Agility is al langer een buzzword. En zeker nu bedrijven het roer de voorbije maanden vaak op korte tijd hebben moeten omgooien, wordt steeds vaker naar agility gegrepen om verandering en innovatie sneller door te voeren. “De weg naar een volledig agile organisatie is echter lang en kan veel hindernissen bevatten”, zegt Roxane Kaempf, Change Consultant bij IBM, “Daarom is het belangrijk om naar het grotere plaatje te kijken. Agile is niet enkel een manier van werken, maar omvat de organisatie als geheel.”

The Cognitive Enterprise

Dat de bedrijfswereld momenteel razendsnel aan het veranderen is, zal niemand ontkennen. Maar dit was al veel langer aan de gang, zegt Roxane Kaempf. “In de voorbije jaren zijn organisaties geconfronteerd met een steeds sneller tempo van veranderingen. We hebben exponentiële technologische disrupties gezien, toenemende wereldwijde concurrentie, en de gebeurtenissen van de laatste maanden hebben een convergentie van maatschappelijke, economische en wetgevende veranderingen teweeggebracht die de manier waarop we werken en leven volledig heeft veranderd.”

Disruptie is het nieuwe normaal geworden. Bovendien wijzen alle cijfers erop dat de snelheid waaraan we vandaag veranderen, veel trager is dan wat we in de toekomst gaan ervaren. Alles gaat alsmaar sneller. Bedrijven moeten zich daaraan aanpassen en sneller en vaker leren draaien en keren.”

In de voorbije jaren zijn organisaties geconfronteerd met een steeds sneller tempo van veranderingen

Kaempf spreekt in deze context van the Cognitive Enterprise: “Dit is het next-generation bedrijfstransformatiemodel, een visie op hoe organisaties innovatie en groei kunnen realiseren en sommige van 's werelds grootste uitdagingen kunnen aanpakken. Cognitive enterprises zijn bedrijven die zich inherent aangepast hebben aan een voortdurend veranderende wereld. Dat kan op verschillende manieren.”

“Eerst en vooral zijn er uiteraard de nieuwe inzichten uit data, vandaag beschouwd als de nieuwe valuta. Maar een cognitive enterprise draait evengoed om een nieuw soort leiderschap die een cultuur van agile innovatie bevordert. En bovenal gaat het om nieuwe, transparante werkprocessen, gebaseerd op technologie en een flexibele manier van werken. Dat laatste leidt immers niet alleen tot minder kosten en meer productiviteit, maar ook tot een bedrijf dat klaar is voor de toekomst doordat het voortdurend kan innoveren.”

Volg de poolster

“Bij agility ligt de focus nog al te vaak op het aanleren van bepaalde tools”, waarschuwt Roxane Kaempf. “Bedrijfsleiders sturen hun werknemers naar scrum opleidingen, herschikken iedereen in agile teams en daarmee is de kous af. Dit wordt dan beschouwd als een vorm van transformatie. Maar dit kan nooit het eindpunt zijn.”

De invoer van nieuwe technologieën en werkprocessen in combinatie met een grote zelfstandigheid voor de verschillende agile teams kan bovendien heel snel verglijden in chaos, omdat teams hun eigen werkstijl en processen kiezen. Bovendien kan de gedecentraliseerde innovatie in verschillende agile teams de focus van een bedrijf onderuit halen.”

Pas als je die unieke, bedrijfsgebonden poolster hebt gevonden, kan je de roadmap uittekenen voor je veranderingen

“Over focus gesproken: ik vertel mijn klanten altijd dat ze een duidelijke North Star nodig hebben, een poolster die iedereen altijd kan zien, een visie die ze kunnen verstaan en die weergeeft waarom we dit doen, waarom we veranderen en welke meerwaarde we onze klanten zo willen aanbieden. Bij veel verkennende gesprekken met mijn klanten voel ik immers dat er een groot verlangen leeft om hun processen aan te passen en om de IT- en business departementen veel nauwer samen te laten werken.”

Maar al te vaak missen ze daarbij hun eigen poolster. Waarom willen ze dit echt doorvoeren? Wat willen ze hier uiteindelijk mee bereiken? Pas als je die unieke, bedrijfsgebonden poolster hebt gevonden, kan je de roadmap uittekenen voor je veranderingen. Want agility is geen eindpunt maar een middel naar een nieuw doel. Dat doel moet iedereen kennen en begrijpen.”

