Mensen beseffen steeds meer dat ze recht hebben op toegang tot en controle over hun eigen data. Bovendien willen ze de garantie dat die gegevens goed beveiligd zijn. Alleen: hoe kunnen bedrijven die omgaan met persoonlijke informatie dat garanderen? Een antwoord op die vraag biedt Meeco, dat mensen en organisaties de toegang tot tools aanreikt om toegang, beheer en wederzijdse waardecreatie te bouwen op basis van persoonlijke data, op een veilige private manier waarbij steeds expliciete toestemming nodig is.

Als de coronacrisis mensen van één ding nog veel bewuster heeft gemaakt, dan wel van het feit dat ze hun data niet zomaar te grabbel moeten gooien. Talrijk waren de ‘Micky Mouses’ en ‘Donald Ducks’ die werden ingevuld op de contact tracing-formulieren in horecazaken. Want ondanks de dure belofte dat die gegevens niet zouden gebruikt worden voor andere doeleinden, bleken heel wat mensen opeens en ongevraagd geabonneerd op nieuwsbrieven. Vandaar dus als reactie die tsunami aan verzonnen namen.

Uit een recente Australische studie bleek dat maar liefst 81 procent van de Australiërs vindt dat het een vorm van misbruik is als een bedrijf bijkomende data vraagt die niets met de dienst in kwestie te maken hebben. “Mensen begrijpen misschien nog niet alles van de complexe materie die data ownership en data use zijn”, aldus Meeco-oprichter Katryna Dow, “maar ze voelen wel veel beter aan wanneer er iets niet klopt, en het besef is daar dat ze wel degelijk keuzes kunnen maken.”

Jan Vereecken, Chief Product Officer en Jo Vercammen, Chief Technology Officer bij Meeco

Op de eerste plaats ontzorgen

Maar hoe kunnen bedrijven die gebruikersdata inzetten vandaag garanderen dat dit op de veiligst mogelijke manier gebeurt? En altijd met toestemming van de eindgebruiker? Het antwoord van Meeco: via een developer portal toegang bieden tot een platform waarop heel wat bruikbare tools zijn gebundeld voor mensen en organisaties. Of zoals ze het zelf formuleren: Meeco enables you to collect, protect and share personal data. “Gebruikers willen data verzamelen en beschermen”, aldus Jan Vereecken. “Ze willen die data efficiënt beheren, omdat ze waardevol én bruikbaar zijn, en daarom willen ze die natuurlijk ook zo goed mogelijk beveiligen. Organisaties moeten data dan weer beschermen omdat ze compliant willen en moeten zijn met regulaties én omdat ze zelf ook toegang willen tot betere data om zo gepersonaliseerde diensten te kunnen aanbieden. Wij bieden daar de tools voor op ons platform, die via de developer portal bereikbaar zijn.”

“We bouwen op ons platform ook zelf oplossingen. Sterker nog, het is een van onze belangrijkste principes in het bedrijf: alles wat we bouwen, gebruiken we ook zelf.”, aldus Chief Product Officer (CPO) Jan Vereecken. “Wij zeggen alleen: als je bedrijf met de bouwblokken van ons platform aan de slag gaat, zal het resultaat aan alle veiligheids- en privacy-voorwaarden voldoen wat betreft opslag en deling.”

Het is een van onze belangrijkste principes in het bedrijf: alles wat we bouwen, gebruiken we ook zelf

“Onze rol is met andere woorden ontzorgen, meer bepaald omtrent alle verplichtingen waar bedrijven vandaag aan moeten voldoen: GDPR-wetgeving, updates van standaarden rond encryptie en decryptie, enzovoort. Wij nemen die complexiteit weg, zodat die bedrijven zich kunnen focussen op wat echt belangrijk is: hun use case zelf.”

Elk bedrijf dat met persoonlijke data in contact komt, kan er voordeel uit halen. Zo lanceert de zorgorganisatie Heder, in een co-creatie met Meeco, in december de applicatie mIKs-it, de veilige multimedia app voor kinderen. Het is een beschermde plek voor kinderen, waar ze spelenderwijs plezier beleven aan hun foto's, video's en audio. ‍ De app stelt kinderen en hun ‘grote mensen’ in staat om de kracht van het dagelijks leven uit te vergroten, altijd met volledige privacy.


