De wijsheden die elke dag het verschil maken, zowel in mijn persoonlijke leven als in mijn professionele praktijk, leerde ik niet op de schoolbanken. Sommige lijken evident, tot je ze onderzoekt bij jezelf. Andere kunnen dan weer weerstand opwekken. Lees mee, met een open mind want daar begint alles mee.

1. Je relatie met geld bepaalt hoeveel er binnenkomt

Veel mensen hebben een allergie voor geld. ‘Geld is het slijk der aarde’ werd hun thuis verteld. Of ze hebben zichzelf een ander negatief verhaal rond geld aangepraat. Die monetaire overtuigingen kunnen je blokkeren als ondernemer. Dan wordt het moeilijk om de prijs te vragen die je waard bent. Of het voelt onveilig om geld uit te geven, omdat je denkt in termen van tekort.

Wees je bewust van je money mindset. Want de wet van de aantrekking maakt hier geen uitzondering: als je geld bekritiseert, duw je het onbewust uit je leven. Omarm je geld, dan komt het makkelijker binnen. Zijn centen zaligmakend? Nee, kijk maar naar Steve Jobs zaliger. Maar je koopt er wel vrijheid mee. Vrijheid om de dingen te doen die je wil doen, waar en wanneer jij dat wil. Een gezonde relatie met geld helpt je om te blijven investeren in wat jij belangrijk vindt. Vol vertrouwen, zonder jeuk.

2. Je externe wereld is een reflectie van je interne wereld

Het beeld dat je in je mind cultiveert, manifesteert zich in de buitenwereld. Wat je vandaag observeert, is het resultaat van je dominante gedachten en gevoelens van de afgelopen weken en maanden. De kunst is om dat wat je daarbuiten waarneemt niet als waarheid aan te nemen, maar als feedback over je denken, zodat je indien nodig kunt bijsturen.

Helaas laten we ons te veel leiden door onze zintuigen. Als we zien dat onze dromen nog niet zijn uitgekomen, komen we al snel terecht in een negatief intern verhaal en saboteren we onszelf. In plaats van outside-in kan je beter inside-out creëren: focussen op je doel, zonder je te laten afleiden door wat je zintuigen vertellen. Dan hoef je het niet eerst in de buitenwereld te zien om het te geloven. Dan zal het beeld dat je voor ogen houdt, zich tonen in de werkelijkheid. Dat is een wetmatigheid.

3. Angst is een signaal voor groei van je identiteit

Hoog mikken kan je onzeker maken als ondernemer. Welke stappen zijn er nodig om van A naar B te komen? Beschik je wel over de tijd en de middelen om die grote doelen te realiseren? Je voelt een druk op de borst, een knoop in je maag, je keel wordt dichtgeknepen … Angst neemt het over. Dan voelt het veilig om terug te keren naar wat voorspelbaar is. ‘Als het niet goed voelt, moet je het niet doen’. Dat is een denkfout.

Angst hoeft geen rem te zijn. Het kan ook een signaal zijn voor groei. Een uitnodiging om beperkende overtuigingen te doorbreken en te leren omgaan met onzekerheid. Dat kan op wilskracht, maar de kans is groot dat je jezelf op termijn uitput. Je zelfbeeld afstemmen op je doelen is een betere strategie. Hoe denkt, voelt en doet een ondernemer die dat soort uitdagingen omarmt? Word die persoon. Daag op vanuit die nieuwe identiteit. Dat is de sleutel tot duurzame groei, persoonlijk en professioneel.

4. Beslissen is de eerste stap om ergens te komen

Succesvolle ondernemers nemen snel beslissingen en komen daar zelden op terug. Maken ze dan altijd de juiste keuze? Dat is niet de essentie. Feit is dat ze zélf de omstandigheden creëren om hun plannen te doen slagen, waardoor ze geen slachtoffer zijn van de context. Welke keuze ze ook maken, het resultaat reflecteert hun ijzersterke zelfbeeld. Leer dus om knopen door te hakken.

Ook al zie je het pad nog niet: als je daadkrachtig beslist, gaan de achterdeuren dicht en kan je bewust connecteren met het doel dat vóór je ligt. Dan verhoogt je frequentie, van AM naar FM, en ontdek je een breder spectrum van mogelijkheden. Plots zie je oplossingen waar je nooit eerder aan dacht, of ben je in staat tot dingen die je niet mogelijk achtte. Einstein zei het al: je kan een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt. Beslis om ervoor te gaan en het pad ontvouwt zich vanzelf.

5. Het is niet omdat je het niet ziet, dat het niet bestaat

Met onze zintuigen registreren we maar een fractie van wat er werkelijk is. Ons recticular activating system fungeert als een filter, zodat we kunnen focussen en niet overweldigd raken. Die focus bepaalt hoe we de wereld waarnemen. Onze realiteit is dus heel subjectief en selectief. Heb je net een rode Volvo gekocht? Dan is de kans groot dat je die wagen ineens overal ziet opduiken. Maar er is veel meer, in en rondom ons.

In zijn boek Power vs. Force licht wetenschapper David Hawkins een tipje van de sluier op. Via kinesiologie slaagt hij erin om dat wat onzichtbaar is te meten en beter te begrijpen. Ook de Emotion & Body Code, waar ik me al jaren in verdiep en nog elke dag over verwonder, is een methode om energetische blokkades weg te werken. Zaken die je niet ziet, maar die er wel zijn. Zodra je je openstelt voor die onzichtbare wereld, is er zoveel meer mogelijk.

6. We hebben geen flauw idee van wie we echt zijn als mens

In de westerse wereld, en zeker in medische kringen, wordt de mens gereduceerd tot een fysiek lichaam. Dat is de mainstream newtoniaanse benadering. Artsen manipuleren het fysieke lichaam om klachten te verhelpen of te voorkomen. Ook ondernemers wringen zich vaak in bochten om resultaten te forceren. Nochtans is allang duidelijk dat het anders kan. Sneller en met minder moeite.

Volgens de kwantumfysica is alles energie, ook wij. We hebben niet alleen een fysiek, maar ook een energetisch en een spiritueel lichaam. We zijn verbonden met een hogere intelligentie, en kunnen van daaruit creëren. Met onze mentale vermogens en ons rijke gevoelsleven kunnen we beelden boetseren en die tot leven wekken. Eerst energie, dan materie. Zo krachtig zijn wij.

7. De westerse geneeskunde heeft ons bewustzijn over ons (zelf)helend vermogen ontkracht

Ieder van ons is geboren met de capaciteit om zichzelf en anderen te helen. Dat zijn geen holle woorden, de bewijzen zijn er. De doorbraken die we met de Emotion & Body Code realiseren, ondersteunen die stelling. Zelf heb ik de afgelopen twee jaar geen neusdruppel meer gebruikt, terwijl dat vroeger dagelijkse kost was.

Bacteriën, emotionele trauma’s, fysieke blokkades: je kan ze in veel gevallen eigenhandig wegnemen, op een energetische manier. Heeft de westerse geneeskunde dan geen nut meer? Integendeel. Maar er is veel waar we zelf verantwoordelijkheid voor kunnen nemen, en die opportuniteit moeten we aangrijpen. Fysiek en mentaal welzijn begint bij het inzetten van je eigen potentieel. Durf jij erin te geloven?