Gelijkheid en diversiteit op de werkvloer: toegegeven, het klinkt heel nobel maar in de praktijk wil het nog niet echt vlotten. Zeker in België zie je nog te weinig voorbeelden. Een gemiste kans, aangezien verschillende studies aantonen dat het de betrokkenheid en productiviteit van werknemers kan verhogen en dus een positief effect heeft op de bedrijfsresultaten. We vroegen het aan Molly Q. Ford, Director Global Equality Programs bij Salesforce, het Amerikaanse miljardenbedrijf dat ook op vlak van diversiteit en gelijkheid toonaangevend is.

Chief Equality Officer

Dat het Salesforce menens is, werd in september 2016 nog maar eens duidelijk toen dé pionier en wereldmarktleider in CRM en cloud oplosssingen, Tony Prophet (ex-Microsoft) aantrok om de nieuwe functie van Chief Equality Officer een juiste invulling te geven. In een interview liet hij het volgende optekenen: "Salesforce doet er alles aan om zijn werknemers het gevoel te geven dat ze deel uitmaken van een community, van een hechte familie. Mensen gaan naar waar ze worden uitgenodigd maar blijven waar ze zich welkom voelen. Dat thuis-gevoel willen wij hen bieden."

Nog volgens Tony Prophet, die zijn rol omschrijft als een advocaat die de rechten van alle medewerkers verdedigt, beseffen bedrijfsleiders niet hoe ze met hun business een enorm positieve impact kunnen hebben op de wereld en zo in staat zijn de sociale verandering te faciliteren.

“Ongelijkheid, in al haar vormen, is een actueel probleem dat iedere onderneming met alle mogelijke middelen zou moeten bestrijden”

Veel werk voor de boeg

Een overtuiging die ook Molly Q. Ford, samen met haar tienduizenden Salesforce-collega’s, deelt. In een telefonisch interview met Bloovi geeft ze tekst en uitleg. “Als je ziet welke impact technologie heeft op onze samenleving en hoe we daar allemaal van profiteren, kun je niet anders dan concluderen dat ons bedrijf alle middelen in handen heeft om dit veranderingsproces mee te bewerkstelligen. Dat doen we door middel van een doorgedreven diversiteitsbeleid en sterke focus op gelijkheid!”

Molly erkent dat zelfs Salesforce -nochtans toonaangevend op vlak van gelijkheid en diversiteit op de werkvloer- nog een lange weg heeft af te leggen. “Succes kun je maar bereiken door onderweg veel stappen te nemen. Dat hebben we de voorbije jaren dan ook gedaan”, zegt ze. “Want of het nu gaat om geslacht, seksuele geaardheid, ras, land van herkomst of religie, voor Salesforce is gelijkwaardigheid een absolute kernwaarde. Bij ons is dat geen hol begrip, het is iets waar we dagelijks naar handelen en wat intussen is doorgesijpeld in alle geledingen van onze organisatie én van ons leven. Gelijke kansen voor iedereen slaat overigens niet enkel op de eigen medewerkers, maar ook op onze klanten, partners, maatschappelijke organisaties en de wereld om ons heen. Maar het kan en moet dus allemaal nog veel beter. Vandaar dat we onszelf voortdurend in vraag stellen.”

“Gelijke kansen slaat niet enkel op de eigen medewerkers maar ook op onze klanten, partners, maatschappelijke organisaties en de wereld om ons heen”

Vier pijlers rond gelijkheid

Of de strategie rond gelijkheid en diversiteit al dan niet succesvol is, wordt afgetoetst aan vier pijlers waarmee Salesforce denkt maximale impact te kunnen maken. Molly Ford somt ze graag even voor ons op: gelijke verloning, gelijke kansen, gelijke promoties en gelijke rechten.

“Eerst en vooral trachten we de loonkloof tussen man en vrouw helemaal te dichten. Gelijke kansen betekent dat we streven naar het creëren van een bedrijf dat is gericht op diversiteit en integratie, zonder belemmeringen voor vooruitgang. Gelijke promoties houdt in dat we -door iedereen toegang te verlenen tot onderwijs en opleiding- alles in staat stellen om op te schakelen naar een gediversifieerde werkplek van de toekomst. Salesforce is van mening dat onderwijs voor iedereen het pad kan effenen. Vandaar dat we ons online leerplatform publiek toegankelijk maken.”

“Onze vierde en laatste pijler gaat over gelijke rechten. Salesforce komt op voor de gemeenschappen waarin we leven en werken. In Indianopolis, waar Salesforce zijn op één na grootste hoofdkantoor heeft, nam onze CEO -door te dreigen met boycots- een duidelijk standpunt in tegen de wetgeving die holebi’s en transgenders discrimineert. Omdat dit lijnrecht indruist tegen alles waar wij als bedrijf voor staan en veel van onze werknemers en klanten hier rechtstreeks slachtoffer van zijn.”

