Websteak-founders Nico De Clerck en Matteo Van Mol

Bij Websteak, gespecialiseerd in voorspelbare en schaalbare groei voor B2B-organisaties, vonden ze het na acht jaar hoogtijd voor een grondige rebranding, inclusief nieuwe bedrijfsnaam (Meteoris). Maar wat zet een relatief jong bedrijf aan tot zo’n drastische ingreep en wat wil het daarmee bereiken? We vroegen het aan oprichters Nico De Clerck en Matteo Van Mol. “De behoefte om onze nieuwe visie bij een breder publiek over te brengen, was dé reden om die volledige rebranding te doen.”

Hoofd tegen de muur

De aanleiding om destijds met Websteak te beginnen? “We zagen dat het hele searchverhaal - SEO en SEA - echt aan het doorbreken was bij kmo’s, maar dat die moeilijk in staat bleken de juiste technieken te kiezen voor hun business”, legt co-founder, digital strategist en performance marketeer Matteo Van Mol uit. “We zagen een grote opportuniteit om middelgrote kmo’s en grotere organisaties daarin te begeleiden.”

“Aanvankelijk gebeurde dat heel operationeel en tactisch, door technieken in te zetten die we zelf hadden opgepikt en al vroeg in onze carrière toepasten bij andere bureaus. Maar vervolgens zijn we geëvolueerd tot een marketing agency met een veel strategischere aanpak omdat we beseften dat tactieken uitrollen voordat je de richting weet, de markt begrijpt en je een onderscheiden iets in handen hebt, gewoonweg niet werkt.”

De twee founders zijn een paar keer met hun hoofd tegen de muur gelopen voor ze dat zelf inzagen. “Bovendien beseften we dat je de teams binnen de organisaties, waarmee je uiteindelijk heel nauw samenwerkt, mee op niveau moet krijgen door hen een stukje te upskillen en de juiste accenten leggen”, benadrukt Van Mol. “Want idealiter is het de bedoeling dat die beter worden in de dagelijkse uitvoering van hun taken en na de samenwerking zelfstandig verder kunnen.”

“Ten slotte weten we nu meer dan ooit hoe belangrijk het is de juiste technologieën, tools en processen binnen te brengen. Wat heeft het bijvoorbeeld voor zin om een campagne uit te werken voor een klant, die vervolgens geen stappenplan blijkt te hebben om daarmee aan de slag te gaan?”

Perceptie doorbreken

De behoefte om die nieuwe visie bij een breder publiek over te brengen, was volgens co-founder en Head of Strategy Nico De Clerck dé reden om een volledige rebranding te doen. “Noem het een tweede hoofstuk in ons verhaal, waar we de afgelopen drie jaar sterk naar toe gebouwd hebben. De fase waarin we bovenal veel meer impact voor onze klanten willen genereren via hun merken en campagnes. Vandaar ook de nieuwe naam Meteoris, waarbij ‘meteoor’ uiteraard verwijst naar de impact die we willen maken.”

“Ik hou helemaal niet van het woord, maar met die rebranding willen we aantonen dat we vandaag veel meer holistisch aan de slag gaan. Het is echt een deep dive maken in de wereld van die klant op basis van interviews met de klanten van de klant, door het CRM van de klant onder de loep te nemen, marktonderzoek te doen,… en van daaruit strategische beslissingen helpen nemen en als agency in elke fase en bij elk facet betrokken zijn, om zo tot meer resultaat te komen. Door er niet alleen voor te zorgen dat je er staat wanneer er gezocht wordt, maar dat er ook naar jou gezocht wordt.

“Los van dat alles is het soms nodig om je merk open te trekken en daar een nieuw verhaal rond te brengen. Al was het maar om de perceptie die je op een bepaald moment in de markt hebt, te doorbreken. Wat op de ‘zachte’ manier niet altijd lukt”, meent De Clerck.

Coherent verhaal vertellen

Verhalen, dat is waar het uiteindelijk allemaal op neerkomt. Coherente, goed vertelde stories die de klant van de klant aanspreken, omdat ze er zich in herkennen. Maar die verhalen worden niet zonder slag of stoot ontwikkeld, zo blijkt.

