Digitale transformatie, als bedrijf kun je er tegenwoordig niet meer om heen. Alleen krijgen heel wat grote en kleine spelers het proces niet altijd van de grond. Hoe je digitale transformatie nu eigenlijk doelgericht plant en op touw zet? Bloovi redactrice Magali De Reu vroeg het aan Felix De Clercq, senior digital marketing strategist bij delaware⎪digital.

#1 Breng je doelstellingen nauwkeurig  in kaart

Ja, de bedrijfswereld beseft dat ze onderhevig is aan een gigantische digitale shift. Toch mag je als onderneming niet onbezonnen te werk gaan, zo stelt Felix. “Je moet aan boord zijn omwille van de juiste motieven”, vertelt hij aan Bloovi. “Ik kan niet voldoende benadrukken hoe cruciaal het is om eerst je doelstellingen nauwgezet in kaart te brengen. Anders gooi je toch al je geld en middelen weg. Met een eenzijdige inside-out doelstelling die klinkt als ‘de digitale marktleider zijn tegen 2020’, zal je niet ver springen.”

“Digital mag geen doel zijn, wel een groeimiddel”

De foute beweegreden beschouwt Felix als dé oorzaak dat digitale transformatie in de praktijk dikwijls fout loopt. “Of starten bedrijven hun digitale transformatie op vanuit een veel te  technische benadering - of het plan is meteen véél te high-level”, gelooft hij. “Je hebt heus geen zware studie van 100 pagina’s nodig waarin enkel staat dat jouw bedrijf tegen 2020 digital leader wil zijn in de sector. Je doelstellingen moeten zo concreet, en eigenlijk vooral zo SMART mogelijk zijn. Een goed begin zou zijn: welke transformatie levert de meeste impact op voor mijn bedrijf? Hoe worden mijn klanten en wij daar zelf beter van? Vergeet niet: digital is en blijft een middel om te groeien - het mag geen doel zijn.”

Toch is het uitstippelen van de doelstellingen geen evidente stap: alle neuzen moeten vanaf het begin in dezelfde richting staan. “Je hebt inderdaad een bedrijfscultuur nodig die digitale transformatie toelaat”, knikt Felix. “De CEO  (of CDO) weet waar het bedrijf naartoe moet groeien en dus is hij diegene die juiste de talenten activeert naar concrete doelstellingen.

#2 Begrijp de noden van je klanten

In een tweede fase is het aan jou om je bedrijfsdoelstellingen te laten aansluiten op de noden van je klanten. “Eigenlijk staan bedrijven veel te weinig stil bij datgene wat hun potentiële en bestaande klanten van hen verwachten”, laat Felix weten. “Als je daar doorgedreven research naar voert via personas en marktonderzoek, dan zal je ontdekken dat je vaak zelfs niet té groots moet denken. Digitale transformatie bevindt zich soms in kleinere dingen dan je zou denken. De kans is groot dat je van ‘we willen iets met AR en VR doen’ evolueert naar ‘we moeten onze web content aanpassen opdat de bezoeker zo een betere invulling van z’n noden geniet. Zulke zaken lijken heel saai, maar ze zijn wel de absolute basis. Als je die niet hebt, dan zal het resultaat van je inspanningen als een kaartenhuisje in elkaar zakken.”

“Soms hoef je het zelfs niet te ver te zoeken”

Om de behoeften van je eindklant zo goed mogelijk te begrijpen, heb je ondersteunende tools nodig. Ook op dat vlak is het naar verluidt best mogelijk dat je het - opnieuw - niet per se ver hoeft te zoeken. “Indien je als bedrijf reeds enkele grote stappen hebt gezet in digital, dan heb je logischerwijs ook andere tools nodig om je proces te laten slagen”, bevestigt Felix. “Is er weinig sprake van digitale maturiteit, dan is het een kwestie van te beginnen bij de basics. Ik denk dan aan een contentmanagementsysteem of een CRM.”

>>> Lees hier hoe je start met digital transformation. 

#3 Leg je prioriteiten vast volgens een roadmap

Stap een en twee met glans doorstaan? Heb je een aantal ideeën in het kader van digitale transformatie? Mooi, nu heb je de basis om in fase 3 je prioriteiten vast te leggen voor de uitvoering. Die prioritering doe je volgens 1) de impact  voor het bedrijf en haar klanten en 2) de haalbaarheid voor de organisatie.

“Duidelijke to do’s en quick wins zijn een ultieme combinatie voor digitale transformatie”

“Het is aan jou om te evalueren welke doelstellingen het meest dringend zijn”, weet Felix te vertellen. “Vooral voor je klanten, maar ook volgens je bedrijf. Maar zolang je fameuze ideeën niet meteen haalbaar zijn, mag je er niet aan beginnen. Stel jezelf dus de vraag of je over de nodige resources beschikt om je digitaal transformatief idee uit te voeren. Als dat niet het geval is, dan mag dat idee geen prioriteit zijn. Vervolgens leg je al die prioritaire actiepunten vast in een roadmap. Je weet wel - de to do’s om je digitale transformatie te bereiken. Op dat ogenblik krijgt dat technische aspect uiteraard wel een duidelijkere invulling.

Ik raad ook aan om een aantal actiepunten op te nemen die je snel kunt implementeren. Bijvoorbeeld het inzetten van de juiste content voor lead generation. Of laat ik het zo stellen: duidelijke to do’s en quick wins vormen een ultieme combinatie!”

Felix vindt dat er qua uitvoering idealiter een kleine groep medewerkers is die een eerste prototype uitvoeren van de meest prioritaire  actiepunten. “Eigenlijk is het vergelijkbaar met een start-up”, lacht hij. “Anderzijds moet de verandering van hogerop worden gestuurd door de CEO of een andere C-level functie. Als de piloot niet aan boord is, zal je transformatieproject geen vliegende start kunnen maken.”

Wil je ook je digitale transformatie in gang zetten? Ontdek hier de mogelijkheden van delaware⎪digital!