Artificiële Intelligentie, virtual reality, robotisering, sensoren, drones, zelfsturende wagens … wat ooit science fiction was, is nu realiteit. Moet je als productiebedrijf meteen op elke nieuwe technologie springen of wacht je beter af tot anderen de kastanjes uit het vuur halen? “Innovatie is voor elke sector en elke onderneming een must”, zegt Dirk Torfs, CEO van Flanders Make.

De kloof tussen twee werelden dichten

Hoe je innovatie binnenbrengt in je bedrijf? Dat is niet zo eenvoudig, erkent ook Dirk Torfs: “Bedrijven weten meestal niet bij welke onderzoeksinstelling ze voor hun eigen situatie het best kunnen aankloppen. Van hun kant zijn universiteiten wel intensief bezig met onderzoek naar nieuwe technologieën, maar tussen die academische wereld en de concrete industriële toepassingen gaapt nog al te vaak een moeilijk te overbruggen afstand. De bedrijfswereld en de academische wereld spreken ook elk een eigen taal.”

“Vandaar dat we bij Flanders Make voor hen een vertaalslag maken en alle drempels wegnemen om die twee werelden met elkaar te verbinden. Zo kunnen bedrijven hun producten en productieprocessen ingrijpend verbeteren en kunnen onderzoekers heel gericht nieuwe kennis en methodologieën in de praktijk brengen. Het is dus altijd een wisselwerking.”

Ecosysteem van bedrijven en onderzoeksinstellingen

In feite beschouwt Flanders Make zich als de spil in een ecosysteem van bedrijven en onderzoeksinstellingen. “We vertrekken wel altijd vanuit de noden van de bedrijven om een strategie uit te werken die voor hen op dat moment relevant is. Zo hebben we in het kader van de coronacrisis een manier ontwikkeld om de ‘social distancing’ te meten met sensoren die normaal worden gebruikt in logistieke transportsystemen of AGVs”, aldus Torfs.

Tussen de academische wereld en de concrete industriële toepassingen gaapt nog al te vaak een moeilijk te overbruggen afstand. Flanders Make neemt die drempels weg

Flanders Make biedt bovendien op verschillende locaties hoogtechnologische infrastructuur voor het testen en valideren van nieuwe producten en productietechnologieën. Op die manier kunnen bedrijven makkelijker dergelijke testomgevingen gebruiken zonder daar zelf zwaar in te investeren. Bovendien worden ze daarbij begeleid door onze ervaren onderzoekers.

Het moet nu eenmaal telkens beter. Gelukkig beschikt iedereen via het internet over toegang tot een schat aan informatie, mogelijke contacten en kennis over de nieuwste evoluties in de eigen sector. Tegelijk is ook de concurrentie slechts een muisklik verwijderd. “In die omstandigheden is het cruciaal dat je je in de markt kan onderscheiden met een innovatieve aanpak”, verklaart Dirk Tofs.

Op weg naar een blauwe oceaan

Een bedrijf dat niet innovatief is, belandt vroeg of laat in een situatie waarbij de kostprijs de enige onderscheidende factor is. Wie duurder is dan de concurrenten, verliest dan klanten bij gebrek aan andere troeven om hen te overtuigen. Prijzen zijn nu eenmaal makkelijk te vergelijken. Zo’n aanpak noemen we een ‘Red Ocean Strategie’: je concurreert in een bestaande markt met veel andere aanbieders. Vandaar dat zo’n markt te vergelijken is met een oceaan die rood kleurt van het bloed van prooien waar haaien om vechten.

Bij een ‘Blue Ocean Strategie’ vertrek je van een andere uitgangspositie: je ontwikkelt producten of diensten met nieuwe functies of gaat op zoek naar nieuwe markten voor je producten en/of diensten of je wijzigt je business model.

Een bedrijf dat niet innovatief is, belandt vroeg of laat in een situatie waarbij de kostprijs de enige onderscheidende factor is

“Innovatie maakt je onderneming en je aanbod meer uniek”, legt Dirk Torfs uit. “Je creëert een hogere toegevoegde waarde die je opnieuw kan investeren in de ontwikkeling van nieuwe producten. Zo blijf je altijd snel evolueren en kan je inspelen op nieuwe trends: heel belangrijk voor de toekomst van je bedrijf.”