“Kijk, klanten komen soms bij ons voor een paid campagne, daarna komt het besef dat ze ook content nodig hebben, dat hun website niet meer reflecteert wie ze zijn, dat we best ook hun socials aanpakken, en ga zo maar door”, zegt Matteo Van Mol. “Alleen haalt het niet zoveel uit als al die tactieken los van elkaar worden aangepakt, e want dan vormen ze geen samenhangend geheel en is er dus geen sprake van een exponentieel groei-effect.”

Er worden eigenlijk alleen maar bouwblokken op elkaar gegooid, zonder de gewenste return. Daarom is het belangrijk om eerst een tijdsinvestering te doen en aan marktonderzoek te doen, uit te maken waar je naartoe wil en welk verhaal je precies wil vertellen. Dan zal het veel gemakkelijker zijn om daar de puzzelstukjes in te passen. Uit zo’n coherent verhaal zal je veel meer return halen. En ja, dat is een vorm van introspectie die flink wat tijd en middelen vraagt, maar het vormt vooral een waardevolle investering. Niet meer bricoleren onderweg, maar stappen zetten aan de hand van een duidelijk plan en de juiste tactieken.”

Wereld van verschil

Het duo geeft het heel concrete voorbeeld van een klant die huishoudhulp in Vlaanderen aanbiedt en bij hen voor een campagne kwam aankloppen. Ze merkten namelijk dat uit hun huidige campagnes niet de gewenste resultaten kwamen. “Wat bleek? Technisch gezien zaten de campagnes goed in elkaar, maar ze hadden hun verhaal en positionering gewoon niet scherp genoeg. En wanneer dat fundament niet goed zit en onvoldoende coherent is, maak je vandaag het verschil niet meer. Mochten bedrijven daar wat vaker bij stilstaan, bijvoorbeeld iedere kwartaal, dan zou dat al een wereld van verschil kunnen maken.”

De oefening van de afgelopen drie jaar bleek ook een vruchtbare vorm van introspectie te zijn, waar de founders veel deugd van hadden, ook al omdat de wekelijkse podcast die ze lanceerden hen dwong om na te denken over de eigen werken.

“Kijk, wij zijn twee heel enthousiaste ondernemers die heel graag doen wat ze doen”, aldus De Clerck. “Maar dat houdt ook in dat we vaak gewoon aan het spurten zijn en wel zien waar we uitkomen. De opbouw naar de rebranding heeft ons doen beseffen dat je soms even moet vertragen en alles goed moet krijgen, om daarna weer te versnellen. Het komt erop neer jezelf de kans te geven om maatregelen te nemen en structuren op te zetten die vermijden dat je struikelt op een moment dat je net snelheid aan het winnen bent.

Typische sprintmentaliteit

Een klant zei ons ooit: je moet groeien en stutten, terwijl wij alleen maar bezig waren met groeien, groeien en groeien”, vertelt De Clerck. “Dat is soms eigen aan startende bedrijven: die typische sprintmentaliteit. Maar dan loop je wel het risico om op een bepaald moment buiten adem te geraken of, erger nog, te struikelen of je team voorbij te lopen, terwijl je dat team net mee moet pakken. Zeker omdat we binnen de vijf jaar toch de kaap van vijftig medewerkers willen ronden. Dat komt neer op zes versterkingen per jaar.”

“Kortom, het is goed om thuis te zijn in tactieken en uitvoerende marketing, maar denk ook eens aan dat volgende niveau. We hebben op dat vlak trouwens veel te danken aan onze adviesraad, die ons wekelijks goede input heeft over waar wij naartoe moeten, of beter gezegd: zouden moeten.”

Het is goed om thuis te zijn in tactieken en uitvoerende marketing, maar denk ook eens aan dat volgende niveau.

Je moet er ook over waken dat je niet alles voor iedereen wil doen”, pikt Van Mol opnieuw in. “Op een bepaald moment hadden wij een wat ongemakkelijke spreidstand, in die zin dat we zowel kmo’s als echte corporates wilden bedienen. Dat kon ook in principe, maar help je die beide doelgroepen dan even goed? Nee, je hebt een scherp afgelijnde doelgroep nodig, klanten waar je graag voor werkt, een doelgroep waar je goede referenties of cases in hebt.

Die focus misten we aanvankelijk wat. Omdat je je ding wil doen, enthousiast met marketing en strategie bezig wil zijn en daarmee iedereen gelukkig maken. Maar zo werkt het dus niet! De kern van strategie is keuzes maken in beide richtingen: wat je gaat doen en wat je vooral niet gaat doen”, besluit Matteo Van Mol.