Ondernemen in een klein land met een open economie vergt een internationale aanpak - en dat geldt vast en zeker ook voor starters en groeiers. Een netwerk dat jonge ondernemingen steunt en financiert, moet vandaag vanaf dag één dus mee verder kijken dan de regio.

BAN Vlaanderen veranderde pas zijn naam naar BAN Flanders. Dit is geen cosmetische ingreep, maar een totaalaanpassing van de organisatie aan recente trends die zich duidelijk aftekenen in de ondernemings- en investeringswereld.

Vlaanderen is een open regio die het moet hebben van handel en kennisuitwisseling met EU-lidstaten en andere economieën binnen en buiten het continent. De integratie van de EU zorgt voor een gladgestreken ondernemersomgeving. Uiteraard laten online platformen en omgevingen - die een enorme boost kregen tijdens de Covid-periode - toe dat ook jonge en kleine ondernemingen ver voorbij de grenzen connecteren. Bovendien staat elke ondernemende regio in de hele wereld voor dezelfde uitdagingen op het vlak van energietransitie en ecologische innovatie.

Groeibedrijven halen vandaag opmerkelijk grotere bedragen op dan enkele jaren geleden en het buitenland lonkt opvallend vroeg – vaak al van bij de oprichting. Dit geldt des te meer voor hightech start-ups die investeren in doorbraaktechnologieën – we denken dan met name aan Artificial Intelligence, milieutechnologie en nieuwe manieren om energie op te wekken, te beheren en te verdelen.

Wij verwachten de komende jaren een boom aan start-ups die excelleren in radicaal vernieuwende technologie

Wij verwachten de komende jaren een boom aan start-ups die excelleren in radicaal vernieuwende technologie. Deze jonge ondernemingen denken en doen van meet af aan grenzeloos en hebben daarbij behoefte aan slim kapitaal en een dito netwerk van ervaren investeerders met dezelfde mindset en aanpak.

Om relevant te blijven, moeten business angels mee kunnen met die hogere bedragen en internationaliseringsdrang. Vlaamse angels hebben een uitstekende reputatie wanneer het gaat om raad en daad; ze zijn actiever en meer betrokken - ook qua geïnvesteerde bedragen - dan angel investeerders in naburige regio’s. We merken ook hoe bepaalde trends, die we zien bij durfkapitalisten, zich nu ook doorzetten in de business angel wereld, namelijk verticale specialisatie en een optimalisering van hun portfolio.

Samenbrengen van middelen in een fonds is een uitstekende manier om financiële en fysieke grenzen te overstijgen; het laat toe om vér boven de bedragen te gaan die individuele angels realistisch aankunnen

Samenbrengen van middelen in een fonds is een uitstekende manier om financiële en fysieke grenzen te overstijgen; het laat toe om vér boven de bedragen te gaan die individuele angels realistisch aankunnen. Angelwise, the Flanders Angels Fund heeft een pot van 20 miljoen euro waarmee we tot drie miljoen kunnen investeren in één bedrijf. Uiteraard zullen de eerste investeringen minder omvangrijk zijn, maar in latere rondes kunnen we zelfs met andere fondsen samen bedragen ten belope van 5 à 10 miljoen euro inbrengen. Zo sta je de scale-ups écht bij in hun internationale groei.

Business angels staan evenwel niet altijd te springen om over de landsgrenzen heen te investeren. Een andere juridische context of culturele omgeving waarmee ze niet vertrouwd zijn - het zijn maar twee van de meest voor de hand liggende oorzaken van terughoudendheid. Samenwerking met organisaties en angels uit een andere regio, is essentieel om die koudwatervrees weg te nemen en bovendien een uitstekende manier om een vertrouwensbasis te leggen voor internationale investeringen.

Internationale netwerken laten business angels toe om hun portfolio uit te breiden voorbij de grenzen van Vlaanderen en de BeNeLux. Onlangs bezorgde BAN Flanders zo de Belgisch-Hongaarse specialist in glasvezelversterkte polyestercomponenten Aresco Europe een investering van een Italiaanse business angel.

BAN Flanders stelt nog dergelijke samenwerkingsverbanden in het vooruitzicht en gaat ook intensiever samenwerken met EuroQuity, een online platform dat scale-ups en investeerders matcht. Dat wil zeggen dat je bij het onderhandelen van een deal meteen kandidaten van buiten de regio betrekt - en bepaalt hoe en wanneer zij een rol kunnen spelen.

Kortom, een ondernemer moet vandaag kunnen aankloppen bij een internationaal geconnecteerd investeerdersnetwerk en samen met kandidaat-investeerders en dealguides een concreet businessplan uitrollen dat internationaal ondernemen en groeien mogelijk maakt.

Het is nu het moment om gas te geven!