Bron foto: Shutterstock

Peter Hinssen noemt zichzelf een ‘technologist naturally high on change’. Hij kan enorm gepassioneerd vertellen over technologie: over hoe digitaal het nieuwe normaal is geworden, hoe technologie onze wereld herschept. Maar met dezelfde passie en urgentie spreekt hij over onderwijs. Na dit interview veranderde hij diezelfde avond het topic van zijn talk op het nexxworks Ignition Bootcamp, deelde er een persoonlijke zorg over het onderwijs en deed er een oproep: how are we going to rethink education?

Bij Bloovi zijn we eindeloos nieuwsgierig naar wat de toekomst brengt. Die toekomst zal radicaal anders zijn en nog radicaler anders zijn, dan we zelf beseffen. En daarbij kijken we ook naar het onderwijs, waarin de basis voor de toekomst wordt gelegd.

Althans dat zegt men.

Die door het onderwijs gelegde basis blijkt namelijk ook de reden waarom veel bedrijven vandaag vastlopen én stuklopen. We gaan daarom in 2017 nog veel aandacht geven aan onderwijs om je te laten zien en begrijpen dat radicale (onderwijs)hervorming dringend is. Nog mooier is het als we die hervorming samen kunnen mee-maken.

Als eerste spraken we over onderwijs met Peter Hinssen, thought leader op game changing transformation. Hieronder vind je een ingekorte versie van dit interview in videovorm. Maar lees gerust verder voor het hele interview.

 

Hoe was je schooltijd?

Peter: “Ik heb een deel van mijn jeugd doorgebracht in de States, en een deel hier. Dat heeft een grote impact gehad op hoe ik naar onderwijs kijk. Ik heb tot mijn vijftiende school gelopen in Californië, een bijzonder stimulerende omgeving, waarin technologie ook een heel belangrijke rol speelde. Als een van de eersten in Californië, en misschien wel in de wereld, hadden we Apple 2 op school en leerden we programmeren. Dat heeft bij mij de passie voor technologie binnengebracht."

"Dan is er een omslag in mijn leven gebeurd, waar ik van de middle school in Irvine Californië ineens naar het Sint-Vincentiuscollege in Eeklo ben getorpedeerd. Daar ben ik waarschijnlijk nog altijd niet van gerecupereerd."

"Ik vond dat een heel moeilijke transitie, maar gelukkig zijn er ook een aantal gepassioneerde leraren geweest. Als je dan kijkt hoe dat mij heeft gevormd, dan zijn twee zaken belangrijk geweest: zowel het technologische in Californië als de ruimere bagage hier in België.”

Creativiteit, passie en nieuwsgierigheid aanwakkeren

Je gebruikt het woord transitie. Geloof je dat we in een transitieperiode leven, een verandering van tijdperk?

Peter: “Ik ben ervan overtuigd dat wij in een transitie zitten, waar verandering in de maatschappij in een versnelling komt. De wereld verandert sneller dan wij soms aangenaam vinden, en vandaar dat we dat soms destructief noemen."

"Ik denk dat wij eigenlijk in een transitie zitten waarbij we het hele sociaal-economische weefsel moeten herdenken. Dat wij uiteindelijk niet weten wat voor jobs in de toekomst relevant zullen zijn. Dat wij niet weten wat voor competenties in de toekomst eigenlijk noodzakelijk zullen zijn om te overleven."

Waar ik meer dan ooit van overtuigd ben: de bedrijven die het goed doen in die snel veranderende omgeving, zijn bedrijven die wendbaar zijn. En die zitten vol met mensen die creativiteit en mental agility als belangrijkste karakteristieken hebben."

"Het maakt mij eigenlijk niet uit wat die mensen gestudeerd hebben. Het maakt mij niet uit wat voor intrinsieke kennis ze hebben, als ze maar die mentale veerbaarheid en wendbaarheid hebben. Creativiteit, passie en nieuwsgierigheid zijn daar een onderdeel van. Het aanwakkeren van passie en creativiteit in jongeren is volgens mij essentieel. Dat blijft een enorme uitdaging naar de toekomst toe."

Tieners op school

Bron foto: Shutterstock

"En daar zit volgens mij de core root cause van het probleem: wij zitten vandaag nog met een onderwijssysteem dat jongeren onvoldoende stimuleert om op een heel creatieve manier dat soort agility en nieuwsgierigheid te ontdekken."

"Als ik naar het lessenrooster van mijn dochter kijk, zie ik daar quasi nog altijd dezelfde vakken als ik dertig jaar geleden had. In een wereld die totaal veranderd is, en die sneller dan ooit verandert."

