Ellen Bral, District Manager Bright Plus

Er is sinds enkele jaren een bijzondere trend aan de gang op de arbeidsmarkt: terwijl het vroeger de sollicitant was die een bedrijf moest overtuigen, is het nu eerder omgekeerd. En daarvoor gooien heel wat bedrijven een hoog loon in de strijd. Maar loon is tegenwoordig niet het enige dat kandidaten kan overtuigen om voor een bepaalde organisatie te kiezen. Welke andere manieren zijn er dan om talenten aan te trekken?

Ellen Bral werkt al vijftien jaar bij wervings- en selectiebureau Bright Plus. Ze heeft de arbeidsmarkt in die periode dan ook danig zien veranderen. Het loon zelf blijft natuurlijk nog steeds een heel belangrijk aspect van een job, merkt ze op. “Maar de bedragen van die lonen stijgen de laatste jaren enorm. Loon wordt immers ingezet als middel om een kandidaat te overtuigen. Vroeger moest een kandidaat zichzelf aanprijzen tijdens een sollicitatie, nu moet de werkgever zich verkopen. Een van de meest interessante zaken om dan in de weegschaal te leggen is nu eenmaal een competitief loon.”

Flexibiliteit is key

Het ziet er niet meteen naar uit dat die stijgende lonen snel hun plafond zullen bereiken, want elk bedrijf wilt graag de beste talenten. Gelukkig zijn er ook heel wat andere manieren om sollicitanten te overtuigen om voor jouw bedrijf te kiezen. Ellen Bral legt uit: “Telewerk is nu een heel belangrijk element voor werknemers. Mensen hebben bijna een jaar thuisgewerkt. Als ze nu plots van vijf dagen thuiswerk naar slechts één of twee gaan, dan hebben ze het gevoel dat ze erop achteruitgaan in plaats van vooruit en moeten inboeten op hun work-life balance.”

Bright Plus merkt dat steeds meer sollicitanten graag op voorhand weten of telewerk mogelijk is in een bedrijf, en dan liefst nog specifieker hoeveel dagen van thuis uit werken is toegelaten. “Als je loon niet in de weegschaal kan leggen, dan kan je als bedrijf wél een belangrijk verschil maken met een duidelijk thuiswerkbeleid”, zegt Bral.

Als je loon niet in de weegschaal kan werpen, dan kan je als bedrijf wél een belangrijk verschil maken met een duidelijk thuiswerkbeleid

Niet alleen de flexibiliteit rond telewerk is een belangrijke factor, ook flexibiliteit rond werkuren speelt een belangrijke rol. “De vrijheid hebben om een stukje zelf te bepalen op welke momenten van de dag je werkt, neemt ook enorm toe aan populariteit. Vooral de 30-plussers, die vaak een jong gezin hebben, vinden flexibele uren een interessante optie.”

De kinderen gaan afhalen van school, helpen met het huiswerk, in bed stoppen en nadien nog enkele uurtjes verder werken bijvoorbeeld, is voor veel mensen de work/life integratie waar ze naar op zoek zijn. Als je als bedrijf flexibele uren in de strijd kunt gooien, heb je bij deze werknemers al sneller een streepje voor.

Generatie Z wil ook wat

De sollicitanten van generatie Z letten dan weer meer op de maatschappelijke bijdragen van een bedrijf. Wat is de visie van een bedrijf rond duurzaamheid? Welke acties onderneemt het bedrijf voor het klimaat? Wat is hun missie voor de komende jaren rond maatschappelijke thema’s?

Er zijn heel wat sollicitanten die duidelijk zeggen dat ze voor een bepaald bedrijf niet willen werken omwille van hun gebrek aan visie omtrent maatschappelijke topics

Vooral de jongere sollicitanten leggen hier de nadruk op. “Zij zijn natuurlijk de generatie die we de afgelopen jaren op de barricades hebben zien staan voor het klimaat en het milieu. Dat trekt zich ook door wanneer ze op zoek gaan naar werk”, zegt Bral. “En er zijn heel wat sollicitanten die duidelijk zeggen dat ze voor een bepaald bedrijf niet willen werken omwille van hun gebrek aan visie omtrent maatschappelijke topics.”

Honger naar bijleren

Maar voor zowat elke generatie blijkt het aanbieden van opleidingen ook een incentive om voor een bedrijf te kiezen. “Opleidingen zijn de afgelopen twee jaar door corona geen prioriteit geweest. Begrijpelijk, want bedrijven hadden andere uitdagingen waaraan ze het hoofd moesten bieden.”

We merken bij Bright Plus, zowel intern als bij onze kandidaten, dat er een honger is om levenslang bij te leren en te groeien

“Vandaag verwachten mensen een competitief loon. Maar ook dat een werkgever investeert in opleidingen en dat er kansen zijn om te groeien. Mensen hebben perspectief nodig”, zegt Bral. “We merken bij Bright Plus, zowel intern als bij onze kandidaten, dat er een honger is om levenslang bij te leren en te groeien.”

Dé uitdaging van de komende tijd

Inzetten op telewerk, flexibele uren, een sterke bedrijfscultuur, welzijn, etcetera: er zijn veel opties voor bedrijven om er met kop en schouders bovenuit te steken. Maar zijn bedrijven hier ook toe bereid, of heerst er toch wat argwaan om medewerkers zoveel vrijheid te geven met thuiswerk en flexibele uren?

“Ik stel vast dat bedrijven er wel voor openstaan”, zegt Ellen Bral. “Maar het is een feit dat er hiervoor een mentaliteitsverandering nodig is. Je moet je als werkgever voor deze zaken durven openstellen en je werknemers vertrouwen geven.

Maar zelfs dan weet Bral dat het niet eenvoudig is om zomaar even een thuiswerkbeleid uit te werken en te implementeren, bijvoorbeeld. “Een team aansturen en motiveren vanop afstand is een gigantische opdracht. Het vergt best wel wat skills. Skills die voor veel mensen nieuw zijn, dus waar toch wel een training voor nodig is wil je het op lange termijn goed doen. En nog los van het aansturen: hoe zorg je ervoor dat je die bedrijfscultuur laat doorsijpelen tot bij de mensen thuis? Hoe zorg je ervoor dat het engagement en de betrokkenheid blijft leven als mensen zo vaak van thuis werken? Dat is dé uitdaging waar bedrijven de komende jaren mee moeten omgaan.

Regionale verschillen

Heel wat bedrijven gaan overigens wel al goed om met die uitdaging, benadrukt Bral. Het zijn dan vooral organisaties in onze grootsteden. “Sommige regio’s staan hier inderdaad al iets verder in dan andere. In Brussel of Antwerpen bieden bedrijven veel vaker en makkelijker thuiswerk of flexibele uren aan dan bijvoorbeeld in Limburg. Ze moeten wel, want de pendelafstand is vaak groter en de files almaar langer. Steeds meer mensen kiezen dan ook voor een job dichterbij huis. Als je als bedrijf in onze grootsteden competitief wil zijn op de arbeidsmarkt, zijn telewerk en flexibele werkuren cruciaal om talent aan te trekken”, zegt Bral.

Hoewel een mooi loon dus wel belangrijk blijft, is dat niet meer het enige waar sollicitanten aandacht voor hebben. Als bedrijf komt het erop aan om goed na te denken wat je een potentiële werknemer kan en wil bieden, wat je onderscheidt van andere werkgevers en wat je missie en visie is.