Levenslange beroeps- of bedrijfstrouw is verleden tijd: gemiddeld oefenen we eenzelfde functie nog slechts vier jaar uit. Bovendien toont onderzoek van het World Economic Forum aan dat een kwart van de werknemers een mismatch voelt tussen de eigen skills en de vereiste skills voor de job. Voor Cevora is opleiding dan ook de sleutel tot een future proof toekomst. En met de Cevora-barometer bieden ze daar bovendien een nuttige gids voor aan.

Niemand ontkent dat de (professionele) wereld er onvoorspelbaarder op geworden is. Zo zou volgens een studie van de technologiefederatie Agoria de helft van de jobs in 2030 vandaag nog niet bestaan. De studie voorspelt ook dat één tiende van de vacatures niet zal ingevuld raken. Vandaag al maken we de opkomst mee van volledig nieuwe profielen als mobiliteitsplanner of consumptiecoach. Hoe kan de arbeidsmarkt zichzelf daarop voorbereiden? Antwoord: door de skillsets van de huidige 4,5 miljoen werkenden verder te ontwikkelen en (nog)  wendbaarder te maken, door werkzoekenden om te scholen en door te focussen op ook andere groepen dan louter schoolverlaters.

Terug kathedraalbouwers worden

“Wie vandaag de titels van vacatures leest, ziet dat er een duidelijke shift aan de gang is”, aldus Stéphane Verbrugge, Head of Marketing & Communication bij Cevora. “Doelen blijven misschien dezelfde, maar de invulling en techniciteit is volledig anders geworden. Ik vergelijk het graag met de coal miner die vandaag data miner is geworden. Beide profielen ontginnen, maar het gaat om volledig andere grondstoffen en technieken. Het is aan bedrijven om de opportuniteiten daarvan te zien en hun huidige talenten daarin mee te nemen, met het oog op de lange termijn.” 

Isabel Van Hoedenaghe & Stéphane Verbrugge

“Neem de kathedraalbouwers uit de 11e en 12e eeuw: zij die eraan begonnen, maakten de afwerking ervan zelden mee. Bedrijven zouden dat ook meer moeten durven doen. Vandaag kijken die te veel op korte termijn en zijn ze te weinig bezig met reskilling (omscholen naar een nieuwe job) en upskilling (nieuwe vaardigheden aanleren). Dat terwijl het nodig is om bedrijven gezond te houden én om medewerkers klaar te stomen voor een veranderende markt. Want dat is de enige zekerheid vandaag: dat de verandering continu is.

Het doel van Cevora is dan ook om de thema’s upskill en reskill steviger en structureel in de Belgische arbeidsmarkt te plaatsen. Dat doen ze vandaag al voor meer dan 56.000 bedrijven en 440.000 bedienden binnen paritair comité 200, zodat de werkgever – zowel in grote als kleine bedrijven – voor die opleidingen ook niet moet betalen.

Medewerkers groeien, bedrijven bloeien

“Bedrijven mogen niet alleen kijken naar wat hier en nu nodig is”, vult L&D-consultant Isabel Van Hoedenaghe aan. “Ze moeten ook kijken naar en voeling houden met trends en evoluties in hun sector of branche, zelfs als die misschien vandaag nog geen zichtbare impact hebben. Op die manier detecteren ze mogelijke ontwikkelings- of leernoden: op korte én lange termijn; strategisch en organisatorisch; bij teams, projecten en individuele medewerkers. Deze leernoden worden dan vertaald in concrete acties zoals opleidingen. Dat is weliswaar iets minder evident in kmo’s dan in grote bedrijven, die doorgaans een HR- of L&D-verantwoordelijke hebben om dit op te volgen. Cevora ondersteunt daarom kmo’s via concreet advies, zodat ook zij inzetten op opleiding en groei van hun medewerkers. Want medewerkers die groeien, doen het bedrijf bloeien.”

Bedrijven mogen niet alleen kijken naar wat hier en nu nodig is. Ze moeten ook kijken naar trends en evoluties, zelfs als die misschien vandaag nog geen zichtbare impact hebben

Cevora zet in haar opleidingsaanbod naast cognitieve skills ook in op soft skills als flexibiliteit. “Omgaan met verandering is iets niet altijd even gemakkelijk voor mensen”, gaat Stéphane Verbrugge verder. “We brengen mensen ook change management skill bij via opleidingen, al was het maar om die nieuwe jobs of functies te kunnen creëren. En om het welzijn van die medewerkers te garanderen, want die moeten zich goed blijven voelen bij al die verandering, die altijd onzekerheid met zich meebrengt. Mensen die in rust zijn met zichzelf staan veel meer open voor change. Dat zijn thema’s waar werkgevers mee bezig moeten zijn. Al was het maar omdat werknemers dat steeds meer van het bedrijf verwachten. Zeker in de war for talent moeten organisaties daar mee bezig zijn. ”

