Wie aan de GDPR denkt, ziet meestal voornamelijk regels opdoemen, boetes en verplichtingen. Maar, zo zeggen Siegert Dierickx en Peter Vertongen van het data & analytics bureau Multiminds, het GDPR is ook een verhaal van nieuwe kansen. Meer nog dan de mogelijkheden van je bedrijf aan banden te leggen, kan de nieuwe Europese richtlijn de mentaliteit binnen je bedrijf immers veranderen. Al zal dat volgens MultiMinds in vele gevallen niet zonder slag of stoot gebeuren.

Het Aalsterse MultiMinds is gespecialiseerd in analytics. Met behulp van de nieuwste technologie op vlak van data en analytics helpt MultiMinds bedrijven bij het analyseren van hun bedrijfsgegevens om tot nieuwe klant- en marktinzichten te komen. Steeds meer bedrijven hebben interesse in deze data driven approach, zegt Peter Vertongen, digital transformation & data consultant bij MultiMinds: “Sinds de interesse in big data is geëxplodeerd, zijn zowat alle Belgische bedrijven in data analyse beginnen investeren. Uiteraard is niet elk bedrijf in eenzelfde mate data-driven. Ik denk niet dat er vandaag nog veel Belgische bedrijven zijn die geen persoonsgegevens van hun klanten bijhouden. Maar kijken we naar bedrijven die ook daadwerkelijk met klantengegevens aan de slag gaan en daar waardevolle informatie uit puren, dan kom je al aan een veel lager cijfer. En bij de bedrijven die het wél al doen, zit de informatie vaak nog te verspreid. Iemand volgt bijvoorbeeld Google Analytics op, maar de Facebook-statistieken zitten bij een heel ander departement. Of alle data blijft bij IT of BI zitten en is niet zeer toegankelijk voor andere departementen zoals marketing of customer service. Data is niet alleen maar een IT of BI-verhaal, alle departementen komen met data in aanraking. En alle departementen kunnen er hun voordeel uit halen.”

Peter Vertongen en Siegert Dierickx

"Het ironische is dat het merendeel van de regels uit de GDPR vroeger al van toepassing waren"

De impact van de GDPR

Door alle aandacht die vandaag naar de GDPR gaat, ziet Siegert Dierickx, mede-oprichter van MultiMinds,de mentaliteit bij veel bedrijven veranderen. “Het goede aan de GDPR is dat hij zorgt voor een duidelijk kader en awareness heeft gecreëerd rond data. Het ironische is dat het merendeel van de regels uit de GDPR vroeger al van toepassing waren. Maar in die oude wetgeving was niet altijd uitdrukkelijk bepaald hoe die regels concreet moesten uitgewerkt worden. Nu zijn veel zaken veel scherper gesteld, en zit er een reële stok achter de deur voor wie de regels niet uitvoert. Daardoor sijpelt het bewustzijn van data momenteel door naar alle niveaus van een bedrijf. Zo goed als elk departement van een bedrijf komt immers in aanraking met gegevens en moet daar voorzichtig en respectvol mee omgaan. Maar daardoor beginnen de verschillende departementen data ook naar waarde te schatten. Momenteel lijkt iedereen opeens te beseffen over hoeveel data ze eigenlijk wel beschikken. En dan rijst natuurlijk de vraag: wat gaan we hier mee aanvangen? Bedrijven ontdekken steeds vaker dat ze veel zaken kunnen meten en hun activiteiten op basis van cijfers kunnen bijsturen. Tot nu toe volgden de meeste bedrijfsleiders hun buikgevoel, zeker in kmo’s. Of ze vertrouwden de consensus. Sinds de GDPR hen de weg naar de data heeft getoond, volgen ze steeds vaker analyses van de cijfers. En die blijken vaker betrouwbaar dan een buikgevoel.

"Vaste gewoontes doorbreken is moeilijk. Het ligt nu eenmaal in de aard van de meeste mensen om een inherente weerzin te voelen voor verandering"

De inherente weerzin voor verandering

Toch zal het volgens Peter nog heel wat voeten in de aarde hebben eer bedrijven volledig data driven zijn: “Grote veranderingen zijn nooit eenvoudig. Processen moeten aangepast worden, werkmethodes moeten veranderen, ... . Maar vaste gewoontes doorbreken is moeilijk. Het ligt nu eenmaal in de aard van de meeste mensen om een inherente weerzin te voelen voor verandering. Een ander aspect van de data-driven benadering die voor weerstand kan zorgen, is dat zaken meer en meer geautomatiseerd worden. Daardoor is er minder nood aan een groot overlegplatform en hoeven minder mensen geconsulteerd te worden over bepaalde beslissingen. Er zal bijvoorbeeld minder beslist hoeven te worden door een marketing manager. Een algoritme zal het antwoord immers al klaar en duidelijk gegeven hebben, zodat iedereen meteen weet wat er te doen staat. Heel wat managers en departementen gaan zichzelf dus moeten heruitvinden. Dat gaat vermoedelijk meer dan eens tot conflicten leiden. Maar bedrijven moeten die fase doorgaan om tot een nieuw evenwicht te komen. Een evenwicht waarin iedereen veel hechter gaat samenwerken. Waarin data vanuit verschillende hoeken volop met elkaar wordt gedeeld, zodat er nieuwe, betere beslissingen kunnen worden gemaakt op vlak van marketing, sales en alle andere activiteiten van een bedrijf. Dat wordt de grote uitdaging die bedrijven nu te wachten staat: hoe krijgen we alle neuzen weer in de goede richting?

Workshops op maat

Siegert kent alvast één oplossing om de data-driven cultuur sneller te verspreiden binnen een bedrijf: “De juiste opleidingen en coaching kunnen hier een verschil in maken. Op voorwaarde dat men rekening houdt met de context van het bedrijf. Opleidingen rond het gebruik van data en de GDPR moeten altijd volledig afgestemd zijn op de fase waarin een bedrijf zich bevindt. Bedrijven die bijvoorbeeld nog helemaal niet bezig zijn met data, zullen eerder een theoretische kennismaking nodig hebben, terwijl bedrijven die zich al goed bewust zijn van het nut, eerder in de praktijk willen duiken. En dan zijn er ook de bedrijven die hun bedrijfscultuur en attitude naar data willen aanpassen. Daarom voeren we altijd eerst een assessment uit, waarbij weonderzoeken waar een bedrijf zich momenteel bevindt. Op basis daarvan creëren we een workshop op maat, waarvoor we samenwerken met een juridisch bureau. Wij creëren awareness rond data en inspireren de verschillende departementen rond alle mogelijkheden; onze juridische partner zet vervolgens alle technische processen uiteen. Zo kunnen we de transitie van een bedrijf aanzienlijk versnellen.”

Wil jij ook de data-driven cultuur binnen je bedrijf aanwakkeren? Contacteer MultiMinds dan via de volgende link voor een unieke workshop, op maat van je bedrijf en je medewerkers.