantoonden dat vooral de marketing en/of communicatie afdeling instond voor e-mail, verschuift die verantwoordelijkheid nu naar online marketeers of zelfs gespecialiseerde e-mail marketeers.

Het middelpunt van de marketing mix? 

Meer nog, we zien dat de Belgische e-mailmarketing zich de laatste jaren meer en meer naar het middelpunt van de marketing mix evolueert. Resultaten stegen en marketeers definiëren duidelijke doelstellingen en strategieën. Ze gaan voor een gezonde combinatie van rechtstreekse sales doelstellingen en het opbouwen van relaties.

Marketing Automation blijft dé grote trend

In plaats van massaal mailings te versturen, vertrekken ze vanuit een duidelijke strategie en schakelen ze e-mailmarketing in voor iedere stap van de customer lifecycle. Een grote trend voor 2016 is nog steeds marketing automation, aangezien het een geniale manier is om zowel tijdsdruk terug te dringen als de meerwaarde naar het publiek toe te versterken. Inhoud en targeting blijven daarbij steeds de belangrijkste focus. 

Belgische marketeers willen geïnspireerd worden

Belgische marketeers geven in deze resultaten van de E-mail Barometer ook aan dat ze steeds actief op zoek zijn naar inspiratie en kennis om hun strategie aan te scherpen. Evoluties en ontwikkelingen binnen hun e-mailmarketingplatform spelen hier een zeer invloedrijke rol: de deelnemers geen aan dat hun platform en de informatie die ze hiervan krijgen de belangrijkste bronnen zijn voor nieuwe inzichten. Als je dus het maximum uit e-mailmarketing wilt halen, dan is een platform kiezen dat aan je behoeften voldoet cruciaal om je strategie de beste resultaten te laten opbrengen.

Meer e-mails campagnes in 2016

In 2016 zullen e-mail marketeers hun algemene verzendvolume verhogen, maar tegelijkertijd zullen ze ook meer targeting, segmentatie en automation toepassen. Deze twee aspecten tonen aan dat een stijging in verzendvolume niet meteen betekent dat ieder contact ook meer e-mails zal ontvangen. De focus hoort te liggen op het versturen van de juiste informatie, op maat van de behoeften en voorkeuren van onze contacten.

Wanneer we kijken naar die trends en evoluties, hoe staan Belgische marketeers dan tegenover e-mailmarketing en de rol ervan in hun onderneming? Hoe sluit e-mail aan bij hun algemene marketingstrategie? Hoe gebruiken ze e-mail nu eigenlijk? En welke resultaten behalen ze?

In dit rapport stellen we je de resultaten van de enquête voor en geven we onze interpretatie mee door de bevindingen van verschillende bedrijven actief in B2B en B2C te vergelijken. Neem een duik in het rapport en bekijk alle resultaten.

Download whitepaper