Impetus Academy helpt bedrijven en organisaties met het opkrikken van de motivatie van hun medewerkers op basis van wetenschappelijke inzichten. Agristo, toonaangevend Belgische producent van diepgevroren aardappelproducten, ging de uitdaging aan. Hoe dat concreet in zijn werk ging, vernemen we van Kevin Taelman, (CEO Impetus Academy), Evelien Vermandere (HR Director Agristo) en Areta Lombary, (Well Being Manager Agristo). “Hun missie rond een motiverende bedrijfscultuur stemt perfect overeen met onze ambities.”

Impetus Academy is opgericht door motivatiepsychologen Maarten Vansteenkiste en Nathalie Aelterman en bedrijfsmanager Kevin Taelman. “We zijn een spin-off van de Universiteit van Gent, die is ontstaan uit de vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie”, legt CEO Kevin Taelman uit. “Die vakgroep voerde al meer dan 10 jaar lang onderzoek naar motivatie in verschillende contexten. Waarom raken mensen gemotiveerd, en wat zorgt ervoor dat ze gemotiveerd blijven? En dat zowel in het onderwijs als de sportwereld of het bedrijfsleven. Dat heeft heel veel inzichten opgeleverd. Op een bepaald moment wilden we ook daadwerkelijk met die inzichten aan de slag. Toen hebben we beslist Impetus Academy op te richten.”

Impetus Academy werkt voornamelijk voor privébedrijven, maar is ook actief in het onderwijs en voor de overheid. “We helpen bedrijven en organisaties met het stimuleren van de motivatie en betrokkenheid van hun medewerkers”, vat Taelman het samen. “Dat doen we via leiderschapsopleidingen, maar bijvoorbeeld ook via strategische begeleiding. In co-creatie met de bedrijven creëren we de juiste omstandigheden die ertoe leiden dat mensen duurzaam gemotiveerd, tevreden én productief zijn.”

Het ABC-model

Die omstandigheden baseert Impetus Academy op het ABC-model, legt Taelman uit. “Uit ons onderzoek blijkt dat we naast fysieke behoeften, ook allemaal drie psychologische basisbehoeften hebben: Autonomie, verBondenheid en Competentie. Deze behoeften zijn universeel en vormen samen het ABC-model. Hoe meer je je autonoom, verbonden en competent voelt, hoe beter het gesteld is met je motivatie en hoe meer betrokkenheid je zal tonen.”

Hoe meer je je autonoom, verbonden en competent voelt, hoe beter het gesteld is met je motivatie en hoe meer betrokkenheid je zal tonen

Die universele basisbehoeften van het ABC-model hebben volgens Kevin Taelman een stevig wetenschappelijk fundament. “Je ziet ze terugkomen in alle contexten over de hele wereld en in alle levensfasen. Talrijke studies tonen dit ook aan en het aantal publicaties neemt nog steeds toe. Dat ABC-model staat daarom centraal in onze dienstverlening. Van daaruit onderzoeken we wat leidinggevenden kunnen doen of hoe een bedrijf zich strategisch kan organiseren om dat ABC maximaal te voeden.”

Investeren in werkgeluk

Eén van die bedrijven is Agristo, toonaangevend Belgisch producent van diepgevroren aardappelproducten die met een omzet van 600 miljoen euro en iets meer dan 1.000 werknemers tot de wereldwijde top 10 behoort. “We groeien momenteel erg snel, en we beseffen dat het onze medewerkers zijn die elke dag het verschil maken”, benadrukt HR Director Evelien Vermandere.

“We willen dan ook volop investeren in het werkgeluk van onze Potatoholics. En volgens ons hebben leidinggevenden daar een cruciale rol in te spelen. Daarom hebben we onze Leaders@Work-groep opgericht. Leaders@Work is ons intern leiderschapsprogramma, dat alle leidinggevenden van al onze sites in België en Nederland samenbrengt om kennis en ervaringen te delen. Zo zijn we in contact gekomen met Impetus Academy. Hun missie rond een motiverende bedrijfscultuur stemt perfect overeen met onze ambities: we willen dat medewerkers plezier beleven aan hun job.”

Motivatiecocktail

Impetus Academy stelde Agristo voor om met ons leiderschapskompas te werken, legt Kevin Taelman uit. “Op basis van veelvuldig onderzoek in samenwerking met de collega's van de Universiteit Gent hebben we vier gedragsstijlen gedefinieerd die de ABC-behoeften voeden, en vier gedragsstijlen die het ABC hinderen.