Van Electrabel tot koffiebar

Bij Cevora zien ze de trend dat ook de medewerkers zelf zich steeds meer bewust worden van de noodzaak van reskilling- en upskilling. “En dan heb ik het niet over het feit dat ze denken dat ze zich volledig moeten omscholen”, aldus Stéphane Verbrugge. “Maar ik heb het meer over het besef dat de continue verandering ook consequenties voor de eigen job heeft. Zo zou een vrachtwagenchauffeur nu al bezig moeten zijn met de mogelijkheid dat er binnen tien jaar zelfrijdende trucks zullen bestaan, en hoe hij zijn huidige skills daarmee zal kunnen matchen. Of hoe hij met die skills iets anders kan gaan doen.” 

Vergis je echter niet: naast de Next Gen – die door gebruik van media gewend zijn aan autonomie en verandering – zijn ook vijftigplussers bezig met die noodzaak om bij te scholen. Vergeet niet dat de zilveren generatie opgroeide eind jaren 60 en 70 en dus best wel een rebels type is. Daarom durven ze ook sterkere keuzes maken, ook al omdat ze minder gebonden zijn aan hun job wegens de financiële zekerheid die ze hebben opgebouwd. Ik geef graag het voorbeeld van Sophie Dutordoir, die als voormalig CEO van Electrabel opeens besloot haar job op te geven en een koffiebar te openen. Last but not least worden vijftigers ook door hun millennial-kinderen sterk geïnspireerd.”

Continue leerbereidheid

Het is belangrijk iedereen mee te krijgen in dat verhaal van verandering”, aldus Isabel Van Hoedenaghe. “Dat doe je in de eerste plaats door als leidinggevende je medewerkers uit te leggen waarom het noodzakelijk is: namelijk omdat iedereen nodig is om als bedrijf de vooropgestelde doelen te bereiken. En gezien de trends en tendensen zal reskilling of upskilling via opleidingen daarbij een must zijn. Dat waarom uitleggen is zo belangrijk, maar wordt in heel wat bedrijven nog wat verwaarloosd, zodat medewerkers het gevoel krijgen dat ze een opleiding moéten volgen. Als ze weten waarom ze iets doen, zal hun intrinsieke motivatie automatisch verhogen. Vervolgens komt het erop aan de nieuwsgierigheid voor die opleiding te stimuleren. Medewerkers moeten het idee integreren dat ze nooit volleerd zijn, maar continue willen bijleren. In tegenstelling tot vroeger, toen mensen wel eens redeneerden: ik heb mijn diploma, nu weet ik het voor de rest van mijn carrière. Dat is voltooid verleden tijd. Vandaag willen mensen niet meer ter plaatse trappelen. Bovendien is die continue leerbereidheid en nieuwsgierigheid iets dat er bij mensen van kindsbeen af in zit, alleen zijn ze dat soms wat kwijtgeraakt en moeten wij hen helpen die goesting terug te vinden.”

Je moet als organisatie altijd vertrekken vanuit de purpose. Pas dan ontwikkel je in het bedrijf een echte leercultuur

Die nieuwsgierigheid ziet Stéphane Verbrugge dan ook als dé skill van de toekomst. “Je kan niet omgaan met verandering, andere manieren van samenwerking en nieuwe, wendbare technieken als design thinking als je daar niet voor openstaat. Maar: je moet als organisatie wel altijd vertrekken vanuit de purpose: hetgeen de mensen zelf willen. Pas dan ontwikkel je in het bedrijf een echte leercultuur.”

Concreet advies voor opleiding en groei in jouw kmo

Met de nieuwe Cevora-barometer evalueren bedrijven in hoeverre hun opleidingsbeleid bijdraagt tot de groei van hun organisatie. De Cevora-barometer is een compacte online test met 20 stellingen en geeft meteen na het invullen een eerste zicht op de situatie van hun bedrijf.  “De intentie om meer structureel in te zetten op opleiding en ontwikkeling is vaak al aanwezig bij bedrijven”, licht Isabel Van Hoedenaghe toe, “maar tegelijk ook de vraag hoe ze daar concreet aan kunnen beginnen? Met het persoonlijk rapport dat de Cevora-barometer genereert kunnen ze meteen aan de slag, omdat dit duidelijk maakt welke prioritaire acties ze best ondernemen om het opleidingsbeleid en de leercultuur binnen hun bedrijf verder vorm te geven. En uiteraard geven wij als opleidingscentrum daarbij graag de nodige tips en werkbaar advies.”

Breng het opleidingsbeleid van je bedrijf in kaart met de Cevora-barometer en krijg tips op maat van onze experten.