foto: team Delaware

Innoveren is meer dan ooit een heet hangijzer in het moderne bedrijfsleven. Al mag vernieuwing geen doel op zich zijn, maar wel een middel om als bedrijf de uitdagingen van de markt aan te kunnen. En dat kan zelfs op een heel organische manier. Zoals bij Delaware Consulting. Wij vroegen de Belgische consultants waarom innovatie de basis is van hun succesvolle bedrijfscultuur. En vooral, hoe ze dat in de praktijk omzetten.

Innovatie in elke bedrijfsvezel

Delaware Consulting is een jong consultancy-huis dat wereldwijd ruim 1400 professionals telt. Opmerkelijk: het bedrijf heeft een unieke en inspirerende innovatiecultuur. Dankzij een aantal interne, structurele beslissingen sijpelt innovatie door tot in alle bedrijfslagen:

Zo zijn de mandaten van de CEO en van de voorzitter van de Raad van Bestuur begrensd in de tijd. Beiden staan met een maximum van 5 jaar aan het roer. Dat de mandaten toch verlengd worden is een mogelijkheid, maar dat kan enkel voor een periode van 1 jaar. De fakkel zo snel doorgeven is een bewuste keuze. Dankzij die strategie geeft Delaware haar medewerkers de kans om te groeien en zich verder te ontwikkelen. Op deze manier is er een continue stroom van nieuwe, frisse ideeën.

Daarnaast vormt binnen Delaware een horizontale organisatiestructuur het fundament. Korte communicatielijnen en een bottom-up-cultuur stimuleren constructieve en nuttige feedback van medewerkers. Het geeft hen de ruimte om nieuwe initiatieven op poten te zetten.

Innovatieproces boosten. Hoe begin je eraan?

Een frisse en vooruitstrevende bedrijfscultuur betekent een vruchtbare bodem voor tal van interne innovaties, zoals de Delaware Game of Operational Excellence. Deze business game werd in 2013 bedacht door de jonge Delaware-consultants Alexander Naessens en Simon Nuttin.

foto: Alexander Naessens en Simon Nuttin

De business game ontstond vanuit een reële behoefte van het consultants-duo: “In 2011 startten we zelf bij Delaware Consulting als SAP-consultant, maar eigenlijk hadden we SAP nog nooit van dichtbij gezien. In onze opleiding handelsingenieur misten we een stuk praktijkervaring, waardoor het moeilijk was om de link tussen theorie en praktijk te leggen. Net daar wilden we iets aan doen.”

Dankzij de horizontale organisatiestructuur was het voor de ondernemende consultants heel eenvoudig om met hun idee rechtstreeks naar de CEO te stappen: “Eens er een proof of concept op tafel lag, werd het voorstel snel verankerd en kreeg het ook de nodige ondersteuning van verschillende departementen. Ik denk dat dat inderdaad uniek is aan Delaware”, zegt Alexander.

Een stevig fundament voor de toekomst

Delaware Consulting heeft een influx nodig aan jonge schoolverlaters met een passie voor technologie, zoals SAP. Waarom? Deze constante verjonging gaat gepaard met een stroom van nieuwe ideeën en initiatieven. Mede hierdoor kan Delaware de concurrentie achter zich laten, en innoverend uit de hoek komen.

Met die doelstelling in het achterhoofd werd de Delaware Business Game voor het eerst gelanceerd in 2014. Tijdens de game krijgen schoolverlaters de kans om ervaring op te doen met een realistische business case, de theorie om te zetten naar de praktijk én kunnen ze zich een beeld vormen van het takenpakket van een (SAP-)consultant. Verder kunnen ze ook proeven van de bedrijfscultuur binnen Delaware en komen ze gedurende de game in contact met veel ‘Delawarians’ waaronder bijvoorbeeld ook de CEO.

Daarnaast is dat een mooi antwoord op de gekende stages, die vaak vrijwillig zijn en niet altijd praktisch haalbaar. Simon: “In veel opleidingen is er tegenwoordig een verplichte stage voorzien, maar dat was bij ons niet het geval, waardoor we een stuk praktijkervaring misten. Daarom vullen wij die lacune op met deze game. Bovendien bereiken we op die manier een grote groep studenten, zonder hen te veel te belasten met extra-curriculaire activiteiten.”

Concreet werken de studenten, gedurende vier weken, in teams en in een realistische setting aan een virtuele case. Op die manier leren ze de SAP-business beter kennen, maar ontwikkelen ze ook belangrijke vaardigheden, zoals initiatief nemen, creatief, pragmatisch en probleemoplossend denken, in team werken en stressbestendigheid. Delaware beloont ook de inspanningen. De winnaars mogen op citytrip én kunnen hun carrière mogelijks starten bij het bedrijf.

De effecten van een business game op de interne werking

De business game van Alexander en Simon toont mooi aan hoe een innovatieve bedrijfscultuur vruchten afwerpt. Zo werd intussen de organisatorische fakkel doorgegeven aan onder andere Lieze Verdonck, de winnares van de allereerste editie. Lieze geeft de business game nu een nieuwe dimensie waardoor het concept weer de kans krijgt om verder verbeterd te worden.

Verder wordt ook de feedback van de studenten elk jaar verzameld en grondig geanalyseerd. Hiermee gaan de organisatoren telkens aan de slag om de business game jaar na jaar te optimaliseren en mee te laten evolueren met de studenten.

Momenteel zijn er denkpistes voor een Waalse editie. Maar ook over een online variant of een ingekort event wordt nagedacht. In ieder geval draaien de hersenkronkels bij Delaware op volle toeren om in de toekomst een nog efficiënter concept te ontwikkelen. En eentje dat ook makkelijk uitrolbaar is naar de buitenlandse sites, zoals Frankrijk, Nederland of de Verenigde Staten.

Meer weten over de business game van Delaware? Neem dan hier snel een kijkje.