"Maar aan de andere kant is daar een leraar geschiedenis die ziet dat er een hele grote groep jongeren in de klas gepassioneerd is door Game of Thrones. Hij laat ze zien en ontdekken dat dat van de War of the Roses komt, die zoveel honderd jaar geleden Engeland bijna verscheurd heeft. Ik ben dus niet totaal negatief naar het onderwijs toe, maar ik denk wel dat het merendeel van het systeem niet meer aangepast is aan de realiteit. En daar moeten we absoluut iets aan doen.“

Onderwijs is traagst bewegende schakel

Finse scholen worden de eerste ter wereld zonder vakken voor jongeren vanaf 16 jaar: geen fysica, wiskunde, taal, geschiedenis en aardrijkskunde meer. In plaats daarvan bestuderen ze fenomenen en evenementen in een interdisciplinair format. Samenwerken, componenten gebruiken die je nodig hebt om iets nieuws te leren, rekening houdend met eigen ambities en sterktes. Is dat hoe onderwijs moet evolueren?  Wat is jouw kijk op de toekomst van onderwijs?

Peter: “Ik vind het een hele interessante evolutie wat daar in Finland gebeurt. Scandinavië is altijd al een voorloper in nadenken over het onderwijs."

"Je hebt een bepaalde basis  nodig, en tot op een bepaalde leeftijd heb je misschien een bepaalde strakheid of discipline nodig. Maar daar zie je dat wij vandaag nog altijd veel te veel in silo’s denken. En die silo’s zijn de gesel van een bedrijf: the biggest issue waarom bedrijven niet meer werken, is dat mensen in hokjes denken: in afdelingen en silo’s. Ik denk dat we een aantal dingen fundamenteel moeten gaan herbekijken."

"Het huidige systeem van ons onderwijs komt uit de 18de eeuw, toen de keizer in Pruisen een systeem wilde om een heel homogene groep van civil servants voor zijn overheid te creëren en heel gedienstige militairen voor het leger. Het systeem van vakken van een uur met een belletje op het einde van dat uur, is in de 18de eeuw ontwikkeld. Nu steken wij nog altijd kinderen elk uur in een ander vak met een belletje op het einde: Guantanamo Bay mental torture voor een tiener vandaag de dag."

"Een tiener vandaag is veel vroeger rijp, heeft veel meer exposure en informatie. Als je kijkt wat alleen maar YouTube al doet: een andere manier van denken, verbreding, linken leggen. Dat is een generatie die niet meer in dat 18e eeuwse ‘vakjes-en-classificatie-denken’ wil."

"Ik denk dat er een opportuniteit bestaat om een aantal dingen fundamenteel anders te bekijken. Het grote probleem is dat, zeker in  onze contreien, we zodanig vast zitten in dat denken. We zitten met zuilen en met zoveel legacy dat elke kleine aanpassing zo’n ongelooflijke hoeveelheid effort vraagt, dat dat niet eenvoudig is."

"In mijn ogen is het onderwijs de traagst bewegende schakel in de maatschappij geworden. We zitten met een onderwijssysteem dat zodanig traag evolueert dat ze bijna altijd achter de feiten holt."

"Scandinavië doet dat veel beter. Holistischer. Ik ben een heel grote voorstander om te evolueren naar een veel bredere manier om allerlei onderwerpen te gaan bekijken. Uiteindelijk gaat school, of onderwijs in het algemeen over being a rounder individual en voorbereiden op de rest van je leven."

"We zitten volgens mij met zoveel mogelijkheden om de manier van onderwijs zodanig grondig te gaan herbekijken, dat het jammer zou zijn bij ons dat we het op zijn minst geen kans geven om dat herdenken mogelijk te maken. Technologie speelt daar een steeds belangrijkere rol in.”

Breakthrough eerder in hoger dan middelbaar onderwijs

Peter: “Het zou wel eens kunnen zijn dat de echte breakthrough eerder in het hoger onderwijs komt, dan in het middelbaar onderwijs. Wat ik fout vind."

"Uiteindelijk zitten wij met een heel grote kans dat de huidige generatie van middelbare studenten ongelooflijk bored wordt met de huidige manier van werken en dat dat een desastreus resultaat geeft. Dat we met een lost generation zitten."

"Maar het hoger onderwijs staat nog meer onder druk. Twee voorbeelden zijn Coursera en Udacity. Coursera is een higher education platform waar de beste proffen ter wereld, van de beste universiteiten hun cursussen gratis aanbieden. Coursera heeft vandaag miljoenen studenten from all over the world, die een cursus bij MIT, Stanford of Harvard volgen. Volledig gratis en als je op het einde van de rit een accreditatie wil, betaal je 50 dollar per cursus. Dat is revolutionair."

Coursera

"Je kunt je afvragen waarom die universiteiten dat doen? Because they have nothing to lose. Dat zijn toch altijd aspirational brands waar iedereen naartoe wil, dus ze kunnen zo alleen maar op een bredere manier hun brand, imago en kennis etaleren. En voor de tweede- of derderangs universiteiten is dat bijzonder bedreigend.”

Wat het meest pijn doet, is de frustratie van je kinderen

Sir Ken Robinsons TEDtalk ‘Scholen doden creativiteit’ is de meest bekeken TEDtalk ooit , maar ondanks de populariteit van zijn talk zie je weinig veranderen. In de talks van jouw nexxworks-partners Steven Van Belleghem en Rik Vera komt duidelijk naar voor dat creativiteit, passie en empathie de skills zijn om het verschil te maken. Op het moment van dit interview gaat de nexxworks Ignition Bootcamp door. Het doel van die bootcamps is mensen herprogrammeren, en laten zien en beseffen dat hun klanten zijn veranderd, maar hun bedrijven niet.

Als ik dat op het onderwijs betrek: onderwijs zorgt voor de mensen die we nodig hebben, maar wat we nodig hebben is veranderd en het onderwijs is dat niet. Wat is er aan de hand?

Peter: “Ik ben er absoluut van overtuigd dat we op een punt kunnen komen dat er een soort wantrouwen komt van ‘wij zitten niet meer in een structuur die ons eigenlijk op de juiste manier naar de toekomst brengt’. Je ziet daar al hele kleine cracks in the system en het onderwijs is daar een heel mooi voorbeeld van."

"Je kan als burger in een land boos zijn op de politiek. Je kan je ergeren aan het feit dat er met je belastinggeld te weinig gebeurt. Je kan je ergeren aan de kortzichtigheid van hoe wij beslissingen nemen. Maar wat het meeste pijn doet, is de frustratie bij je kinderen."

"Die frustratie is belangrijk. Die frustratie kan volgens mij wel eens een belangrijk element zijn naar bewustwording en actie. Ik ben ervan overtuigd dat dat op een bepaalde manier een kracht kan zijn om bottom-up druk te zetten. En ik denk dat we die frustratie misschien moeten aanwakkeren, dat die bottom-up movement misschien sneller kan gebeuren. Want zitten wachten op Godot tot top-down verandering komt: will never happen."

Peter Hinssen quote ouders

"Je moet dat bottom-up doen, je moet naar de ouders gaan, die concerned zijn. Je moet naar de leraars gaan, die ongelooflijk blij zijn dat ze niet telkens opnieuw hetzelfde verhaaltje moeten doen, maar eindelijk jongeren kunnen helpen.”

Youth Inspiration tour

Je gaat in de krokusvakantie van 2017 jongeren meenemen op een tour naar Silicon Valley om hun de ogen te openen voor de mogelijkheden in de markt, zodat ze niet blindelings voor een studierichting kiezen en in hun aansluitende carrière verder durven denken dan de traditionele 9 to 5 werknemersmodus. Wat hoop je ze daar bij te brengen?

Peter: “ De Youth Inspiration Tour is een experiment. De laatste jaren heb ik talloze mensen mogen meenemen door Silicon Valley. Mensen die bezorgd zijn over de toekomst. Of die willen nadenken over technologie en innovatie. Dat is een fijn beroep: ik doe dat heel graag. Ik rij met die mensen rond, ik toon ze allemaal nieuwe dingen en op het einde van de week zeggen ze vrijwel allemaal dat hun zoon of dochter dat had moeten zien en meemaken."

"Daarom gaan we dit experiment doen: we nemen 17 mama’s of papa’s en hun kind in de leeftijd van 17 tot 20 jaar mee naar Silicon Valley. Daar willen we de confrontatie aangaan en kijken hoe de vorige en de nieuwe generatie samen kijken naar de dingen die aan het veranderen zijn."

"Ik hoop dat het vooral bij die nieuwe generatie niet alleen een stukje verwondering opwekt, maar ze ook op een andere manier laat nadenken over hoe zij een invloed kunnen hebben."

"We zitten volgens mij op het gevaarlijkste moment in de geschiedenis waar een aantal nieuwe spelers een enorme concentratie van macht en kennis hebben. Hoe gaan zij daarop inspelen? Hoe gaan zij nadenken over politiek? Over de socio-economische veranderingen als we naar een autonomous world gaan, waar heel veel mensen hun job gaan verliezen door artificial intelligence en automatisatie? Zal een basic income de realiteit worden?"

"Ik hoop dat de tour een trigger is om daar fundamenteel te gaan nadenken over het sociaal-economische, politiek, onderwijs en hoe wij in de toekomst eigenlijk als human kind dit gaan aanpakken.  En dat als ze terugkomen, ze op een bepaalde manier een boodschap kunnen brengen om met een aantal van die fundamentele vragen een brede groep mensen te bereiken.”

"En als je nadenkt over voorbereiden op de toekomst in een wereld waar de generatie die nu op school zit, misschien zeven tot tien verschillende jobs zal hebben, waarvan er vijf of zes vandaag nog niet eens bestaan, dan is het misschien belangrijker om die wendbaarheid en die mentale flexibiliteit in te bouwen, dan uiteindelijk te gaan focussen op één bepaald trucje, dat ze hopelijk tot hun pensioen kunnen doen."

Lees ook het vervolgartikel 'CoderDojo, Khan Academy, Coursera en Udacity: de toekomst van het onderwijs?'