Quinten Vanderstraeten, fleet ambassador Mercedes-Benz bij Hedin Automotive

De Belgische overheid zet vaart achter de vergroening van ons wagenpark: volgens de visienota Clean Power for Transport 2030 moet ons land tegen 2025 maar liefst 35.000 laadpalen tellen, en vanaf 2026 zullen alleen nog emissievrije voertuigen fiscaal aftrekbaar zijn. Op weg daar naartoe verandert in 2023 de autofiscaliteit al significant. Wat dat met name voor plug-in hybridewagens betekent, laten we graag uitleggen door Quinten Vanderstraeten, fleet ambassador Mercedes-Benz bij Hedin Automotive.

Hedin Automotive België, dat in ons land 20 Mercedes-Benz concessies heeft, profileert zich naast verkoper van hybride en e-modellen ook als uitgesproken elektrificatie-evangelist – onder meer via de podcast Plan Elektrisch Rijden en een Experience Center. Het bedrijf volgt de shifts in fiscaliteit dan ook nauwgezet op, omdat het (potentiële) klanten grondig wil informeren en ondersteunen.

“Twee jaar geleden werd de zogenaamde Wet-Van Peteghem gestemd, die de stelselmatige vergroening van het Belgische wagenpark moet faciliteren”, begint Quinten Vanderstraeten, “met als bredere gedachte uiteraard het uitfaseren van wagens met verbrandingsmotoren. 2023 wordt daarin een echt kanteljaar: tot 31 december 2022 gold namelijk een maximum van 100 procent fiscale aftrekbaarheid van de brandstofkosten – zowel wat benzine als diesel betreft – voor alle niet-emissievrije wagens, waar dus ook plug-in hybriden toe behoren.”

Plug-in hybride

Voertuigen die tussen 1 januari en 30 juni 2023 werden en worden aangekocht, zullen tijdens hun boekhoudkundige levensduur maar 50 procent aftrekbaarheid meer genieten voor die kosten. Alle andere kosten blijven overigens wél op 100 procent aftrekbaarheid staan, op voorwaarde dat de wagen ingeschreven blijft op dezelfde eigenaar. Dat geldt bijvoorbeeld voor de elektriciteitsaftrek, de onderhoudskosten, of de verzekeringskosten. Maar ook de leasing, als daar sprake van zou zijn. De beperkte aftrekbaarheid gaat dus louter en alleen om de brandstofkosten.”

Uitdoofscenario

“Dat is echter niet de grootste wijziging in 2023”, gaat Quinten Vanderstraeten verder. “Die zal zich voordoen vanaf 1 juli: een niet-emissievrije wagen, zoals dus een plug-in hybride die wordt besteld, valt namelijk voor alle wagenkosten – op de elektriciteitskosten na – automatisch in een degressief stelsel van fiscale aftrekbaarheid. Of, zoals ze dat in de volksmond zeggen, een uitdoofscenario.”

“De beperking van brandstofaftrek tot 50 procent geldt enkel voor plug-in hybrides, besteld tussen 01/01/2023 en 30/06/2023. Niet-emissievrije wagens, besteld tussen 01/07/2023 en 31/12/2025, komen voor àlle autokosten – dus ook de kost voor elektriciteit - terecht in het uitdoofscenario van fiscale aftrekbaarheid. Concreet daalt het maximaal aftrekbaarheidspercentage vanaf 2025 elk jaar met 25 procent om in 2028 op 0 procent te eindigen. Vanaf 2026 besteld, genieten enkel nog zuiver elektrische voertuigen van fiscale aftrekbaarheid.”

Plug-in hybride

“Met andere woorden: het is absoluut aan te raden om nog voor 1 juli 2023 een plug-in hybride te kopen, anders kom je in een degressief systeem terecht en zal je wagen een stuk minder fiscaalvriendelijk zijn. De harde deadline om een plug-in hybride te bestellen is 30 juni – de bestelbon of het leasecontract moet ten laatste die dag getekend zijn – dus bedrijven die fiscaal nog willen profiteren, handelen best zo snel mogelijk. Wie de dag erna tekent, valt volledig in die nieuwe fiscaliteit.”

Met andere woorden: het is absoluut aan te raden om nog voor 1 juli 2023 een plug-in hybride te kopen

Gelukkig merken we uit onze cijfers dat steeds meer bedrijven effectief die switch naar elektrificatie hebben ingezet of nu beginnen inzetten – doorgaans zijn dat bedrijven die al een tijd geleden hun huiswerk hebben gemaakt en wisten dat die nieuwe fiscaliteit er zat aan te komen: grote bedrijven met een aanzienlijk wagenpark en een eigen fleet manager die uiteraard binnen vlootbeheer al langer weet heeft van de wetswijzigingen en daarop anticipeert. De andere bedrijven, die - uiteraard begrijpelijk - zodanig gefocust zijn op hun corebusiness dat het hen misschien is ontgaan, kan ik alleen maar oproepen om niet te lang meer te wachten.”

