De helft van de bedienden neemt opleidingskansen mee in rekening bij de keuze van een werkgever. Voor een kwart is het zelfs een drijfveer om van job te veranderen. Werkgevers die hun leercultuur uitspelen in hun wervingscampagnes, hebben dus een streepje voor. Voor andere bedrijven zijn deze cijfers een wake-upcall. Head of Marketing & Insights Stéphane Verbrugge haalt drie markante inzichten uit de iVOX-enquête die opleidingsorganisatie Cevora liet uitvoeren.

Vijf opleidingsdagen op jaarbasis schrijft de wet Werkbaar Wendbaar Werk – de ‘wet-Peeters’ – voor. Die zijn broodnodig om bij te blijven tijdens onze lange loopbanen, in een werkcontext die pijlsnel evolueert en dus constant andere eisen stelt.

De iVOX-cijfers zijn op dat vlak echter ontnuchterend, stipt Stéphane Verbrugge aan: “Een op de vier bedienden geeft aan de voorbije drie jaar geen enkele opleiding te hebben gevolgd. Zeker in kleinere bedrijven is er nog veel werk aan de winkel om de doelstelling van de wet-Peeters te halen.”

1. Bedienden zijn overtuigd van de noodzaak om bij te leren

Bij de bedienden zelf begint het te dagen dat levenslang leren een absolute noodzaak is. De helft (51%) geeft aan dat de mogelijkheid om opleidingen te volgen een belangrijk criterium is bij de keuze van een werkgever. Een kwart (24%) gaat zelfs nog een stap verder en wil van werkgever veranderen voor ruimere opleidingskansen.

Stéphane Verbrugge: “De iVOX-bevraging spreekt hier boekdelen: amper twee op de vijf bedienden oefenen vandaag een job uit die (nog) in lijn ligt met het diploma dat ze op zak hebben. Skillsets worden dus grotendeels gevormd door de jobs die mensen doen en de leermogelijkheden die ze op de werkvloer gepresenteerd krijgen, zowel formele opleidingen als on-the-job-training.”

2. Impact op korte termijn beheerst het opleidingsdenken

Over de drijfveren om bij te leren brengt de enquête eveneens helderheid. Bedienden willen vooral beter worden in hun huidige job, of ze willen iets bijleren wat hen echt interesseert. De impact op korte termijn domineert dus het opleidingsdenken. En dat terwijl een blik op de toekomst minstens even belangrijk is.

Stéphane Verbrugge: “Hoe zou mijn job er over tien jaar uitzien? Maar ook: wat wil ik zelf bereikt hebben op die termijn? Die vragen beantwoorden kan eigenlijk alleen wanneer werkgever en werknemer samen aan tafel gaan zitten. Pas als zij organisatienoden en leerbehoeftes in lijn krijgen, is er sprake van een volwaardige leercultuur en gedeelde verantwoordelijkheid over skills en competenties.”

3. Minder opleidingen, softskills meer getraind

Stéphane Verbrugge: “Het voorbije coronajaar volgde ruim de helft van de ondervraagden geen enkele opleiding. Ook bij Cevora bleef het aantal inschrijvingen onder het niveau van de jaren ervoor. En toch was het een sleuteljaar voor onze organisatie en de opleidingssector in zijn geheel.”

Niet alleen gingen opleidingen massaal digitaal, ook flink wat ‘andere’ topics vonden hun weg naar het opleidingsaanbod én de cursist. Denk maar aan coaching vanaf afstand, samenwerken in virtuele teams of stress- en timemanagement.

Stéphane Verbrugge: “De nieuwe trainingen in ons aanbod werden bijzonder goed gesmaakt. Bovendien spraken we er een ander publiek mee aan. En al zijn ze stukken minder taakgericht dan pakweg een taalopleiding of cursus Excel, de return ervan zal op langere termijn zeker blijken.”

Daarbovenop dwong de coronaperiode elke medewerker, leidinggevende en werkgever om met vallen en opstaan een aantal softskills bij te spijkeren. Stéphane Verbrugge: “De opleidingen zijn er in sommige bedrijven wat bij ingeschoten, maar iedereen is zichzelf meermaals tegengekomen qua wendbaarheid, aanpassingsvermogen, welzijn, zelfontplooiing enzovoort.”

Conclusie: hét momentum om leren in te bedden in je bedrijfscultuur

Wendbaarheid, aanpassingsvermogen, coachend leiderschap … Laat dat nu net dé softskills zijn die de arbeidsorganisatie van morgen zullen maken of kraken”, besluit Stéphane Verbrugge. “De coronaperiode was een soort labo, laat ons nu het momentum aangrijpen om leervermogen structureel in te bedden in elke bedrijfscultuur. Een kwart van de bedienden loopt er vandaag al warm voor, maar dat aandeel zal ongetwijfeld verder groeien.”

De cijfers in dit artikel komen uit een online enquête die onderzoeksbureau iVOX uitvoerde in opdracht van Cevora. De bevraging liep tussen 22 februari en 4 maart 2021 bij 800 Belgische bedienden.