Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.’ Een quote van Einstein, en hij had overschot van gelijk. Het geldt voor vele zaken in het leven en vooral ook op de werkvloer. Paradoxaal genoeg moet je om vooruit te gaan, beginnen met jezelf uit balans te brengen. Als we lopen, heffen we een voet op voor de andere. Je moet dus met andere woorden even uit je comfortzone stappen om verder te stappen.

Met de digitale (r)evolutie is dat wel heel toepasselijk. “De statistieken en prognostieken liegen er niet om”, opent Olivier Lambert, CEO van het opleidingscentrum Cevora. “De helft van de jobs die we in 2030 zullen uitoefenen, bestaat vandaag nog niet. Positief, maar niks nieuws onder de zon. Als we vandaag naar de arbeidsmarkt kijken, dan zien we veel banen die pakweg 15 jaar geleden nog niet bestonden. Een community manager, een social media manager, een data scientist,... Wat ook een feit is: bijna 100% van de hedendaagse jobs die wel behouden blijven, zullen een grondige wijziging ondergaan. De wereld verandert en dat heeft een serieuze impact op ons professionele leven.”

Aanpassen is de boodschap

Robotica en artificiële intelligentie zijn aan een serieuze opmars bezig. Alles evolueert in een hoog tempo. De mens houdt over het algemeen niet van veranderingen. Toch zijn veranderingen sinds jaar en dag een constante in het leven. De digitale evolutie is bovendien geen bedreiging, maar een opportuniteit. Aanpassen is de boodschap. We moeten nieuwe vaardigheden aanleren om klaar te zijn en professionele kansen te creëren.
“De technologiefederatie Agoria heeft een studie laten uitvoeren over de impact van de digitalisering op de arbeidsmarkt. Hieruit blijkt dat voor iedere job die door de digitalisering verloren gaat, er 3,7 nieuwe bijkomen”, schetst Lambert.

Onze doelstelling is dan ook om de omscholing te verzekeren en de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden te begeleiden

Het is duidelijk dat we de digitale evolutie als een opportuniteit zien“, beklemtoont Lambert. “Onze doelstelling binnen onze organisatie is dan ook om de omscholing te verzekeren en de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden te begeleiden. Die zijn essentieel om in de toekomst professioneel mee te tellen.”

Reskill & Upskill

Bijleren betekent ook dat je dynamisch, nieuwsgierig en goed bezig bent in je job. “In feite kun je onze opleidingen indelen in twee hoofdthema’s: Reskill en Upskill. Bij Reskill gaat het om het begeleiden van mensen wiens job door de digitalisering dreigt te verdwijnen”, verduidelijkt de CEO van Cevora. “Ze lopen een hoog risico werkloos te worden, als ze het heft niet in handen nemen. We leren hen nieuwe competenties aan, zodat ze beter voorbereid zijn.

Cevora opleiding

Uiteraard zijn we er ook voor degenen die zonder job zitten. Als voorbeeld neem ik vaak de functie van boekhouder. Zij zullen in de komende jaren hun job fundamenteel zien veranderen of zelfs zien verdwijnen. Werkgevers moeten daarin hun verantwoordelijkheden nemen en ervoor zorgen dat deze boekhouders zich tijdig kunnen bijscholen. Momenteel zijn er pakweg 250.000 werkzoekenden in België en 100.000 banen die niet ingevuld geraken, vooral in het domein van de digitalisering. Dat is economisch en sociaal een onaanvaardbare situatie”, aldus Lambert.

“Als we dan kijken naar een elektronicabedrijf zoals bijvoorbeeld Ricoh zien we dat 54% van hun omzet uit nieuwe activiteiten komt. Die nieuwe activiteiten zorgen ervoor dat hun mensen mee moeten evolueren en mee moeten groeien met het bedrijf, zowel wat technologische skills als andere competenties betreft. En dat liefst voordat het onvermijdelijk wordt. Om bovenstaande het hoofd te bieden besloot Ricoh om een deel van haar personeelsleden te reskillen.

Wie levenslang bijleert en aan zijn zelfontwikkeling werkt, voelt zich nuttig, gewaardeerd en gemotiveerd

Cevora heeft een belangrijke rol te spelen om de kloof te dichten tussen enerzijds de werkzoekenden en anderzijds het tekort aan bepaalde profielen. “Door de verscheidene opleidingen die we aanbieden, kunnen we deze uitdaging aangaan. Het onderwijs moet uiteraard ook zijn steentje bijdragen, mee op de boot springen en mee evolueren.”

Upskill - Levenslang leren

Wie levenslang bijleert en aan zijn zelfontwikkeling werkt, voelt zich nuttig, gewaardeerd en gemotiveerd. “Bij Upskill gaat het om het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden in bestaande jobs, die niet verloren dreigen te gaan. We willen er voor zorgen dat onze opleidingen een functionele impact hebben, maar ook een emotionele meerwaarde creëren." gaat hij in één adem verder. Het is ook een manier om toekomstgericht te zijn en zin te geven aan je professionele leven.

“Er is nood aan nieuwe high-level opleidingen van goede kwaliteit. Wij garanderen het overbrengen van kennis op masterclass-niveau. We zijn gidsen die mensen begeleiden in hun carrière. De verschillende type opleidingen zijn door de jaren heen veranderd. Cevora biedt korte, maar krachtige opleidingen aan, die bovendien heel praktisch en concreet zijn.”

Voor de dienstverlenende bedrijven binnen het paritair comité 200 zijn de opleidingen van Cevora gratis

Wat velen niet weten: voor de dienstverlenende bedrijven binnen het paritair comité 200 zijn de opleidingen van Cevora gratis. “Veel werknemers zijn hier inderdaad niet van op de hoogte en dat moet uiteraard veranderen. We spreken over een 55.000 bedrijven en 440.000 werknemers, dus ongeveer 20% van de werknemers van België. Ook de ICT-sector en de reclame-en digitale marketingbedrijven vallen daaronder. Toch wil ik benadrukken dat de opleidingen in feite niet gratis zijn, maar voorgefinancierd door die bedrijven. Maar het kost de werknemer niets, dat klopt.”

Cevora opleiding

“De digitalisering maak het ook mogelijk om op voorhand al materiaal op te sturen, zodat we de dag zelf meteen tot de kern van het thema kunnen gaan. We hebben meer dan 100 opleidingen in verschillende domeinen. Het gaat daarbij om het aanleren van nieuwe competenties, maar ook om het bijbrengen van soft skills. Dat soort vaardigheden gaan in de toekomst het verschil maken. Onze opleidingen draaien dus vooral rond de 4 C’s; Creativity, Communication, Cooperation and Critical thinking. Voor de jobs van de toekomst zijn dat essentiële pijlers”, aldus Lambert.

Investering voor de onderneming

Hoewel opleidingen dus broodnodig zijn, zijn niet alle werkgevers even happig om hun werknemers te stimuleren om zich bij te scholen. “Een werkgever die zijn werknemer een dag ziet vertrekken voor een opleiding, weet dat zijn werk die dag zal blijven liggen. Een begrijpelijke angst, zeker voor kmo’s. Maar het is een kortetermijnvisie. De ondernemer die ziet dat het voor de werknemer en ook voor zijn onderneming een goede investering is, heeft het begrepen. Hij heeft bovendien onrechtstreeks betaald voor de training. Het zou dus onverstandig zijn om er géén gebruik van te maken. Wij staan garant voor de return on investment”, vertelt Lambert.

“In mijn ogen helpt Cevora mensen voor te bereiden op de beroepen van morgen. We geloven dat jezelf ontwikkelen dé manier is waarop werknemers veerkrachtig en gemotiveerd aan het werk blijven. En wanneer jouw werknemers groeien, dan groeit het bedrijf vanzelfsprekend mee.”

Wil jij jezelf ook (gratis) upskillen of reskillen? Ontdek dan de opleiding die bij jou past.