Georges De Feu, co-founder & CEO van healthcare scale-up LynxCare

Georges De Feu, 31 jaar en apotheker van opleiding, is al van jongs af aan bezig met ondernemen. Zijn grootste passie? Healthcare. Sinds vier jaar biedt hij met scale-up LynxCare, waarvan hij co-founder en CEO is, een AI-platform aan voor een efficiënte dataverwerking in de zorgsector. De Feu vindt data delen dan ook cruciaal, dat heeft de een pandemie als COVID-19 nog eens pijnlijk aangetoond: “Mensen hebben nood aan informatie en praktische metingen. De kracht van data en inzichten heeft een enorme impact.”

De Feu is iemand die weet wat hij wil en beredeneerde beslissingen neemt in alles wat hij doet. Het ondernemerschap vergelijkt hij met een rollercoaster: als je bepaalde doelen hebt behaald, vlakt dat euforische gevoel na een paar jaar weer af. Zelf haalt hij energie uit verandering en streeft hij ernaar om een positieve invloed te hebben op de gezondheidssector.

Grenzen verleggen = succes boeken

Volgens De Feu wordt je karakter eerder gevormd door persoonlijke dan professionele momenten. Zo is een jeugdervaring uit zijn middelbare schooltijd hem steeds bijgebleven. Toen hij 15 jaar was, schreef hij een thesis die uitstekend bleek te zijn. Toch kreeg hij er maar matige punten voor omdat de docent wist dat hij meer in zijn mars had.

Ik ben doortastend en ga graag de uitdaging aan om het onmogelijke te realiseren, al moet ik daarbij opboksen tegen een hele sector

“Daardoor kwam ik tot het besef dat je de lat hoog genoeg moet leggen voor jezelf. Ook in een onderneming is dat noodzakelijk. Een onderneming kan maar succesvol zijn met sterke medewerkers waarmee je grenzen kunt verleggen. Die mentaliteit heb je echt nodig in de groeifase.

Zijn idealen worden vooral gebaseerd op Griekse filosofie, die zegt dat je duidelijk moet zijn in je visie en structuren. Daarna kun je pas iets opbouwen. De Feus leerschool was zijn thuis, aangezien zijn moeder ook een ondernemende apotheker was. Zelf legt Georges De Feu zich naar eigen zeggen bij niks neer en wil hij alles onderzoeken. “Ik ben doortastend en ga graag de uitdaging aan om het onmogelijke te realiseren, al moet ik daarbij opboksen tegen een hele sector.”

Oprichting van het eerste bedrijf

In zijn studententijd maakte De Feu kennis met Daan, een van zijn medestudenten. Beide jongemannen beseften dat het niet evident was om in een apotheek zelf bereidingen te maken omwille van strenge regels en kwaliteitshandhaving. Samen zochten ze naar een niche en wilden ze oplossingen vinden voor bepaalde problemen, wat een grote meerwaarde kon betekenen voor de sector.

“We moesten daarvoor op zoek gaan naar externe investeerders en een manier vinden om onze structuur aantrekkelijk te maken voor hen. Om die reden brachten we een aantal apothekers bij elkaar voor een presentatie en die was zeer succesvol”, vertelt De Feu. Zowel zijn toenmalig netwerk als de praktijkervaring heeft hem veel opgebracht. Toch besloot hij enkele jaren later zijn aandelen van Qualenica, want zo heet het bedrijf, te verkopen.

“Na verloop van tijd veranderden onze visies en motieven. Zo wilde ik graag meer inzetten op nichebranding en mijn partner niet. In mijn ogen kan een bedrijf maar één leider hebben, geen twee. Daarom zijn onze wegen uiteindelijk gescheiden”, aldus De Feu.

Transparantie als streefdoel

De Feu legt uit dat er ontzettend veel werk komt kijken bij dataverzameling en -verwerking. Hij vindt het frustrerend dat data in de praktijk vaak niet gebruikt wordt, waardoor er soms onnodige fouten gebeuren. Het is een stevige confrontatie tussen de wetenschap en de praktijk.

Ondernemen is iets specifieks en dat ligt je of ligt je niet. Als je niet tegen de stroom in durft te gaan, kun je er best niet aan beginnen. Er komt immers zoveel op je pad wat je kan demotiveren

Dat komt omdat er te veel massa en te weinig tijd is. Het evenwicht is zoek en artsen nemen zelden de tijd om data te bekijken. Nochtans hebben mensen daar duidelijk nood aan. Daarom willen wij voor transparantie zorgen binnen de sector en aantonen dat het wel degelijk haalbaar is dankzij een efficiënt databeheer. Dit moet op ruimere schaal veranderen, zodat er een groter forum kan worden toegekend.”

Ook voor zijn eigen organisatie wenst De Feu nog meer verandering door uit te breiden. Hij bekijkt dit over een tijdspanne van vijf jaar, waarna er belangrijke stappen gezet moeten worden. Het liefst wil hij dit zelf realiseren, in plaats van het uit handen te geven.

Om af te sluiten, geeft Georges De Feu nog wat advies voor collega-bedrijfsleiders: “Ondernemen is iets specifieks en dat ligt je of ligt je niet. Wees eigenwijs en baseer je op argumenten en data. Als je niet tegen de stroom in durft te gaan, kun je er best niet aan beginnen. Er komt immers zoveel op je pad wat je kan demotiveren.”


Hieronder kan je het volledige podcastinterview met Georges De Feu via Spotify beluisteren: