Bram Van Nieuwerburgh, CEO Cactus

Met een nieuwe naam en een nieuwe koers wil Cactus (voordien CactusSoft) inspelen op de AI-revolutie en de razendsnel veranderende markt. Het techbedrijf wil het potentieel van Artificiële Intelligentie gebruiken om er een eigen ambitieuze versie van AI aan te koppelen: Accelerative Innovation. Innovatie die versnelt en blijft versnellen, vertelt founder en CEO Bram Van Nieuwerburgh. “We willen bedrijven helpen om een echte kwantumsprong te maken.”

“We blijven trouw aan onze roots en aan ons DNA”, benadrukt Van Nieuwerburgh helemaal aan het begin van ons gesprek. “De cactus is een robuuste, weerbare plant die groeit in de moeilijkste omstandigheden Hij weet zich voortdurend aan te passen aan zijn omgeving en aan veranderende omstandigheden. Dat is precies wat wij doen. De wereld verandert, de markt verandert, wij veranderen mee. Zoals een cactus. Daarom hebben we die in onze bedrijfsnaam behouden. Maar we hebben de ‘soft’ laten vallen. Het was tijd voor een nog krachtiger, nog gebalder statement.”

Innovatie versnellen

De steile opmars van Artificiële Intelligentie is de belangrijkste reden voor de nieuwe naam en de nieuwe koers van Cactus, vertelt Van Nieuwerburgh. “Wij bouwen software op maat van onze klanten. Dat is de essentie van wat we al 17 jaar doen. Uiteraard hebben we in al die jaren voortdurend nieuwe technologieën zien opduiken. Maar iets met de impact van AI hadden we nog niet zien passeren. Ik ben het voorbije jaar echt omvergeblazen door de mogelijkheden van AI. De technologie is een gamechanger, ze opent een nieuw tijdperk van ongeziene mogelijkheden voor ondernemingen. Van die evolutie willen wij deel uitmaken. Meer zelfs, wij willen vooroplopen in dat tijdperk van Artificiële Intelligentie.”

“Die ambitie hebben we vertaald in één term: Accelerative Innovation. Onze eigen versie van AI. Het woord zegt het al, we willen werken aan innovatie die voortdurend blijft versnellen. Daar kan AI voor zorgen. Innovatie is nooit een eindpunt. Je kan nooit zeggen: ‘Nu zijn we er, nu stoppen we met innoveren.’ AI zal de komende jaren alleen maar slimmer worden en zal dus ook software voortdurend beter en innovatiever maken. Daar willen wij een leidende rol in spelen.”

Accelerative Innovation is de rode draad doorheen alles wat we doen. Maar de doelstellingen van die innovatie kunnen uiteraard verschillen. Onderneming X zal de klantentevredenheid willen verbeteren, onderneming Y zal haar productportfolio willen uitbreiden, voor onderneming Z kan dit een kostenbesparing betekenen. Innovatie kan verschillende doelen dienen of combineren. Bij al die doelstellingen kan AI de motor zijn om een echte kwantumsprong te maken. Om niet alleen radicaal te innoveren, maar om te blijven innoveren en daar steeds meer snelheid in te maken.”

Wij willen vooroplopen in het tijdperk van Artificiële Intelligentie. Die ambitie hebben we vertaald in één term: Accelerative Innovation.
V.l.n.r.: Jose Laffitte (CTO - Chief Innovator), Diana Schweiger (COO - Chief Integrator) en Bram Van Nieuwerburgh (CEO - Chief Accelerator)

De grote kwantumsprong

‘No time to lose’, luidt de slogan van Cactus. “We staan echt op een kantelpunt, dat momentum willen we grijpen”, legt Van Nieuwerburgh uit. “Bedrijven die nu op de AI-trein springen, hebben nog een first mover advantage. Maar dat kan snel voorbij zijn. Er is dus geen tijd te verliezen.”

“De opmars van Artificiële Intelligentie is een dubbel verhaal. Er wordt heel veel over gepraat en geschreven, maar bedrijven zetten AI vandaag overwegend in om hun eigen werk sneller en efficiënter te maken. Denk maar aan ChatGPT dat e-mails opstelt of blogs helpt schrijven. Als je dan gaat kijken in welke producten en services voor eindklanten AI al echt diep is doorgedrongen, dan is dat nog beperkter dan je zou denken. Die kwantumsprong moeten we nog maken.”

“Cactus heeft altijd gefocust op implementatie. Ik denk dat we genoeg geloofwaardigheid opgebouwd hebben om onze merkbelofte van accelerative innovation ook waar te maken. We ontwikkelden al mobiele apps toen er nog amper smartphones waren. We denken mee met onze klanten over de software die ze nodig hebben, maar we bouwen die ook echt en we blijven aan boord tijdens én na de implementatie. Tussen een conceptuele user face en een werkende oplossing zitten nog heel wat praktische bezwaren, wij werken die kloof weg. Bij AI is dat ook zo. Er zijn heel veel agencies en consultants die adviseren over AI, maar er zijn er al veel minder die ook echt software ontwikkelen en implementeren die op AI draait.”

