Functietitels worden alsmaar belangrijker, dus moeten bedrijven bereid zijn daar kritisch naar te kijken. Iets wat rekruteringsspecialist Bright Plus ter harte nam. Dekt de term ‘assistant’ vandaag de lading nog? Deze profielen gaan zich steeds vaker specialiseren in een bepaald vakdomein én zijn gegeerd voor hun gevarieerde skills en uitstekende talenkennis. “Als een functie zo sterk evolueert, moet je de titel ervan kritisch durven bekijken.”

“De assistantfunctie heeft het moeilijk om bepaalde stereotypes van zich af te schudden. Nog te vaak duikt het voorbijgestreefde beeld op van de netjes opgeklede vrouw die koffie haalt en notuleert bij meetings’”, vertelt Jolien Nulens, content marketeer bij Bright Plus. “Assistants vervullen niet langer een uitsluitend uitvoerende rol. Sterker nog, ze zijn geëvolueerd naar een eerder coördinerende of zelfs gespecialiseerde rol”.

De functie is aan een positieve evolutie bezig, waarvoor Bright Plus met het boek ‘Goodbye assistant, Hello professional? de nodige aandacht vraagt. Hierin worden verschillende vragen beantwoord: dekt de term ‘assistant’ de lading nog? Welke factoren hebben de sterke evolutie van de functie in gang gezet? Hoe kunnen bedrijven die profielen aan boord houden? En waarom was ‘meertalige professional’ een beter alternatief? Die zoektocht komt in het boek aan bod, naast de vereiste hard en soft skills, nieuwe vaardigheden en groeimogelijkheden van de functie.

Veel meer dan enkel ondersteunen

“‘To assist’ betekent letterlijk helpen of ondersteunen, maar de functie houdt zoveel meer in dan dat”, gaat Jolien Nulens verder. “Zo zijn door digitalisering en automatisering heel wat uitvoerende taken, zoals agendabeheer of travel management, weggevallen of sterk vergemakkelijkt. Dat laat die functies toe om weg te evolueren van dat louter ondersteunende en meer projectmatig te gaan werken of om zich te specialiseren in een bepaald vakdomein.”

“Als ‘professional’ in een bepaald vakgebied vervullen ze vandaag immers niet langer een louter uitvoerende rol. Er was een nieuwe functietitel nodig, maar die denkoefening hebben we niet alleen gemaakt: we hebben rondetafelgesprekken gevoerd met docenten aan hogescholen, bedrijven, medewerkers die de functie uitvoerden, schoolverlaters …”

“We stelden vast dat ook hogescholen met het probleem worstelden omdat de functie zo sterk evolueert: vroeger heette de opleiding er ‘Secretariaat-Talen’, daarna ‘Office Management’ en vervolgens ‘Organisatie en Management’. Kortom, de kwestie leefde op verschillende niveaus.”

Het belang van de juiste functietitel

Als organisaties het broodnodige talent willen aantrekken, moet de jobtitel beter aansluiten bij de vereisten en het potentieel van de functie, anders spreekt het kandidaten onvoldoende aan. “Een goede functietitel blijft erg belangrijk, vooral omdat dit zowel binnen als buiten de organisatie goed weergeeft wat de rol en verantwoordelijkheden inhouden en wat iemand bijdraagt aan het succes van het bedrijf”, licht Jolien Nulens toe.

Medewerkers vinden de functietitel belangrijk omdat het een zekere status met zich meebrengt

“Daarnaast vinden medewerkers de functietitel belangrijk omdat het een zekere status met zich meebrengt. Vooral bij jongeren ligt dat wat gevoelig. Starten als assistant, waarbij de benaming vooral de nadruk legt op het ondersteunende aspect, spreekt hen minder aan. Dat is des te belangrijker wanneer die functie, zoals in dit geval, een knelpuntberoep betreft.”

“Dat ligt echter niet alleen aan de bestaande vooroordelen over de functie: er is vandaag de dag ook een reëel tekort aan arbeidskrachten met de vereiste, uitmuntende talenkennis. Bijgevolg is de introductie van de nieuwe functietitel nog maar een deel van de oplossing.”

“De echte oplossing? “Een realistischer beeld van de functie in de schijnwerper zetten”, zo stelt Jolien Nulens. “Meer bepaald is het hoog tijd om meertalige professionals en hun rijke jobinhoud naar waarde te schatten, aangezien het hardnekkige cliché van hun louter ‘ondersteunende rol’ nog steeds standhoudt.”