Vrijwilligerswerk

Van nieuwe werknemers verwacht Salesforce dat ze al op hun eerste werkdag vrijwilligerswerk doen. “We willen iets terugdoen voor de samenleving, het maakt deel uit van ons DNA.” Met veel passie vertelt Molly over het 1-1-1 model van Salesforce en hoe het Amerikaanse bedrijf ieder jaar opnieuw 1% van de winst, 1% van de middelen en 1% van de tijd vrijmaakt voor de samenleving. “Elke werknemer krijgt 7 betaalde dagen om zich in te zetten voor non-profitorganisaties of onderwijsinstellingen. De bonus van 1.000 dollar die men op het einde van het jaar ontvangt, wordt dan geschonken aan een goed doel naar keuze. Wereldwijd hebben onze 26.000 medewerkers intussen al meer dan 2,3 miljoen uur vrijwilligerswerk gedaan! Door ons onbezoldigd in te zetten voor met minderbedeelden die niet over dezelfde privileges beschikken en geen stem noch platform hebben, kunnen we als bedrijf iets teruggeven aan de maatschappij.”

“Wereldwijd hebben onze 26.000 medewerkers intussen al meer dan 2,3 miljoen uur vrijwilligerswerk gedaan”

Transparantie en vertrouwen

“Uiteraard wil Salesforce -net als alle andere bedrijven- de beste mensen met de juiste competenties aantrekken”, geeft Molly aan. Maar het succes berust net zo goed op vertrouwen en vertrouwen begint met transparantie. Ten aanzien van klanten maar ook het eigen personeel. “Zo vinden wij het bijvoorbeeld normaal dat iedere werknemer -op welk niveau ook- geïnformeerd wordt over de koers die het bedrijf in de toekomst wil varen. Ons vertrouwen in mensen is groot, wij geloven oprecht dat de ander het juiste zal doen. Zowel intern als extern wordt er samengewerkt alsof iedereen familie van elkaar is: heel transparant, met vertrouwen en gezamenlijke inzet voor duidelijke doelen.”

Werknemers die Salesforce verlaten voor een nieuwe professionele uitdaging, blijven altijd welkom om er terug aan de slag te gaan. “In de Verenigde Staten noemt men dat ‘boomerang employees’. We koesteren iedereen die ooit lid is geweest van de Ohana-familie.

The Spirit of Ohana

Het woord is gevallen: Ohana, wat Hawaïaans is voor familie.
Bij Salesforce staat het synoniem voor een hecht ecosysteem van werkgevers, klanten, partners en gemeenschappen. “We dragen zorg voor elkaar, hebben plezier, respecteren elkaar en werken hard om van de wereld een betere plek te maken”, vertelt Molly. Ze vertelt hoe kersverse Salesforce-werknemers op hun eerste werkdag een traditionele Hawaiiaanse bloemenkrans om de nek gehangen krijgen en zo verwelkomd worden als nieuw lid van de familie.”

Gelijkheid zorgt voor betere resultaten

Ondernemingen die fors inzetten op diversiteit en gelijkheid halen daar bijna altijd commercieel voordeel uit, weet Molly Ford. “De best presterende teams zijn teams waar de diversiteit groot is en waar mensen -ongeacht hun diploma’s- de kans krijgen om te participeren. Heeft iedereen in het team een gelijke stem? Wordt er effectief geluisterd naar ieders mening? Als mensen voelen dat ze gelijk worden behandeld, gaan ze zich meer betrokken voelen en komt dit de productiviteit ten goede.”

“De best presterende teams zijn teams waar de gelijkheid en diversiteit groot is, ongeacht het diploma dat de teamleden op zak hebben”

Een onderzoek van McKinsey geeft haar gelijk: bedrijven met een uitgebalanceerde mix van mannen en vrouwen zouden 15% beter presteren. In het geval van een sterke etnische diversiteit, kan de productiviteit zelfs tot 35% toenemen.”

Beste werkplek voor millennials

Voor het derde jaar op rij pronkt Salesforces op de Forbes-lijst van beste werkplekken voor millennials. Studies laten zien dat deze grootste groep onder de werkende bevolking bijna altijd kiest voor doelgerichte bedrijven. Molly weet waarom: “Men wil deel uitmaken van een organisatie die waarden uitdraagt waar zij zich kunnen in vinden. Millennials geloven bijvoorbeeld heel sterk in het belang om iets terug te geven aan anderen en gelijkheid voor iedereen.”

Afsluiten doet Molly Ford met volgende boodschap: “Mochten alle bedrijven gelijkheid op de werkvloer als doel stellen en daar evenveel energie in steken als ze doen in het creëren van nieuwe markten en producten, de wereld zou er al een stuk beter uitzien!”

Wil jij ook aan de slag bij dit internationale bedrijf dat onophoudelijk investeert in diversiteit en gelijkheid? Dan hebben we goed nieuws voor jou, want Salesforce zoekt nog tal van nieuwe collega’s! Bekijk hier de openstaande vacatures!