Thomas Van Coillie, zaakvoerder van logistieke partner UVA

Geen tijd voor zelfzorg door de rush van de werkdag, altijd die focus op groei zonder daar ooit stil bij te staan… Het klinkt veel (startende) ondernemers wellicht bekend in de oren. Want aan de ene kant wil je winnen door vooruit te gaan, maar aan de andere kant wil je jezelf niet verliezen. Enter businessmentor en bedrijfsstrateeg Maurice Van Kerkoerle van Inner Strength, die ondernemers leert dat je iemand bent die weet wie hij moet zijn én doet wat hij moet doen om het gewenste resultaat te behalen. Zoals Thomas Van Coillie, zaakvoerder van logistieke partner UVA. “We hebben meer dan ooit behoefte aan meer krachtig leiderschap, terwijl het op geen enkele school wordt aangeleerd.”

Groeispurt maken

Vijf decennia geleden begon UVA als klassieke rijschool, maar als derde generatie besloot Thomas Van Coillie om het theoretische en praktische aanbod sterk uit te breiden en zelfs aan te vullen met logistieke opleidingen. Door klanten een totaalpakket aan te bieden en zo te ontzorgen, wil hij UVA uit de niche van rijscholen halen. Als zaakvoerder moet je dan natuurlijk sterk in je schoenen staan en duidelijk weten waar je met de organisatie naartoe wil.

“Ik was volledig gefocust op mijn ene bedrijf, waar we met zes mensen werkten”, vertelt hij. “Dat ging ten koste van mezelf en mijn gezin, omdat ik elke dag van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat op de firma was. Daar werd ik geleefd door de waan van de dag: telefoons opnemen, mails beantwoorden, problemen oplossen,… Daarom ben ik met Maurice Van Kerkoerle van Inner Strength aan de slag gegaan om oplossingen te zoeken voor de problemen die ik op die manier creëerde en vervolgens zelf wilde oplossen. Want zo bleef ik bezig: een probleem komt namelijk nooit alleen, dus als je er één probleem oplost, blijft het tweede onopgelost.”

Het antwoord zat ironisch genoeg in een groeispurt maken met het bedrijf. Zo hebben we op een jaar tijd een logistieke opleidingsbranche bijgenomen met extra bedrijvenhal, heftrucks en hoogwerkers. We hebben vrachtwagens bijgekocht en zijn volop gaan inzetten op de uitbreiding van ons human capital: in datzelfde jaar zijn we van negen naar negentien mensen gegaan. Dat is net de insteek van Inner Strength natuurlijk: uitzonderlijke resultaten bereiken in bijzonder korte timeframes. In 2017 zijn we gestart met zes personen, in 2021 waren we met negen en nu zijn er opeens negentien.”

(© Johan Gagelmans)

Helikopterview

“Vreemd genoeg gaf die uitbreiding op alle fronten mij véél meer rust”, aldus Thomas Van Coillie. “Toen Maurice me dat vertelde, klonk dat voor mij echt als een contradictie. Maar nu lijkt het me de logica zelve. Vooral omdat we ervoor gezorgd hebben dat ik niet meer van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat in de firma moest zijn, maar de ruimte kreeg om nieuwe dingen te ontwikkelen. Ik leerde ook regelmatig de spreekwoordelijke helikopter te nemen om boven mijn bedrijf uit te vliegen, zodat ik een veel beter perspectief had. Op die manier behoud je het overzicht, kan je vertragen en slaag je er wel in die twee of drie problemen tegelijk te behandelen.”

“Zo had ik opeens ook tien dagen de tijd om mijn certificatie te gaan doen bij BMW, waardoor ik vandaag een van de slechts drie BMW Certified Instructors in België ben. Dat was nooit mogelijk geweest als ik in mijn eigen bedrijf was blijven werken, terwijl ik nu kan zeggen dat we standaarden hanteren die de ‘Rolls-Royce van Rijschoolland’ worden genoemd.”

Heruitvinden en loslaten

Thomas had zich nooit daar op kunnen storten als hij zijn shit niet op orde had in zijn bedrijf”, pikt Maurice Van Kerkoerle in. “Toen Thomas en ik ruim een jaar geleden onze eerste gesprekken voerden, werkte hij effectief 26 uur als instructeur. Als je nu hoort wat hij in de afgelopen tijd heeft gecreëerd: dat zou hem nooit gelukt zijn als hij non-stop naast een cursist was blijven zitten.”

Hij heeft zichzelf moeten heruitvinden en zaken echt loslaten. Dat ging niet zonder slag of stoot, want er komt sowieso innerlijke weerstand, de drang om gewoon verder te doen zoals je bezig bent. Maar op dat punt moet je blijven volhouden, en standvastig blijven in het standpunt dat je inneemt. En uiteraard heel goede en duidelijke afspraken maken met je naaste medewerkers. Dat heeft hij ook gedaan. Met als resultaat dat UVA veel sneller veel groter geworden is.

(© Johan Gagelmans)

Traject voor snelle groeiers

De belangrijkste voorwaarde die ik Thomas bij die eerste gesprekken stelde: stel jezelf bepaalde doelen”, vervolg Maurice Van Kerkoerle zijn verhaal. “Want als er iets ontbrak binnen zijn bedrijf - nochtans een aangename organisatie die een heel gezonde winst maakte - was dat er geen duidelijk doel was. Waar moeten we staan tegen het einde van het jaar? Of waar willen we volgend jaar naartoe? Die vragen werden niet gesteld.”

“Eens die doelen werden gesteld, hebben we Thomas in no-time als instructeur uit die wagen gekregen en concrete targets neergezet. Wanneer moet wat gebeurd zijn? Wie doet wat? Werken voor een doel. Ook cijfermatig: toen ik Thomas leerde kennen, kon hij wel een balans lezen, maar daar hield het zowat op. Dus is hij in een traject voor snelle groeiers van VOKA gestapt, en heeft hij opleidingen gevolgd en gepland rond financieel management, investeringen, boekhoudkundige correcties,… Zodat het bedrijf ook op lange termijn gezond kan blijven.”

De belangrijkste voorwaarde die ik Thomas bij onze eerste gesprekken stelde: stel jezelf bepaalde doelen. Want als er iets ontbrak binnen zijn bedrijf, was dat er geen duidelijk doel was

“Voor 2024 liggen de targets ook al vast, in samenspraak met mijn rechterhand en het middelmanagement dat we geïnstalleerd hebben”, aldus Thomas Van Coillie. “Momenteel draaien we 40 procent meer omzet dan vorig jaar, dus die lijn moet op zijn minst doorgetrokken worden. Bovendien gaan we extra services creëren voor onze klanten. U, de eerste letter van ons bedrijf UVA, moet meer dan ooit verwijzen naar All About U.”

Offroad van punt A naar punt B

Businesscoaching kan niet voorbij aan leiderschap, dus daar zet Maurice Van Kerkoerle met Inner Strength heel hard op in. Ook in zijn traject met UVA. “Kijk, Thomas heeft net als iedereen maar twee handen”, zegt hij daarover. “Dus om te kunnen groeien, moest hij zichzelf ook opnieuw uitvinden als iemand die leiding geeft, door vooral andere mensen verantwoordelijk te maken voor bepaalde zaken in plaats van alles zelf te willen doen. Dat is een skill die je kan aanleren, want het moet wel op de juiste manier gebeuren. Niet opgelegd als in jij moet dit doen en jij moet dat doen, maar door met die medewerkers samen te zitten en vragen te stellen: waar wil jij naartoe? Waar wil jij over twee jaar staan? Wat zijn jouw ambities? Hoe passen die binnen UVA?”

“Om even een vergelijking te maken: voor BMW Motorrad geef ik trainingen voor motards die offroad van punt A naar punt B trekken. Wel, op het einde van de rit kan je alleen maar zeggen dat je gewonnen bent als iedereen op de bestemming is geraakt, en niet pakweg de helft. In een bedrijf geldt net hetzelfde: vertraag regelmatig, om te zien welke persoon met welk probleem strugglet, om dat vervolgens aan te pakken.”

(© Johan Gagelmans)

Scholen zonder leiderschapslessen

Being a good leader isn't just being a boss. Het is een graag gemaakte uitspraak van Maurice Van Kerkoerle, die we tot slot even aan Thomas Van Coillie voorleggen. Kan hij zich in die quote vinden. “Absoluut, want je kan op verschillende manieren baas zijn”, luidt het antwoord. “Je kan leading by example, door de krachtige taal die je hanteert niet alleen toe te passen op je medewerkers, maar ook op jezelf. Je kan leiden door echte gesprekken aan te gaan met je personeel. Je kan leiden door tijd te maken voor je mensen, zodat die ook heel goed weten waar het schip naartoe zeilt en zich een deel van de bemanning kunnen voelen, in plaats van een onderdeel van de boot.”

Lead by example is trouwens iets wat Maurice Van Kerkoerle zelf ter harte neemt. “Ik mag dan wel businesscoach zijn, ik werk zelf ook al tien jaar met een high-end businesscoach uit San Francisco. Het is namelijk extreem waardevol om iemand in je omgeving te hebben die neutraal en dus brutaal eerlijk is, en die je steeds weer dingen laat zien die je zelf niet ziet.”

“Er is altijd ruimte om de lat hoger te leggen. En als ik nieuwe zaken leer, kan ik op mijn beurt werken aan nog betere leiders. Want als er iets is waar heel België en bij uitbreiding de wereld baat bij heeft, dan is dat meer leiderschap. En laat leiderschap nu net een discipline zijn die op geen enkele school aangeleerd wordt. Omdat we redeneren: het lukt wel als je gewoon je best doet. Fout natuurlijk: krachtig leiderschap kan en moet je leren.”