Dit model laat zien dat wat wij de motivatiecocktail noemen bestaat uit een combinatie van structuur enerzijds en autonomieondersteuning anderzijds. Structuur gaat over richting geven, doelstellingen bepalen, die doelstellingen consequent opvolgen, feedback geven en gepaste hulp en begeleiding bieden.

Het leiderschapskompas van Impetus Academy

Autonomie-ondersteuning draait rond het luisteren naar medewerkers, in dialoog gaan over beslissingen die een impact op hen hebben en hun participatie aanmoedigen, maar ook het geven van een betekenisvolle duiding wanneer die inspraak niet mogelijk is. Nu kan je heel autonomie-ondersteunend werken, maar als je vergeet structuur aan te brengen, ontstaat chaos. Iedereen doet dan maar wat: er wordt veel gesproken, maar er worden geen knopen doorgehakt of richtingen uitgestippeld.

Anderzijds kan je heel veel structuur aanbrengen, met duidelijke verwachtingen en doelstellingen. Maar als je daar te ver in gaat en er geen geen ruimte meer is voor de creativiteit en autonomie van medewerkers, dan wordt die structuur heel dwingend. Het is dus een kwestie van de juiste balans vinden. Ons leiderschapsmodel geeft inzicht in deze dynamieken en werkt zo als een kompas. Het is begrijpelijk voor iedereen, en je herkent er heel makkelijk je eigen valkuilen of blinde vlekken in. Je kan er dus makkelijk mee aan de slag.”

Een blik in de spiegel

Dat kompas heeft intussen binnen Agristo echt een gemeenschappelijke taal gecreëerd”, bevestigt Evelien Vermandere. “Iedereen is ermee aan de slag gegaan. We zijn gestart met een 360° scan voor alle leidinggevenden, om hen inzicht te geven hoe ze hun eigen leiderschap inschatten en hoe dit door hun medewerkers ervaren wordt.

Een 360° scan gaat om zelfreflectie. Je stelt jezelf heel kwetsbaar op, je toont dat er nog ruimte is om te groeien

Die scan hebben we top down ingevoerd, beginnend dus met de directie. Dat vonden we een belangrijk signaal binnen onze organisatie. Ik vind het super hoe onze leidinggevenden daarmee zijn omgegaan. Zo’n scan gaat immers om zelfreflectie. Je stelt jezelf heel kwetsbaar op, je toont dat er nog ruimte is om te groeien.”

“Zo’n krachtig voorbeeld stellen als directie valt echt niet te onderschatten”, benadrukt ook Kevin Taelman. “Als de directie bereid is om in de spiegel te kijken én om bovendien, zoals Agristo dat heeft gedaan, te communiceren over wat je daar als directie allemaal uit hebt geleerd, dan ga je heel snel vooruit. Andere teamleden in leidinggevende posities zullen dan immers sneller bereid zijn om zichzelf ook kwetsbaar op te stellen.”

Naar meer participatie en afstemming

Agristo heeft dankzij de tussenkomst van Impetus Academy dan ook grote sprongen vooruit gemaakt, vertelt Well Being Manager Areta Lombary, die het Leaders@Work-programma van Agristo in goede banen leidt. “Uit de scan kwam naar voor dat de bedrijfscultuur bij Agristo echt heel goed zit, maar dat we nog kunnen groeien op het vlak van autonomie geven.

“Dat tekort aan autonomie was voor ons perfect te verklaren vanuit de snelle groei die we de laatste vijf jaar hebben gekend, en waarbij het aantal werknemers verdubbeld is. We hebben heel veel nieuwe mensen aangenomen. Daardoor ben je automatisch meer bezig met opleiden, instrueren en wegwijs maken, en minder met autonomie.

Toen we tot dit inzicht kwamen aan de hand van de scan, hebben onze leidinggevenden hun focus verlegd naar participatie en het afstemmen met hun mensen. Verrassend genoeg heeft de coronacrisis ons hier een duwtje in de rug gegeven. We hebben er immers bewust voor gekozen om in deze periode van thuiswerk niet op de pauzeknop te duwen, maar onze leidinggevenden net te triggeren om volop te experimenteren met autonomie-ondersteuning.”


Wil jij de motivatie binnen jouw bedrijf of organisatie ook opkrikken? Boek hier jouw online kennismaking met Impetus Academy en ontdek de verschillende mogelijkheden.