Een ander leiderschap

Eens je de poolster hebt gevonden, verschuift agility volgens Roxane Kaempf richting purposeful agility: “Pas als alle neuzen in dezelfde richting staan, ga je echt vooruit. Purposeful agility laat teams niet alleen anders werken, het optimaliseert ook de waardeflow en de time to market en voert structuur in. Daarnaast vereist purposeful agility een heel ander leiderschap. De focus van dit leiderschap, is ervoor te zorgen dat je teams veel radicale beslissingen durven te nemen en durven te experimenteren.

“Dat betekent echter ook dat je als leidinggevende de teugels uit handen durft geven aan je medewerkers. Als teamleider bepaal jij de visie, maar hoe je medewerkers die visie concreet uitwerken, dat moet je aan hen durven overlaten. En daarnaast moet je ook coachen op alle niveaus in je organisatie. Agility leg de klemtoon vaak op uitstekend leiderschap enerzijds en op energie en input vanuit de teams anderzijds. Je moet er dus voor zorgen dat iedereen binnen je bedrijf dezelfde mindset heeft. Dat vraagt heel wat coaching.”

Van agile naar agile innoveren : de IBM Garage

Wie dat durft, ontdekt volgens Roxane Kaempf al snel twee andere grote voordelen van Purposeful agility: “Het maakt agility schaalbaar en stuwt innovatie. Want hoe bedrevener teams worden in agile, hoe beter ze presteren en hoe geschikter ze zijn voor innovatie. Te veel bedrijven blijven immers hangen in de experimentele proof of conceptfase wanneer ze met agility aan de slag gaan om innovatie te boosten. Pas als je een duidelijk omschreven doel hebt, kan je een framework opbouwen en gaan schalen.”

Roxane Kaempf

Om hun klanten bedrevener te maken in agile en tegelijk hun innovatie te boosten, biedt IBM co-creatie aan in de vorm van de IBM Garage-methode, legt Kaempf uit: “De IBM Garage integreert zowel agile als design thinking binnen een co-creatie tussen klant en IBM, met het expliciete doel concrete oplossingen te ontwikkelen die schaalbaar zijn. We richten ons dus niet op een proof of concept, maar op een minimal viable product dat ook daadwerkelijk live gaat en een grote meerwaarde biedt aan eindgebruikers. Maar daar laat IBM garage het niet bij. Van daaruit ontwikkelen en schalen we steeds verder via devops technieken, cloud-technologieën enz. met het oog op voortdurende innovatie in het volledige ecosysteem van de klant, om samen visionaire oplossingen te co-creëren.

Wham BAM thank you IBM

Het Nederlandse bouwbedrijf BAM paste die IBM Garage-methode toe en ontwikkelde zo het bouwplatform b.Home. “BAM is een perfect voorbeeld van de waarde van agile innovatie aan de hand van de IBM garage”, legt Roxane Kaempf uit. “De oplossing werd gecreëerd in een inspirerende ruimte, een start-up hub waarin alle start-ups lean en agile werken. Het bHome team bevond zich in dezelfde mindset en co-creëerde de oplossing samen met eindgebruikers en een groot ecosysteem van partners, die hen voortdurend feedback aanleverden om de oplossing te bouwen. Naast de uiteindelijke oplossing is het ook interessant om te zien hoe dit initiatief - een start-up binnen BAM - een plaats heeft gekregen binnen de rest van de organisatie. Het was een voorbeeld en succesverhaal over hoe agile innovatie kan stuwen en waarom co-creatie belangrijk is.”

“In het begin richtte dit platform zich voornamelijk op een efficiënter bouwproces rond de renovatie en verduurzaming van woningen”, beschrijft Roxane Kaempf het bHome platform van BAM. “Het platform verzamelt immers alle informatie die bouwers en onderaannemers nodig hebben. Maar b.Home bleef verder evolueren naar tevens een communicatiekanaal voor bewoners. Die kunnen er bijvoorbeeld opzoeken wanneer ze rekening moeten houden met overlast, maar evengoed invullen welke kleur de keuken moet krijgen. In renovatieprojecten bestaat een groot gedeelte van het werk van een bouwer uit communicatie met de bewoners. Door die communicatie nu gestroomlijnder te laten verlopen via een digitaal platform als b.Home, verloopt samenwerken rond een bouwproject nu veel efficiënter en transparanter voor alle betrokken partijen. Er zit minder ruis op de communicatie.”

Het was een voorbeeld en succesverhaal over hoe agile innovatie kan stuwen en waarom co-creatie belangrijk is.” Succesverhalen zijn besmettelijk, want inmiddels werken veel meer BAM projecten volgens de agile principes.

Wil jij ook aan de slag met Purposeful agility? Ontdek hier hoe jouw bedrijf een IBM Garage kan opbouwen, of bekijk de website voor informatie over IBM en zijn dagelijkse impact op een bedrijf.