Artificiële intelligentie vindt steeds meer haar weg naar het bedrijfswereld en zal die ook grondig transformeren. Dat houdt ook in dat de ondernemingen zelf daar klaar voor zullen moeten zijn. Mede om die reden besliste IBM, een marktleider in dit domein, mee te werken aan ‘AI in Business’, de allereerste Europese onlinecursus rond artificiële intelligentie voor bedrijven en werknemers.

Optimalisatie van bedrijfsprocessen, predictive maintenance, beter afvalbeheer … Artificiële intelligentie kan een zegen zijn voor het bedrijfsleven en maakt medewerkers beter door in de vorm van augmented intelligence hun takenpakket te stroomlijnen. Zo kunnen die medewerkers zich meer op hun skills focussen en meerwaarde creëren. Maar dat vraagt in de moderne arbeidsmarkt wél een inspanning. Dat blijkt onder meer uit The Enterprise Guide to Closing the Skills Gap’ van IBM, een onderzoek bij 5.250 executives uit 37 landen rond de impact van veranderingen op de arbeidsmarkt.

Volgens dat grootschalig onderzoek zullen 120 miljoen werknemers van de tien grootste economieën binnen drie jaar moeten om- of bijgeschoold worden om zo de ontwikkelingen van AI en intelligente automatisering bij te houden. In datzelfde onderzoek gaf 90 procent van de respondenten aan dat digitale competenties een belangrijke factor zijn om hun activiteiten in nieuwe markten uit te breiden. Anderzijds, en hieruit blijkt weer die centrale positie van de mens in industrie 4.0, blijft de business ook sterk vragen naar werknemers met ervaring in en knowhow van de desbetreffende sector.

Het lijkt dus logisch om al op de schoolbanken aandacht te hebben voor die digitale en technologische skills. Helaas is België het enige land in Europa dat geen officieel STEM-programma voor studenten heeft. Daarom zijn onder meer lokale initiatieven rond augmented intelligence een must. Zeker als je weet dat de tijd die nodig is om de vaardigheidskloof te dichten door training in amper vier jaar tijd met ruim factor tien zijn toegenomen. In 2014 duurde het gemiddeld drie dagen om de capaciteitskloof te dichten, in 2018 is dit gemiddelde opgelopen tot 36 dagen.

Meer dan wishful thinking

Een goede reden dus voor IBM om mee te werken aan ‘AI in Business’, de allereerste Europese onlinecursus over artificiële intelligentie voor bedrijven en werknemers. In minder dan vier uur hebben de deelnemers de basisprincipes en zakelijke mogelijkheden van artificiële intelligentie beet en krijgen ze praktische begeleiding om er zelf mee aan de slag te gaan en augmented intelligence in hun organisatie te implementeren. Belangrijk is ook te weten dat deze cursus door experten gegeven wordt die hun kennis graag doorgeven.

Met deze nieuwe onlinecursus willen Agoria en IBM het (cruciale) gebruik van artificiële intelligentie in de Belgische industrie versnellen, door in de eerste plaats in te zetten op het verhogen van de digitale kennis van alle werknemers – dus niet top-down, maar bottom-up - want als de werknemer tegen zijn zin in dergelijke programma’s wordt betrokken, zal het resultaat nihil zijn.

De inspanning van Agoria en IBM is met andere woorden broodnodig om de digitale omscholing van de Belgische werknemers realiteit te maken, in plaats van alleen wishful thinking. AI is namelijk - zoals we al langer weten - geen modegril, maar cruciale technologie die in het bedrijfsleven alleen maar belangrijker wordt. De impact die elektriciteit had op de uitvoering van manuele taken, zal AI als augmented intelligence hebben op intellectuele taken. Niet alleen bij grote bedrijven, maar ook in kleine ondernemingen. In tal van sectoren zoals gezondheidszorg, logistiek en supply chain, energie, de maakindustrie …

Typisch menselijke eigenschap

Voor werknemers die nu vrezen dat die nieuwe vereiste vaardigheden vooral technologisch en digitaal zijn en dus hun petje te boven gaan: dat is ironisch genoeg net niét geval, want het zijn vooral de zachte skills die aan belang zullen winnen. Met stip bovenaan stond de bereidheid om zich flexibel op te stellen, gevolgd door timemanagement, in teams kunnen werken en communicatief zijn. De belangrijkste vaardigheid – flexibiliteit – is vooral te verklaren door het feit dat klassieke jobs meer en meer zullen verdwijnen om plaats te maken voor takenpakketten.

Trainingen en omscholing zullen nodig zijn om de capaciteiten aan te passen aan de nieuwe taakvereisten

Die vaststelling komt voor uit het onderzoek The Future of Work: How New Technologies are Transforming Tasks’ van het MIT-IBM Watson AI Lab, waarbij maar liefst 170 miljoen vacatures over een periode van zeven jaar werden geanalyseerd. Dat is goed nieuws, aangezien flexibiliteit een typisch menselijke eigenschap is. Net als gezond verstand, beoordelingsvermogen, intuïtie en creativiteit dat zijn.

Bijgevolg zullen er veel taken blijven die alleen door mensen kunnen worden uitgevoerd. Maar trainingen en omscholing zullen nodig zijn om die capaciteiten aan te passen aan de nieuwe taakvereisten. Bovendien blijkt uit alle onderzoeken – onder andere van McKinsey – dat bedrijven die future proof werken efficiënter presteren en dus meer renderen (groei, internationalisering, andere jobs,…). Reden te meer om er voluit op in te zetten. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan de nieuwe ‘AI in Business’ cursus.

Meer weten over de technologieën van de toekomst? In de komende drie weken komen er verschillende artikels online in samenwerking met IBM. Hou hun bedrijfspagina zeker in de gaten.