Het Scale-programma, waarmee PwC een brug probeert te slaan tussen grote corporate klanten enerzijds en start-ups anderzijds, blaast dit jaar vijf kaarsjes uit. “Dit is geen acceleratieprogramma zoals er al zoveel zijn,” klinkt het bij Enya Steenssens, senior manager bij PwC. “Wij focussen voluit op de commerciële groei en stellen ons volledige internationale netwerk open voor de deelnemende start-ups.”

Wat houdt het Scale-programma precies in, en waarop ligt de focus dan vooral?

Enya Steenssens: We begeleiden Europese start-ups in hun groei. Dat doen we via heel praktisch gerichte masterclasses. Die gaan dan bijvoorbeeld over thema’s zoals commercieel pitchen voor een breder publiek of fundraising. Daarnaast krijgt elke start-up die zich voor het Scale-programma inschrijft ook nog eens begeleiding op maat. Met het oog daarop proberen we vooraf al de noden van elke individuele start-up zo nauwkeurig mogelijk in te schatten. Naast het leergedeelte ligt de nadruk tijdens het programma natuurlijk ook op het leggen van contacten. Gaat een bepaalde masterclass bijvoorbeeld over de meerwaarde van AI, dan schakelen we daarbij ook onze eigen AI-community in, niet enkel in eigen land maar net zo goed internationaal. Op het einde van elk programma volgt er ook nog een groot netwerk-event, waarop we enkele tientallen grote corporate klanten uitnodigen.

Op wie mikken jullie nu in eerste instantie, en wat zijn de basiscriteria om te kunnen deelnemen?

De focus ligt sowieso op B2B-technologiebedrijven. Het aantal medewerkers of de omzet spelen eigenlijk geen rol, de belangrijkste vereiste is dat hun technologie de puur conceptuele fase voorbij is en al eens uitgetest werd. Ofwel via een pilootproject, ofwel bij een aantal eerste klanten. Het gaat dus echt om bedrijven die klaar zijn om op te schalen, vandaar ook onze uitgesproken focus op technologiebedrijven.

Waarom is er nood aan zo’n programma in de actuele context, waar zit de grootste toegevoegde waarde?

Naar de start-ups toe is dit dé manier om op behoorlijk laagdrempelige wijze toegang te krijgen tot de diensten van een consultant. Via het Scale-programma kunnen wij hen dan ook heel gericht verder begeleiden in hun groei. We leggen de deelnemers aan het programma vooraf ook letterlijk de vraag voor: waar hebben jullie op dit moment het meest nood aan? Daarnaast zijn die start-ups natuurlijk ook heel erg geïnteresseerd in het netwerk dat we hen via dit programma aanbieden. Bij onze grote klanten merken we dan weer een grote nood aan innovatie en een vraag naar meer ondernemerschap. Dat is binnen een grote corporate structuur vaak lastiger te realiseren. Wij proberen de connectie te maken tussen die heel innovatieve start-ups enerzijds en de grote corporates anderzijds, vanuit de overtuiging dat ze daar allebei beter van kunnen worden.

Aan begeleiding en acceleratieprogramma’s voor start-ups geen gebrek in dit land: hoe maken jullie nu het verschil met gelijkaardige initiatieven?

Wij focussen voluit op de commerciële groei en leggen bijvoorbeeld voorlopig geen actieve connecties met investeerders. Daarnaast stellen we de start-ups ook een heel brede waaier aan mogelijke klanten voor, waarbij we natuurlijk ook voluit kunnen inzetten op ons internationale netwerk. Het belangrijkste verschil met een klassieke corporate accelerator is dat wij er telkens verschillende grote bedrijven bij betrekken, we stellen ons netwerk dus echt wel open. Per programma gaat dit gemiddeld toch al vlug over een vijftigtal klanten.

Hoe en op basis van welke criteria worden start-ups nu gelinkt met andere bedrijven, hoe leg je de vinger op mogelijk interessante synergieën?

Dat is inderdaad een belangrijke uitdaging, en daarom bouwen wij ons start-up-team ook constant verder uit met industrie-experten die een specifieke expertise hebben in bepaalde sectoren. Elke start-up die zich voor het Scale-programma inschrijft, krijgt daarnaast ook een buddy toegewezen, die veel voeling heeft met de markt en vanuit die achtergrond dan ook advies op maat kan verlenen. Zelf proberen we ook constant de vinger aan de pols te houden: jaarlijks maken we een evaluatie van het programma. Daarvoor gaan we dan onder meer aankloppen bij enkele deelnemers van een eerder programma. Opnieuw vanuit diezelfde vraag: wat creëert nu echt meerwaarde voor jullie?

Hoeveel start-ups hebben jullie de voorbije vijf jaar met dit programma al bereikt, en kan je kort enkele voorbeelden gegeven van geslaagde samenwerkingen?

We zitten nu aan 98 start-ups die het programma al gevolgd hebben. Omdat het aantal aanvragen flink is toegenomen, willen we vanaf volgend jaar ook vier in plaats van twee programma’s per jaar organiseren. De komende maanden gaan we via een marktbevraging overigens ook bekijken waar we het programma eventueel nog kunnen bijsturen. Scale resulteerde de voorbije jaren al in verschillende soorten samenwerkingen. Met Greenomy, een specialist in ESG-rapportering, sloten we bijvoorbeeld zelf een partnership af. Daarnaast gebruiken we de AI-gebaseerde tool Trendtracker van Trensition zowel intern als bij klantenprojecten.

Daarnaast waren er natuurlijk ook een aantal bijzonder succesvolle samenwerkingen tussen enerzijds een bestaande PwC-klant en anderzijds een van de startups uit ons Scale-programma. Een mooi voorbeeld daarvan was bijvoorbeeld de samenwerking tussen HelloHouston, Beyers Koffie enerzijds en Stow anderzijds.