In de war for talent is een transparant en marktconform loonbeleid een must-have voor elke werkgever die talent wil aantrekken en behouden. Rekruteringsspecialist Bright Plus ondersteunt bedrijven in deze uitdaging met haar tweejaarlijkse Salariswijzer, waarin de huidige verloningstrends van naderbij worden bekeken. HR Manager Steven Cavens licht de voornaamste tendenzen en evoluties toe waarmee werkgevers de komende tijd rekening moeten houden. Inzetten op bedrijfscultuur, waarden en welzijn is een cruciaal onderdeel van een motiverend loonbeleid.

Elke twee jaar voert Bright Plus in samenwerking met het marktonderzoeksbureau iVOX een online bevraging uit over loonschalen, loonevoluties, extralegale voordelen en andere verloningstrends. Het resultaat daarvan is de Salariswijzer. “Hiermee houden we enerzijds zelf de vinger aan de pols van de evoluties en trends in de rekruteringssector. Daarnaast gebruiken we de bevindingen die hieruit voortkomen om onze klanten – de werkgevers dus – advies en tips te geven voor een goed HR- en loonbeleid”, vertelt Steven Cavens, HR Manager bij de HR-specialist. In 2023 namen 1.263 respondenten deel aan de bevraging.

Flexibiliteit en welzijn troef

Een aantal algemene tendenzen die we al zagen in 2021 zetten zich verder, merkt Cavens op. De salarissen in Brussel liggen zoals in de vorige editie van de Salariswijzer 9 à 10 procent hoger. Op vlak van salaris blijven de farmaceutische en chemische sector de best betalende om in te werken. En diploma, talenkennis en werkervaring geven nog steeds de doorslag voor iemands salaris. Daarnaast ziet hij enkele recente trends. “Nu werkgevers door de inflatie en de stijgende loonkosten moeilijker loonsverhogingen kunnen toekennen, proberen ze werknemers op andere manieren aan te trekken en te behouden. Flexibiliteit wordt hierbij steeds belangrijker. Want ook al blijft het salaris voor de meesten een essentieel onderdeel van de carrièreplanning, ook flexibiliteit speelt een alsmaar grotere rol. Flexibele werkuren, extra verlofdagen en verlofdagen ter compensatie van overuren zijn de meest voorkomende vormen van flexibiliteit die de Belgische bedrijven bieden om talent aan zich te binden”, licht hij toe.

Daarnaast ziet Cavens meer en meer bedrijven een cafetariaplan invoeren. In zo’n gepersonaliseerd loonpakket kunnen werknemers zelf kiezen waar ze behoefte aan hebben: extra verlofdagen, pensioensparen, hospitalisatieverzekering, opleidingen, een bedrijfswagen of -fiets… Hiermee kan een bedrijf zich onderscheiden, zeker op een krappe arbeidsmarkt waar kandidaten vaak voorstellen krijgen van verschillende bedrijven. “Wat opvalt, is dat werknemers in zo’n cafetariaplan duidelijke voorkeuren hebben. Zo kiezen ze steeds vaker voor groene extralegale voordelen zoals een elektrische wagen of fiets, of een mobiliteitsbudget. Velen verkiezen ook meer vakantiedagen in ruil voor een meer ‘tastbaar’ voordeel zoals een hospitalisatieverzekering. Sinds de coronapandemie wordt er veel aandacht besteed aan welzijn, en we verwachten dat dat zo zal blijven”, zegt Cavens.

Communicatie en dialoog

Loon is niet alleen belangrijk om talent aan te trekken maar ook om het te behouden in de organisatie”, gaat de HR Manager verder. Hij raadt bedrijven dan ook aan om hun loonbeleid elk jaar kritisch onder de loep te nemen en indien nodig bij te sturen. “Zo ben je zeker dat je marktconforme salarissen blijft bieden, wat cruciaal is in de war for talent. Neem ook de tijd voor een jaarlijks salaris- of functioneringsgesprek waarbij je bepaalde beslissingen kan kaderen en duiden. Belangrijk is ook om medewerkers zelf input en feedback te laten geven. Je hoeft hen daarom niet per se een salarisverhoging te geven, maar die openheid en dialoog vinden ze ontzettend belangrijk.”

In die context is het cruciaal om transparant te communiceren over je loonbeleid, stipt Cavens aan. “Wees concreet en duidelijk over hoe het loon is opgebouwd. Sommige bedrijven bieden bijvoorbeeld een lager brutoloon aangevuld met tal van extralegale voordelen, waardoor het totaalpakket uiteindelijk waardevoller is dan wanneer je enkel een brutoloon zou krijgen. Als je dit niet toelicht, weten mensen het vaak niet en haken ze misschien af. Het is ook goed om medewerkers inspraak te geven in hun loonpakket. Sommigen verkiezen bijvoorbeeld een kleinere bedrijfswagen met een fietsleasing erbij in plaats van een grote auto, dus sta open voor hun ideeën. Werknemers die zich gehoord voelen, zijn vaak extra gemotiveerd”, klinkt het.

Cultural fit

Cavens breekt een lans voor niet-financiële beloning als cruciaal onderdeel van een motiverend loonpakket. “Natuurlijk wil iedereen een mooi loon, maar talent aantrekken en behouden gaat om meer dan harde euro’s. Als het aankomt op motivatie, goesting en energie op de werkvloer primeren niet-financiële voordelen zelfs vaak boven de financiële verloning,” weet hij. Dat gaat van uitdagingen bieden, groei en ontwikkeling stimuleren, erkenning en waardering geven, input vragen en feedback geven, zorgen voor een comfortabele en motiverende werkomgeving, teambuildings organiseren

Het is duidelijk dat werkzoekenden vandaag niet alleen meer op zoek gaan naar de werkgever die hen het beste salaris en de meeste extralegale voordelen biedt. Ze zoeken meer en meer een cultural fit. Ze willen terechtkomen in een bedrijf met een warme cultuur, een leuke sfeer en waarden die passen bij hun persoonlijkheid. Dit geldt trouwens niet enkel voor de jonge generaties die nu volop de arbeidsmarkt veroveren. Over het algemeen zijn alle kandidaten vandaag erg begaan met groei en impact maken. Duurzaamheid, diversiteit en inclusie dragen ze hoog in het vaandel.

Inzetten op bedrijfscultuur, waarden en welzijn is een onmisbaar onderdeel geworden van het strategisch loonbeleid van een bedrijf, beklemtoont Cavens. “Het is belangrijk voor bedrijven dat ze dit meenemen in hun employer branding. Zorg dat je een authentiek verhaal vertelt waarin mensen zich kunnen herkennen. Zet de opleidingsmogelijkheden die je bedrijf biedt in de verf, en ook andere manieren waarop medewerkers kunnen groeien. Zorg er uiteraard wel voor dat die visie ook in de praktijk vertaald wordt. Uit onderzoek blijkt dat een van de voornaamste redenen waarom werknemers vrijwillig vertrekken een mismatch is tussen de bedrijfswaarden en de eigen waarden. Om dit te vermijden, kan je feedback vragen aan je eigen medewerkers. Waarom kozen zij destijds voor het bedrijf? Waarom werken ze er zo graag? Zet deze zaken extra in de kijker in je storytelling.”

Copyright: Inneke Gebruers

Evenwichtig totaalpakket

Het komt er voor bedrijven dus aan om op zoek te gaan naar een balans tussen financiële verloning en het niet-financiële plaatje. “Meer dan ooit zijn kandidaten op zoek naar een totaalpakket van een goed salaris, extralegale voordelen, mooie waarden en een aangename bedrijfscultuur. Let wel: loon is een aspect dat je zeer concreet kan maken in sollicitatiegesprekken, dus daarom blijft het sowieso een cruciaal onderdeel van het pakket. Over waarden kan je veel mooie verhalen vertellen maar dat ondervinden medewerkers pas echt wanneer ze starten. En uiteindelijk wil iedereen goed zijn of haar boterham verdienen, hoe je het ook draait of keert.”

Hire for attitude, train for skills

Wat Cavens verwacht voor de toekomst van de rekruteringssector, willen we graag weten. De war for talent is nog niet ten einde, dus ik raad bedrijven aan om niet uitsluitend te zoeken naar witte raven. Kijk bij het aanwerven van talent verder dan competenties. Overweeg ook mensen die niet per se de juiste kennis of werkervaring hebben en investeer in opleiding en ontwikkeling zodat ze on the job kunnen leren en groeien. Door mensen aan te nemen die misschien anders zijn dan de profielen die je voor ogen had, ontstaat er bovendien meer diversiteit in het bedrijf en dat werkt zeer verrijkend.”

Kortom, de juiste attitude, motivatie en fit met bedrijfswaarden zijn minstens even belangrijk dan een bepaald diploma. “Rekruteer mensen vooral op basis van hun groeipotentieel, en beloon hen vervolgens in lijn met hun ontwikkeling en groei. Op die manier kunnen ze ook groeien in hun loon. Dat is de basis voor een duurzaam en mensgericht loonbeleid”, besluit Cavens.