Meeco is pionier in persoonlijk databeheer en heeft intussen wereldwijd zeven onderscheidingen ontvangen voor het ontwikkelen van gebruiksvriendelijke tools om persoonlijke gegevens veilig, beschermd en privé te houden. In dat opzicht zijn we als organisatie ook vastberaden om een veilige en toegankelijke digitale wereld voor kinderen te helpen ontwikkelen”, aldus Jan Vereecken. “De dataveiligheid die we in 2019 aan de KBC-groep boden door een Digitale Kluis te ontwikkelen voor hun Belgische klanten voor mobiel bankieren, willen we nu ook naar mIKs-it brengen, waarvan Meeco trouwens de ontwikkeling doet OP het platform. Die dataveiligheid is overigens een absolute must, als je weet dat YouTube Kids in de UK momenteel een zaak heeft lopen met een mogelijke boete van 3 miljard pond, wegens misbruik maken van de kinderdata.”

Juiste standaarden op de juiste manier implementeren

“Ons principe is Privacy by Design”, vult Chief Technology Officer (CTO) Jo Vercammen aan. “Dat houdt in dat wij vanaf de start privacy vooropstellen, zodat we het doorheen het hele ontwerp en engineering-proces als rode draad kunnen hanteren. Zo hebben we ook ons developer portal ontwikkeld. Omdat wij zien dat er bij bedrijven meer bezorgdheid is rond dataveiligheid. Logisch ook: GDPR verplicht bedrijven om in elke fase – van concept tot architectuur – te kunnen bewijzen dat ze de nodige stappen hebben genomen om de data van hun klanten zo veilig mogelijk te bewaren. Die aansprakelijkheid gaat met heel hoge boetes gepaard.”

Datagebruik en -beveiliging kunnen voor bedrijven een perfecte manier zijn om betere klantenrelaties uit te bouwen

“Onze technologie is een manier om het risico te mitigeren dat zich alvast op vlak van dataveiligheid en -deling dit probleem niet zal stellen. Omdat we die Privacy by Design ook heel strikt willen volgen bij alle interne ontwikkelingen, hebben we besloten om de ISO-beveiligingscertificatie te behalen. Daar houden wij maximaal rekening mee”, aldus Vercammen.

“De vertrouwensfactor die we zo creëren, zou ik onze meerwaarde noemen. Met dat vertrouwen kunnen bedrijven die data gebruiken zich absoluut onderscheiden. Kijk bijvoorbeeld naar KBC, dat in ons land al vijf jaar als beste digitale bank uit enquêtes komt. Omdat het zijn klanten optimaal betrekt bij beslissingen over het gebruik van hun data. Kortom, datagebruik en -beveiliging kunnen voor bedrijven een perfecte manier zijn om betere klantenrelaties uit te bouwen.”

Data als recht versus data als bezit

Daarmee zit KBC op het voorfront van een Europese beweging rond data governance. “De nieuwe EU data strategie erkent de datarechten van Europese burgers om zo meer controle te hebben over hun persoonlijke data”, aldus Dow. “In de VS leeft veel meer het idee van data als bezit, die je bijgevolg ook kan verkopen. Maar daar zijn consequenties en risico’s aan verbonden die een impact kunnen hebben op uw toegang tot bepaalde diensten.”

Met onze technologie willen wij een inzicht ondersteunen dat vooral in Europa steeds meer ingang vindt: dat mensen recht hebben op meer controle over hun data

Mensen die beseffen dat ze datarechten hebben en bétere toegang krijgen tot die data, zullen in staat zijn betere beslissingen te nemen. Met onze technologie willen wij bijdragen aan dat besef en een inzicht ondersteunen dat vooral in Europa steeds meer ingang vindt: dat mensen recht hebben op meer controle over hun data.”

MyData Operator

Omwille van die inspanningen kreeg Meeco recent als één van de eerste zestien bedrijven wereldwijd de status van MyData Operator toegekend. “Dat houdt in dat wij erkend worden als bouwer van human-centric technology die beantwoordt aan zorgvuldig samengestelde criteria”, verduidelijkt Katryna Dow.

“Zo zorgt onze technologie voor oplossingen die mensen en organisaties betere toegang tot hun persoonlijke data geven om er zo rond samen te kunnen werken. Zodat ze beter kunnen beslissen over een medische behandeling, het aangaan van een hypotheek, het afsluiten van een verzekering, enzovoort. Of ze kunnen zelf beslissen hun persoonlijke data pakweg te delen met de lokale overheid in het kader van betere mobiliteit.”

“Bedrijven die leiders willen zijn rond persoonlijke data, hebben dankzij ons objectieve label van MyData Operator de zekerheid dat ze bij Meeco aan het juiste adres zijn voor human-centric technology.”


Wil je als organisatie het juiste doen voor je klant, patiënt, student of burger, in termen van data vergaren en vrijwaren? Dan kan Meeco jou de tools leveren om op en mee te bouwen. Lees er hier alles over.