Van marketing assistant naar marketeer

Doordat meertalige professionals vandaag steeds vaker een vakgebied kiezen waarin ze zich kunnen specialiseren, wordt het takenpakket inderdaad veel breder. Wat ze juist doen, is zelfs sterk afhankelijk van de sector, organisatie en de specifieke afdeling binnen een bedrijf.

Uit onderzoek bleek dat amper 50 procent van de mensen die de functie uitoefende, zich aangesproken voelde door de term ‘assistant’

“Stel dat dit vakgebied HR is, dan kan daar een stukje payroll in vervat zitten”, aldus Jens Martens, online marketeer bij Bright Plus. “Maar even goed wordt zo’n meertalige professional recruiter, Compensation & Benefits medewerker en zelfs HR-businesspartner. Die veelheid aan functies maakte een brede en overkoepelende term nodig, waaronder al die specialisaties kunnen schuilgaan.”

“Uit onderzoek bleek bovendien dat amper 50 procent van de mensen die de functie uitoefende, zich aangesproken voelde door de term ‘assistant’. We vinden dan ook steeds vaker andere functietitels terug, zoals bediende, medewerker, officer, coördinator of specialist”, vult Jolien Nulens aan. “De titel an sich is alleen maar belangrijker aan het worden.”

Duidelijke winnaar

Daarnaast voerde Bright Plus eigen marktonderzoek door al die partijen kwalitatief en kwantitatief te bevragen. Daaruit kwam de consensus dat de vlag ‘assistant’ de lading niet meer helemaal dekt: het wekte te veel de indruk dat er onvoldoende sprake was van eigen taken en verantwoordelijkheden, maar dat je in deze functie volledig ten dienste van iemand anders stond.

“Terwijl ze in de realiteit wel eigen projecten en verantwoordelijkheden hebben”, gaat Jolien Nulens verder. “Uit alle naamsuggesties hebben we een preselectie gemaakt, die we ter bevraging hebben voorgelegd. En daaruit bleek ‘meertalige professional’ de winnaar. Of die titel dan niet té breed klinkt? Het is nu eenmaal een heel brede functie geworden, dus die vlag moest veel ladingen dekken: van customer service agent over HR-assistant tot logistiek verantwoordelijke.”

“Het moest in elk geval een titel zijn waar de drager trots op kon zijn, omdat het moest wijzen op de groeiende expertise en verantwoordelijkheden. De toevoeging van ‘meertalig’ was bovendien een must: België is een drietalig land en door de globalisering doen bedrijven steeds meer business in het buitenland.”

Die secretaresses die we kennen uit Mad Men bestonden al lang niet meer, dus was sowieso een andere, bredere en vooral neutrale functietitel nodig

Belangrijk om te vermelden is ook dat ‘professional’ genderneutraal is”, aldus Jens Martens. “Iedereen sprak vroeger over ‘secretaresse’, wat een vrouwelijke aanduiding heeft. Die secretaresses die we kennen uit Mad Men bestonden bovendien al lang niet meer, dus was sowieso een andere, bredere en vooral neutrale functietitel nodig. Nu gaat het erom wat iemand kan en kent, niet wie iemand is. Een functietitel moet iedereen aanspreken.”

Verdwijnen de functietitels?

Onlangs verscheen op Bloovi een nieuwsbericht over de Gentse machine learning- en AI-expert ML6, die (tijdelijk) komaf maakte met functietitels, omdat wat je doet belangrijker is dan de term die je erop kleeft. Wat beide gesprekspartners van dat initiatief vinden, willen we graag weten.

“Dit vind ik eerlijk gezegd een moeilijke”, lacht Jolien Nulens. “Als de functie evolueert, moet je de titel en de relevantie ervan kritisch durven bekijken. De tijd dat iemand tien jaar lang dezelfde titel had, ligt sowieso wat achter ons. Maar ik denk wel dat de titel zélf zal blijven, al was het maar om de specialisatie of het functieniveau duidelijk te maken.”

“Je hebt ook nog altijd het juiste aanspreekpunt nodig”, vult Jens Martens aan. “Veel hangt uiteraard af van de grootte van het bedrijf, maar stel dat je zes mensen op je marketingafdeling hebt, dan is de juiste titel heel dankbaar om te weten bij wie je terechtkunt met je vraag.”

“Vergeet bovendien niet dat er online nog altijd veel zoekgedrag zit op bepaalde functies. Een job zoeken is al niet gemakkelijk, dus is de duidelijkheid van een specifiek vakdomein of een specialisatie welkom. Zij het dat wij die nu onder de overkoepelende, brede en neutrale titel van ‘meertalige professional’ kunnen onderbrengen.”