Je middagpauze skippen? Dat kost je 44.000 euro

Je middagpauze skippen? Dat kost je 44.000 euro

Wie geen volledige middagpauze neemt, verliest €44 279 netto doorheen zijn/haar carrière door onbetaald extra werk te doen. Dat, en nog andere belangrijke bevindingen ontdekte recruiter Stepstone tijdens een bevraging bij 5.000 Belgische werknemers. Het feit dat meer dan de helft (58%) geen volledig gebruik maakt van een nochtans deugddoende lunchbreak, blijft niet zonder gevolgen. Ook op financieel vlak.

Waarom nemen we geen middagpauze?

Een gemiddelde middagpauze bestaat uit 22 minuten en twintig seconden, terwijl bij de Belgische werknemers ruim 40 minuten toegelaten zijn.

Nu het merendeel van de Belgen vooruitblikt naar 2019 en belooft enkele goede voornemens nauw aan het hart te dragen, is het misschien tijd om toch maar die middagpauze volledig op te nemen. Meer dan de helft (58%) van de Belgische werknemers doet dat immers niet en dat heeft op lange termijn een merkbare impact. Toch heeft de Belg duidelijk zijn redenen om geen pauze te nemen.

De voornaamste reden van de Belg om zijn pauze niet (volledig) op te nemen, is dat hij of zij te veel werk heeft (74%). Andere, maar duidelijk minder doorslaggevende redenen zijn dat er sneller naar huis kan gegaan worden (15%) en het feit dat pauzes als onbelangrijk gezien worden (15%).

Onder hen die geen of slechts gedeeltelijk een pauze nemen, kiest bijna 71% ervoor om zijn of haar lunch op de werkplek te eten tijdens het werk – eventueel tijdens een rustiger moment. Meer dan 16% die zijn of haar pauze niet volledig opneemt, eet zelfs niet.

Meer druk bij Franstalige werknemers om geen pauze te nemen

Bij de vraag of de Belgische werknemer zich wel eens onder druk gezet voelt om geen lunchpauze te nemen, is er regionaal een groot verschil. Zo voelt 13% van de Nederlandstalige ondervraagden druk om ’s middags door te werken. Bij de Franstalige werknemers was dat daarentegen al 28%.

Opvallend is ook dat meer dan 7% ervoor koos om niet op deze vraag te antwoorden. Niet geheel onverwacht speelt de organisatiecultuur van het bedrijf waar men werkt, dus ook een belangrijke rol bij het al dan niet nemen van een pauze. De werkgever heeft dus een duidelijke invloed op de pauze van zijn of haar werknemer.

Je middagpauze niet opnemen, heeft verschillende gevolgen. Een onweerlegbaar gevolg is financieel. Wanneer de gewerkte middagpauze een waarde in geld toegekend wordt, komt dat overeen met een verlies van ruim €44 000 netto. In een voltijdse carrière van 45 jaar betekent dat daarnaast ook een periode van ongeveer anderhalf jaar aan verloren werk.

Belgische mannen en vrouwen verliezen evenveel

Ondanks de genderkloof en dus een verschil in gemiddeld nettoloon komt het verlies aan loon door de extra prestaties tijdens de middagpauze opvallend sterk overeen. Het verschil in pauze (ongeveer 17 minuten voor een man versus 18 minuten voor een vrouw) heft de ongelijkheid in standaardloon tot op zekere hoogte op.

Zo verliest een mannelijke werknemer €44 205 netto doorheen zijn carrière door langer door te werken, terwijl een vrouw gemiddeld €44 344 netto mist door deze werktijd in haar middagpauze op te nemen.

Bovendien is doorwerken tijdens je pauze helemaal niet zo productief. Toch maar twee keer nadenken voor je volgende keer je lunchpauze skipt?

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief
Connecteer met 84.524 abonnees
Bloovi Magazine

Bloovi brengt 2x per jaar een eigen print magazine uit. Met inspirerende verhalen van spraakmakende ondernemers.

>> vraag hier je gratis exemplaar aan

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief