Minister voor de Digitale Agenda Alexander De Croo heeft een plan voorgesteld om start-ups in België te ondersteunen. Het plan zal de loonkosten bij start-ups verminderen, de toegang tot kapitaal te vergemakkelijken en digitale investeringen fiscaal aftrekbaar maken. Feweb en startups.be stuurden al langer aan op dergelijke hervormingen en zien hun eisen nu gerealiseerd. 

Betere toegang tot risico-kapitaal

Aangezien de bankencrisis ondernemen in België een pak moeilijker heeft gemaakt probeert het Start-Up Plan van Alexander De Croo terug groeikracht te geven aan startende Belgische ondernemingen. Met het plan krijgen start-ups betere toegang tot risico-kapitaal en worden investeringen in Belgische aangemoedigd met fiscale incentives voor investeerders.

Een investeerder zal een belastingvermindering van 45% ontvangen in de personenbelasting bij nieuwe aandelen van een start-up en een belastingvermindering van 30% bij nieuw uit te geven aandelen van een startende KMO.

Daarnaast maakt de regering ook crowdfunding aantrekkelijker. Het verstrekken van kapitaal tot maximum 7.500 euro en leningen tot maximum 15.000 euro wordt fiscaal ondersteund via respectievelijk een belastingvermindering in de personenbelasting en een vrijstelling van roerende voorheffing op de intresten van de leningen.

Minder loonkosten

Ook aan de loonkosten voor jonge ondernemingen wordt iets gedaan. Het Start-Up Plan voorziet een verlaging van de bedrijfsvoorheffing. Micro-ondernemingen zullen de eerste vier jaar 20% op hun bedrijfsvoorheffing niet moeten doorstorten, kmo-vennootschappen slechts 10%.

Digitale investeringen aanmoedigen

Waar Feweb ook op aanstuurde was om noodzakelijke investeringen om digitale investeringen. Dit wordt vertaald door een éénmalige investeringsaftrek in digitale activa zoals betalingssystemen en cybersecurity. 13,5% van het geïnvesteerde bedrag mag in één keer afgetrokken worden van de belastbare winst.

Volledige digitale agenda op komst

Op 20 april lanceert Minister De Croo de volledige Digitale Agenda. Dit actieplan voor onze digitale economie wordt voorbereid door een werkgroep ‘Digital Minds for Belgium’.

Vast staat dat het verbod op nachtarbeid in de e-commercesector versoepeld wordt om zo het Belgisch concurrentienadeel met de buurlanden teniet te doen. Belgische logistieke bedrijven zullen dan eindelijk ook de bestellingen die na 20u ontvangen worden meteen kunnen verwerken en verzenden.

Bloovi founder Marnik D'Hoore had onlangs een gesprek met Alexander De Croo op WebTomorrow. Daar hadden ze het over de digitale agenda, de plannen voor start-ups en het ondernemersklimaat in België. Hier kan je dat interview bekijken.