We staan echt op een kantelpunt, dat momentum willen we grijpen.

Bedrijven helpen transformeren

Met Accelerative Innovation als paraplu – een gedeelde ambitie en een gedeelde aanpak – vallen de services van Cactus volgens Van Nieuwerburgh uiteen in vier grote domeinen.

“Softwarebedrijven zijn en blijven een belangrijke doelgroep. Het zijn vaak SaaS-bedrijven met een eigen software suite die nog expertise of slagkracht missen om nieuwe features toe te voegen aan hun portfolio. Die ondernemingen helpen we om een turbo te zetten op hun innovatie en om hun software meer dan ooit futureproof te maken.”

“Een tweede pijler zijn de transformatieve digitale projecten. Daarin denken we niet in sectoren, maar in services. Anders dan bij softwarebedrijven gaat het hier vooral om bedrijven die niet digitaal zijn in hun core. Maar digitale technologie, en dan zeker AI, biedt hen wel de kans om totaal andere en nieuwe projecten te lanceren. Projecten die echt voor een transformatie zorgen en een bedrijf naar een volgend niveau brengen. We kunnen dat doen voor een bank, maar evengoed voor een autoverkoper.”

“Onze derde service is hire an expert. Dat is redelijk klassiek: bedrijven die tijdelijk nood hebben aan software engineering kunnen bij ons aankloppen voor versterking. Wij koppelen dan het juiste talent aan het juiste project. Binnen de maand hebben we een expert actief. Veel bedrijven doen er vandaag al snel een half jaar over om software developers te rekruteren en aan de slag te krijgen. Vaak zelfs nog langer.”

We zijn het gewoon om inzichten en ervaringen uit te wisselen, dat zit echt in onze cultuur. Die kruisbestuivingen zorgen voor nieuwe ideeën en brengen snelheid in projecten.

Innoveren in ruimtevaart

Met de vierde service begeeft Cactus zich op nieuwer terrein, zegt Van Nieuwerburgh. “We focussen ons ook meer en meer op echte high tech. We hebben ondertussen de expertise in huis om heel complexe softwareprojecten aan te kunnen. Met die vierde service zitten we meer in de R&D-fase, we werken ook samen met onderzoeksinstellingen.”

“Ik ben bijvoorbeeld heel trots op een project dat we samen met ESA doen, het European Space Agency. Satellieten versturen data vanuit de ruimte naar een ontvanger, er is een modem nodig om die data op een goede manier te verzenden. Vroeger was dat vooral een hardwareverhaal, maar dat is geëvolueerd naar software. In ons project Taurus gebruiken we AI om de modemfunctionaliteiten vele malen beter te maken. Dat is fascinerend, met zo’n project zit je echt in de voorhoede van de accelerative innovation. Als je met het ESA, IMEC of Citymesh samenwerkt aan hightechprojecten leer je daar zelf ook ongelooflijk veel van. Het ambitieniveau van die ondernemingen en onderzoeksinstellingen werkt inspirerend.”

Als je met het ESA, IMEC of Citymesh samenwerkt aan hightechprojecten leer je daar zelf ook ongelooflijk veel van. Het ambitieniveau van die ondernemingen en onderzoeksinstellingen werkt inspirerend.

Internationale kruisbestuivingen

Cactus is altijd al een bijzonder internationaal georiënteerd bedrijf geweest. Dat blijft ook in de toekomst zo, verzekert Van Nieuwerburgh. “We zijn vanaf dag één een internationaal bedrijf geweest. Ons hoofdkwartier is in Gent, maar we hebben nooit in landen of grenzen gedacht. Die hokjes werken beperkend in de digitale wereld van vandaag. We hebben door de jaren heen een enorme internationale pool aan talent en ervaring opgebouwd. We kunnen heel snel de juiste mensen samen rond de tafel krijgen.”

“Ik denk dat die internationale focus ons ook helpt om innovatie te versnellen. We zijn het gewoon om inzichten en ervaringen uit te wisselen, dat zit echt in onze cultuur. Die kruisbestuivingen zorgen voor nieuwe ideeën en brengen snelheid in projecten. Als er iemand vastzit, is er altijd wel ergens anders een expert die al eerder op dat obstakel is gebotst en een manier heeft gevonden om het uit de weg te ruimen. Als je in verschillende landen actief bent, pik je sneller nieuwe trends en technologieën op dan wanneer je dat vanop afstand moet ontdekken. Een van onze mensen pikt lokaal iets op, denkt ‘Tiens, da’s interessant’ en deelt het met collega’s elders in Europa. Zo creëren we een sneeuwbaleffect in onze innovatie.”