Sneller manoeuvreren

Volgens Torfs is er in Vlaanderen absoluut nog meer nood aan innovatie, niet alleen bij grote ondernemingen maar ook bij kmo’s. “Innovatie is niet gekoppeld aan de grootte van je bedrijf of aan de sector waarin je actief bent”, argumenteert hij. “Kleinere bedrijven kunnen soms zelfs makkelijker innoveren net omdat ze door hun beperkte omvang flexibeler en meer wendbaar - ‘agile’ - zijn: ze kunnen sneller manoeuvreren.”

Trouwens, als kleinere onderneming heb je ook het perspectief om te evolueren en te groeien. Soudal en Cegeka zijn ook ooit klein begonnen. We zien bovendien dat grotere en kleinere ondernemingen vaak samenwerken om nieuwe producten samen te ontwikkelen of productieprocessen uit te testen.”

Innovatieleiders versus snelle volgers

Maar wanneer kan je dan zeggen dat een bedrijf innovatief is? “Innovatief zijn is een mindset, een ambitie”, stelt Dirk Torfs. “Je bent het niet van vandaag op morgen en je bent er ook nooit mee klaar. Bedrijven die innovatief willen zijn, kunnen alleen stap voor stap werken. Een beetje zoals een atleet die wil deelnemen aan de Olympische Spelen: die moet eerst heel veel trainen en gaat achteraf ook niet op zijn lauweren rusten.”

Innovatief zijn is een mindset, een ambitie.Je bent het niet van vandaag op morgen en je bent er ook nooit mee klaar

Flanders Make begeleidt bedrijven om de volgende stappen in hun innovatieproces te zetten. Daarbij houden we rekening met het niveau waarop ze zich bevinden. Dat is namelijk bij elke onderneming anders. Zo heb je ‘innovatieleiders’ en ‘snelle volgers’. Technologie die door de innovatieleiders voor het eerst is toegepast, vindt daarna vaak ingang bij de snelle volgers in andere sectoren. Dat is bijvoorbeeld het geval bij toepassingen in de auto-industrie die worden opgepikt door de landbouwsector.”

Welke trend moet ik volgen?

Misschien denk je dat die innovatieve technologieën niet zijn weggelegd voor jouw bedrijf? Een riskante denkfout. Niet elke onderneming hoeft koploper te zijn maar als je ook het hele peloton laat voorgaan, dreig je finaal af te vallen. Nieuwe technologische trends opvolgen is dus geen luxe maar wel een noodzaak voor elke onderneming.

Om te bepalen of een bepaalde technologie – artificiële intelligentie, bijvoorbeeld – voor jouw bedrijf op dit moment een meerwaarde zou betekenen, kan je bij Flanders Make ook terecht voor een haalbaarheidsstudie. Zo weet je op voorhand welke trends je best volgt.

Een schat aan gegevens

“Eén van de huidige trends is een steeds intensiever gebruik van data”, vertelt Dirk Torfs. “Die gegevens leveren uiteindelijk actiegerichte inzichten. Zo kan je dan op tijd ingrijpen wanneer de productiekwaliteit vermindert of wanneer de machines preventief onderhoud nodig hebben. De operator aan de machines werkt met een soort dashboard en moet vooral actie ondernemen wanneer iets afwijkt van de norm.”

“Klinkt ingewikkeld, maar dezelfde technologieën kan je toepassen om medewerkers extra begeleiding en stap-voor-stap instructies te geven. Dat kan erg nuttig zijn in maatwerkbedrijven, de vroegere beschutte werkplaatsen.”

Eén van de huidige trends is een steeds intensiever gebruik van data. Die gegevens leveren uiteindelijk actiegerichte inzichten.

Het menselijk aspect mag je nooit over het hoofd zien wanneer je nieuwe technologieën invoert. “Medewerkers moeten vandaag heel flexibel zijn en openstaan voor levenslang leren. Toch krijg je vaak te maken met weerstand wanneer je nieuwe systemen of processen gaat gebruiken zonder de gebruikers erbij te betrekken. ‘Change management’ is een extra uitdaging waarvoor we ook bij Flanders Make nog meer begeleiding willen voorzien.”


Wil je meer weten over hoe Flanders Make bedrijven begeleidt in hun innovatieproces? Lees hier meer.