Multiplicator van vier

Die oproep is des te urgenter, omdat er vanaf 1 juli 2023 nog iets wezenlijks verandert, en wel de maandelijkse CO2-bijdrage. “Wel, eerst en vooral wat die maandelijkse CO2-bijdrage betreft: die is zoals gezegd van toepassing op bedrijven die voertuigen ter beschikking stellen van werknemers. Ben je zelfstandige in eigen naam of bedrijfsleider met zelfstandig statuut, dan gaat het niet op.”

“Dat is een soort solidariteitsbijdrage die elke werkgever, die een auto ter beschikking van een werknemer die de wagen ook privédoeleinden gebruikt, aan de RSZ moet betalen. Als een wagen tot de datum van 30 juni 2023 werd besteld, dan blijft die bijdrage onveranderd gedurende de boekhoudkundige levensduur van het voertuig. Gebeurt dat daarna, dan zal die CO2-bijdrage de daaropvolgende jaren aanzienlijk stijgen aangezien er een multiplicator wordt op losgelaten van 2,25 in 2023 en 2024. In het derde boekjaar gaat dat al naar 2,75, en in 2026 gaat het bedrag zelfs maal vier.”

Mercedes-Benz S 580 e Plug-in-Hybrid

De bedoeling van die aangepaste fiscaliteit is uiteraard de vergroening en elektrificatie van het Belgische wagenpark in een - pun intended - stroomversnelling te krijgen en bedrijfsleiders steeds meer voor elektrische wagens te doen kiezen. Maar wat staat die bedrijfsleiders vandaag dan te doen?

Breed modellengamma

Als evangelist van elektrificatie is Hedin Automotive uiteraard tot in de puntjes voorbereid op die veranderde fiscaliteit. Bijgevolg kunnen bedrijfsleiders altijd bij een concessie terecht voor een offerte of gewoon grondig advies.
“Het is zo dat wij met Hedin Automotive een benchmark proberen te zetten, omdat Mercedes-Benz dat als merk ook wil doen.”

Bijgevolg hebben wij een breed modellengamma van zowel elektrische als plug-in hybridewagens. Daarnaast proberen wij onze klanten zo goed mogelijk te begeleiden, door bijvoorbeeld berekeningen voor hen te doen en de totale kost van hun wagenpark in kaart te brengen. In het jargon spreken we over TCO ofte Total Cost of Ownership, en dat is vaak een eyeopener – zeker als we de vergelijking maken met de situatie na 30 juni.”

Bedrijven willen niet meer geassocieerd worden met zwaar vervuilende brandstofwagens. Dat is een bemoedigende evolutie
Mercedes-Benz S 580 e Plug-in-Hybrid

Het is ook nodig dat we dat naar bedrijven toe heel concreet maken: die willen echt zwart op wit zien wat de kosten zijn en hoe die post kan geoptimaliseerd worden. Maar voor alle duidelijk: het gaat hen niet alleen om de kosten, bedrijven willen nu eenmaal niet meer geassocieerd worden met zwaar vervuilende brandstofwagens. Dat is een bemoedigende evolutie.”

Getraind door externe firma

“Dat is de reden waarom wij al sinds september-oktober van 2023 heel hard aan het inzetten zijn op informeren”, vult Arthur Lauwers, strategisch marketeer bij Hedin Automotive, aan. “Zo hebben we intussen een team van tien fleet ambassadors die non-stop in contact staan met klanten die meer willen weten over die nieuwe fiscaliteit.”

“Vanuit marketing proberen we ook te ondersteunen door heel gerichte informatie uit te werken. Zo creëerden we een specifieke fiscaliteitsbrochure en een uitgebreide pagina rond fiscaliteit op onze website. We informeren daar zo grondig mogelijk, we lichten ook toe waarom we informeren en vervolgens geven de we mogelijkheid om op gesprek te komen.”

“Ons verkoopteam is trouwens twee jaar geleden door een externe firma meerdere dagen getraind rond knowhow over elektrificatie, om de klanten zo goed en degelijk mogelijk te woord te kunnen staan. Om maar te tonen hoe serieus we onze missie rond duurzame mobiliteit nemen.”