Thijs Claes, die Germaanse talen en filosofie studeerde en zelfs nog een tijdje heeft lesgegeven, besliste in 2009 dan toch om in de drukkerij van zijn ouders te stappen. Het was voor hem een sprong in het onbekende, een experiment. Hij wilde vooral ‘proeven’ van hoe het er in zo’n familiebedrijf aan toe gaat. Ondertussen kent Claes het klappen van de zweep, en is hij sinds 2013 de CEO van Daddy Kate dat vandaag een honderdtal mensen tewerkstelt en circa 21 miljoen omzet genereert. “De bankencrisis heeft ervoor gezorgd dat ik meteen een mooie uitdaging vond: de toekomst verzekeren van het bedrijf. Anders was ik er na een jaar wellicht al terug uitgestapt.”

Daddy Kate profileert zich als een one-stop shop. De klant kan voor het klassieke drukwerk bij hen terecht, maar daarnaast ook voor gepersonaliseerde producten. Hij krijgt een totaalaanbod. Alle behoeften worden ineens vervuld, wat hun grootste troef is. “Door een verschil te maken ten opzichte van je concurrenten, kun je toch nog groeien in een dalende markt en een wereld die alsmaar meer digitaliseert”, geeft CEO Thijs Claes aan.

Meedraaien in het familiebedrijf

Terwijl zijn twee zussen Heidi en Sandra al in 2006 waren gestart in de drukker van hun ouders, had Claes geenszins de intentie om diezelfde stap te zetten. In 2009 ging hij toch in op het voorstel van zijn moeder om het op z’n minst eens een kans te geven. Net op dat moment kampten ze met de gevolgen van de financiële crisis, maar dat was voor hem een motivatie om te blijven. “Het vormde voor mij een uitdaging en daar hou ik van. Ik wilde absoluut helpen de toekomst van het bedrijf te verzekeren. Was die motivatie er op dat moment niet geweest, dan was ik er na een jaar wellicht al terug uitgestapt.”

Ondanks het feit dat Thijs Claes in het begin geen echte functie had en alles nog moest leren, kreeg hij veel waardering van zijn medewerkers. Hij verwierf het nodige inzicht in de verschillende departementen en stelde veel vragen over de toekomst. In tegenstelling tot zijn vader, wilde hij wél ingaan op externe veranderingen zoals de opkomst van het internet. Samen met zijn schoonbroer begon hij ernstig na te denken over de verder professionalisering en structuur van het bedrijf. In 2010 werd bijvoorbeeld een Raad van Advies opgericht. Dat leverde de CEO veel nuttige informatie op over strategie, organisatie en structuur.

Wij streven niet naar 100 % tevredenheid over de bedrijfscultuur, mensen moeten zich vooral goed voelen in hun functie

Hij legde zijn visie uit aan de rest van de familie en zij gingen onmiddellijk akkoord met zijn rol als CEO. “Ik heb geluk gehad dat ik de steun en het volle vertrouwen van mijn familie kreeg, zegt Claes erbij. “Ook nu zijn mijn ouders trots op mij, al hebben ze zelf intussen afstand genomen van het bedrijf. Dat is prima zo, het zorgt voor een goede verstandhouding.”

Omdat de onderneming er qua grootte zowat middenin viel, moest er op een bepaald moment gekozen worden: krimpen of groeien. “Ik was ervan overtuigd dat we toen te klein waren om te kunnen overleven”, vertelt Claes die daarom koos om verder te groeien. Het gevolg was hij zijn medewerkers meer betrok bij het nemen van beslissingen. Die omschakeling vergde geduld van beide kanten. Maar het belangrijkste was dat ze gaandeweg stappen bleven zetten.

De fusie en de scheiding

Toen Thijs Claes besefte dat Daddy Kate moest groeien om succesvol te kunnen zijn, legde hij contact met een CEO van een ander familiebedrijf. Zij zaten in een gelijkaardige situatie en deelden dezelfde visie. In 2015 was de fusie dan ook een feit. Dit verliep echter niet zonder slag of stoot. “Het is niet evident om twee verschillende bedrijfsculturen samen te brengen. Je probeert iets nieuws te creëren, terwijl ieder terug wil naar zijn eerdere werkmethodiek. Een woelige periode was het zeker, maar ik heb er absoluut geen spijt van. We zijn groot geworden dankzij deze fusie”, vertelt Claes.

Toch bleek dat hun meningen te hard verschilden, wat uiteindelijk leidde tot een vertrouwensbreuk. Zo kwam de familie Claes weer aan het roer te staan. De huidige CEO beschouwt de scheiding als een leerrijke ervaring: “Dan besef je wat er allemaal kan misgaan. Op papier kan alles mooi uitgeschreven staan, maar in realiteit loopt het vaak anders”, benadrukt Thijs.

Investeren in jezelf is cruciaal. Zo kun je als leider snel groeien en je team meenemen in je verhaal

Wat hem geholpen heeft doorheen het traject, is zijn zelfvertrouwen en -kennis. Hij voelde aan wat werkte en wat niet. Ook feedback krijgen van je team is belangrijk. Zo wordt hij jaarlijks geëvalueerd door het management, wat hij leuk vindt!

Claes hamert op een open en duidelijke communicatie: “Je moet voortdurend communiceren en niet wachten tot het functioneringsgesprek. Bij ons worden resultaten gedeeld, we zijn er transparant over. Door openheid verdwijnen taboes en dat komt de samenwerking alleen maar ten goede.”

Een kwalitatieve doelstelling

Bij Daddy Kate is de doelstelling glashelder: binnen 100 jaar nog bestaan als onafhankelijk familiebedrijf. Over ambitie gesproken! Hierbij reikt Claes een kader aan dat voor iedereen binnen de onderneming verstaanbaar is. “Door meer inspraak te geven aan medewerkers, ontstaat er meer zelfstandigheid en zijn we minder afhankelijk van andere instanties. Zo hebben we meer kans om te overleven over generaties heen.”

De CEO denkt steeds op lange termijn en concentreert zich enkel op kwalitatieve in plaats van kwantitatieve doelstellingen. Hij heeft geen cijfers nodig om goed te functioneren. Het voornaamste is dat ze stappen blijven zetten in de juiste richting.

Probeer geen Superman te worden, maar investeer liever in zelfbewustzijn

Ondanks zijn blakend zelfvertrouwen en niet-aflatende energie, is ook Thijs Claes af en toe onzeker. Dan vraagt hij zich af of hij de juiste man op de juiste plaats is. “Ik ben een change manager en kijk dus altijd uit naar veranderingen. In 2009 kwam dat perfect uit, maar is het nog oké nu we ons in een stabiele situatie bevinden?”

Gelukkig zorgt de oprichting van een tweede bedrijf in Frankrijk voor voldoende afleiding. Nieuwe wendingen en uitdagingen zijn dus zeker op komst!

Om af te ronden, drukt Claes collega-bedrijfsleiders het volgende op het hart: “Ken jezelf, weet goed wat jouw sterke én zwakke punten zijn. Laat je omringen door mensen die je zwaktes invullen en zet in op je sterktes. Probeer geen Superman te worden, maar investeer liever in zelfbewustzijn.


Beluister hieronder het volledige podcast-interview